ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

17.03.2018.

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 25 MARCH 2018 SUNDAY [FASTING TILL SUNSET] [PART 2]

 

 

KOMENTAR: Uskoro, 25 marta 2018 u nedelju, stiže nam Dan Pojave Gospodina Rāmacandre,  ili  Śrī Rāma Navamī -- Appearance of Lord Śrī Rāmacandra. Na taj svepovoljni dan se posti do zalaska Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] [fasting till Sunset]. Dakle, ko može, ko je entuzijastičan da izvrši neku malu pokoru za svoj duhovni napredak, može da posti do zalaska Sunca i to je jako povoljno za naše pročišćenje pored ostalih pokora, da se ne može niti usporediti sa postovima  običnim danima. Post na taj dan donosi veliku dobrobit. Također, dobrodošla je svaka, ma i najmanja služba za Gospodina Rāmacandru i za druge duše. Taj dan je jako moćan, dobijaju se neviđeni blagoslovi, ali i cijelo ovo vrijeme prije, oko i neposredno iza Śrī Rāma Navamīya.

 

FOR ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ 25 MARCH 2018 SUNDAY – SUNRISE AND SUNSET:

 

SUNRISE [FOR COORDINATES OF SARAJEVO] -- IZLAZAK SUNCA U 06:44:03 [DST]

SUNSET [FOR COORDINATES OF SARAJEVO]  -- ZALAZAK SUNCA U 19:01:20 [DST]

 

Napomena: 25 mart nedelja je prvi dan ove godine sa ljetnjim računanjem vremena, te je za gore naznačene podatke uzeto u obzir pomicanje vremena.

 

Predhodni post je objavljen na blogovima:

 

PART 1 – http://unlimited.blogger.ba/

PART 1 -- http://srimadbhagavatam.blogger.ba/

 

STIH 22

 

nara-devatvam āpannaḥ    sura-kārya-cikīrṣayā

samudra-nigrahādīni    cakre vīryāṇy ataḥ param

 

SYNONYMS

 

nara — human being; devatvam — divinity; āpannaḥ — having assumed the form of; sura — the demigods; kārya — activities; cikīrṣayā — for the purpose of performing; samudra — the Indian Ocean; nigraha-ādīni — controlling, etc.; cakre — did perform; vīryāṇi — superhuman prowess; ataḥ param — thereafter.

 

U osamnaestoj se inkarnaciji Gospodin pojavio kao kralj Rāma [Rāmacandra]. Da bi zadovoljio polubogove, pokazao je nadljudske moći obuzdavši Indijski okean i ubivši bezbožnog kralja Ravanu, koji je živio na drugoj obali mora.

 

SMISAO:   Svevišnja Božanska Osoba, Śrī Rāmacandra poprimio je ljudski oblik i pojavio se na Zemlji, kako bi Svojim djelima zadovoljio polubogove, upravitelje zadužene za održavanje reda u svemiru. Ponekada veliki demoni i ateisti poput Rāvaṇe, Hiraṇyakaśipua i mnogih drugih, postanu slavni zahvaljujući napretku materijalne civilizacije, uz pomoć materijalne nauke i drugih djelatnosti u duhu protivljenja Gospodinovom utvrđenom poretku. Primjera radi, pokušaj da se materijalnim sredstvima leti na druge planete predstavlja izazov utvrđenom poretku. Uslovi života na svakoj planeti su različiti i različite su vrste humanoidnih bića prilagođene određenoj svrsi spomenutoj u Gospodinovim kodeksima [zakonima za čovječanstvo]. Međutim, uobraženi neznatnim uspjehom u materijalnom napretku, ponekad bezbožni materijalisti osporavaju postojanje Boga. Rāvaṇa, koji je bio jedan od njih, želio je odvesti obične ljude na Indrinu planetu materijalnim sredstvima, iako niko od njih nije imao potrebne kvalifikacije. Želio je izgraditi stepenice, koje bi vodile ravno na rajski planet, kako ljudi ne bi morali činiti uobičajena pobožna djela potrebna za odlazak na tu planetu. Također je želio činiti ostala djela, koja se protive Gospodinovoj vlasti. Čak je osporavao autoritet Rāmacandre, Svevišnje Božanske Osobe i oteo Njegovu ženu Sītu. Śrī Rāmacandra je došao kazniti tog bezbožnika, odazvavši se na molitve i želje polubogova. Stoga je prihvatio Rāvaṇin izazov i to je opisano u Rāmāyaṇi. Budući da je Gospodin Rāmacandra bio Svevišnja Božanska Osoba, učinio je nadljudska djela, koja nijedno ljudsko biće, uključujući materijalno naprednog Ravanu, ne može izvesti. Od kamenja, koje je plutalo po vodi Gospodin Rāmacandra je napravio kraljevski most preko Indijskog okeana. Savremeni naučnici proučavaju bestežinsko stanje, ali se ono ne može proizvesti bilo gdje. Međutim, budući da je bestežinsko stanje stvorio Gospodin, kako bi goleme planete mogle lebdjeti u zraku, On je mogao čak i kamenju na ovoj planeti Zemlji oduzeti težinu i izgraditi kameni most na moru bez ikakvog potpornog stupa. To je manifestiranje Božje svemoći.

 

KOMENTAR: Vjerovatno će mnoge dobronamjerne osobe zanimati, posljednih decenija su naučnici NASA snimali satelitom područje Indijskog okeana između obale Indije i Śrī Lańke. Otkriven je kameni nasip u moru, koji ide skoro ravnom crtom, preciznije -- u blagom luku, od obala Indije do Śrī Lańke tačno na onom mjestu gdje je i opisano u Rāmāyaṇi. To je prvobitno bio most koji je izgradio Hanuman sa svojom vojskom milošću Gospodina Rāmacandre. Hanuman je na svaki kamen napisao Śrī Rāma i bacivši ga u vodu okeana, on bi ostajao da pluta – tolika je moć Svetog Imena Gospodina Śrī Rāmacandre.

 

Canto 1: Creation         Chapter 3: Kṛṣṇa Is the Source of All Incarnations

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.3.22

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

NASA IMAGES 16A-1- II
13.03.2018.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 4.30.33 LECTURE – H.H. DEVĀMṚTA SWĀMĪ MAHĀRĀJA – 14 FEBRUARY 2018

05.03.2018.

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 25 MARCH 2018 SUNDAY [FASTING TILL SUNSET] [PART 1]

 

 

THE PASTIMES OF THE SUPREME LORD RĀMACANDRA -- ZABAVE SVEVIŠNJEG GOSPODINA RĀMACANDRE.

 

ŽELJA ŚRĪLA PRABHUPĀDA JE DA ČITAMO I RĀMĀYAṆU  I TA ŽELJA SE POSTEPENO OSTVARUJE.

 STIH 2

 

tasyāpi bhagavān eṣa    sākṣād brahmamayo hariḥ

aḿśāḿśena caturdhāgāt    putratvaḿ prārthitaḥ suraiḥ

rāma-lakṣmaṇa-bharata -  śatrughnā iti saḿjñayā

 

SYNONYMS: tasya — of him, Mahārāja Daśaratha; api — also; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; eṣaḥ — all of them; sākṣāt — directly; brahma-mayaḥ — the Supreme Parabrahman, the Absolute Truth; hariḥ — the Supreme Personality of Godhead; aḿśa-aḿśena — by an expansion of a plenary portion; caturdhā — by fourfold expansions; agāt — accepted; putratvam — sonhood; prārthitaḥ — being prayed for; suraiḥ — by the demigods; rāma — Lord Rāmacandra; lakṣmaṇa — Lord Lakṣmaṇa; bharata — Lord Bharata; śatrughnāḥ — and Lord Śatrughna; iti — thus; saḿjñayā — by different names.

 

Na molbu polubogova, Svevišnja Božanska Osoba, Apsolutna Istina, neposredno se pojavio sa Svojom ekspanzijom i ekspanzijama Svoje ekspanzije. Njihova sveta imena su bila Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna. Ove slavne inkarnacije su se pojavile u četiri oblika kao sinovi Mahārāja Daśarathe.

 

SMISAO: Gospodin Rāmacandra i Njegova braća, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna su svi Viṣṇu-Tattva, a ne jiva – tattva. Svevišnja Božanska Osoba se ekspandira u mnogo, mnogo oblika. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam [Bs 5.33]. Iako su ti oblici istovjetni, Viṣṇu-Tattva ima mnogo oblika i inkarnacija. Brahma-saḿhitā 5.39 potvrđuje -- rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. Gospodin je prisutan u mnogo oblika kao što su Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata, Śatrughna i ovi oblici mogu postojati u bilo kom dijelu Njegove kreacije. Svi ovi oblici postoje stalno, vječno, kao individualne Božanske Osobe  i nalikuju velikom broju svijeća, koje su podjednako moćne. Gospodin Rāmacandra, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna, koji su kao Viṣṇu-Tattve podjednako moćni, postali su sinovi Mahārāja Daśarathe, tako uslišivši molitve polubogova.

 

STIH 3

 

tasyānucaritaḿ rājann    ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ

śrutaḿ hi varṇitaḿ bhūri    tvayā sītā-pater muhuḥ

 

SYNONYMS tasya — of Him, the Supreme Personality of Godhead Lord Rāmacandra and His brothers; anucaritam — transcendental activities; rājan — O King (Mahārāja Parīkṣit); ṛṣibhiḥ — by great sages or saintly persons; tattva-darśibhiḥ — by persons who know the Absolute Truth; śrutam — have all been heard; hi — indeed; varṇitam — as they have been so nicely described; bhūri — many; tvayā — by you; sītā-pateḥ — of Lord Rāmacandra, the husband of mother Sītā; muhuḥ — more than often.

 

O kralju Parīkṣite, transcendentalne djelatnosti Gospodina Rāmacandre su opisale velike svete osobe, koje su vidjele istinu. Pošto si mnogo puta slušao o Gospodinu Rāmacandri, mužu majke Sīte, opisaću te djelatnosti samo ukratko. Molim te počuj.

 

SMISAO: Savremeni rākṣase [rākṣase -- osobe demonskog mentaliteta], koji se predstavljaju kao visoko obrazovani ljudi samo zato što imaju doktorate, pokušavaju dokazati da gospodin Rāmacandra nije Svevišnja Božanska Osoba, već običan čovjek, ali oni koji su učeni i duhovno napredni nikada neće prihvatiti takve izjave, oni će prihvatiti opise Gospodina Rāmacandre i Njegovih djelatnosti, koje su predstavili tattva-darśīyi, oni koji poznaju Apsolutnu Istinu. U Bhagavad-gīti 4.34 Svevišnja Božanska Osoba savjetuje:

 

tad viddhi praṇipātena    paripraśnena sevayā

upadekṣyanti te jñānam    jñāninas tattva-darśinaḥ

 

„Samo pokušaj da saznaš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznata duša ti može dati znanje jer je vidjela istinu“. Ukoliko neko nije tattva-darśī, ukoliko ne posjeduje potpuno znanje o Apsolutnoj Istini, ne može opisati djelatnosti Svevišnje Božanske Osobe. Stoga, iako postoji mnogo takozvanih Rāmāyaṇa, ili istorija o djelatnostima Gospodina Rāmacandre, neke od njih nisu vjerodostojne. Djelatnosti Gospodina Rāmacandre su ponekad opisane prema mašti, špekulacijama, ili materijalističkim osjećanjima pisca. Međutim, osobine Gospodina Rāmacandre se ne bi smjele predstavljati kao plod mašte. Opisujući istoriju života Gospodina Rāmacandre, Śukadeva Gosvāmī je rekao Mahārāju Parīkṣitu: “Već si čuo o djelatnostima Gospodina Rāmacandre“. Prije pet hiljada godina je očigledno postojalo mnogo Rāmāyaṇa, ili istorija o djelatnostima Gospodina Rāmacandre i još uvijek ih ima mnogo. Međutim, moramo izabrati samo one knjige koje su napisali tattva-darśīyi [jñāninas tattva-darśinaḥ]. Ne bismo trebali čitati knjige takozvanih učenjaka, koji samo na temelju doktorata tvrde da posjeduju znanje. To je upozorenje Śukadeva Gosvāmīya. Ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ. Iako je Rāmāyaṇa, koju je sastavio Vālmīki ogromno djelo, Śukadeva Gosvāmī će ovdje sažeto opisati iste djelatnosti u nekoliko stihova.

 

KOMENTAR: Kada je napuštao tijelo u Vṛndavanu, Śrīla Prabhupāda je rekao da je duže živio, preveo  bi i Rāmāyaṇu, Mahābharatu, Upaniṣade, Vedānta-sūtre i toliko mnogo drugih interesantnih knjiga. Rāmāyana ima 24 000 stihova, Śrīmad Bhāgavatam ima 18 000 stihova. Izvorne Purāṇe za ljudsku rasu imaju 400 000 stihova, dok izvorne Purāṇe za Deve, ili polubogove imaju 10 000 000  stihova. Rāmāyaṇa je relativno jako duga, no i jednostavna priča, pa toliko nisu potrebni komentari. Śrīmad Bhāgavatam je pun uzvišene filozofije. U svakom stihu ima filozofije, dok je Rāmāyaṇa samo priča. Ima i tu filozofije, ali to nije kompleksna filozofija kao u Śrīmad Bhāgavatamu. Filozofija se čuje kroz priču. Želja Śrīla Prabhupāda je da čitamo Rāmāyaṇu i ta želja se postepeno ostvaruje.

 

Canto 9: Liberation       Chapter 10: The Pastimes of the Supreme Lord, Rāmacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.10.2-3

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

17.02.2018.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 3.5.46

 

THE DIFFERENCE BETWEEN THE IMPERSONALISTIC MENTAL SPECULATORS AND THE PURE DEVOTEES OF THE LORD IS THAT THE FORMER PASS THROUGH A MISERABLE UNDERSTANDING OF THE ABSOLUTE TRUTH AT EVERY STAGE, WHEREAS THE DEVOTEES ENTER INTO THE KINGDOM OF ALL PLEASURES EVEN FROM THE BEGINNING OF THEIR ATTEMPT.

RAZLIKA IZMEĐU IMPERSONALISTIČKIH UMNIH ŠPEKULATORA I ČISTIH BHAKTA GOSPODINA JE, DA UMNI ŠPEKULATOR PROLAZI KROZ BIJEDNO  RAZUMIJEVANJE APSOLUTNE ISTINE U SVAKOJ FAZI, DOK BHAKTE ULAZE U KRALJEVSTVO SVEG ZADOVOLJSTVA OD SAMOG POČETKA SVOJIH POKUŠAJA.

 

THE DEVOTEE HAS ONLY TO HEAR ABOUT DEVOTIONAL ACTIVITIES, WHICH ARE AS SIMPLE AS ANYTHING IN ORDINARY LIFE, AND HE ALSO ACTS VERY SIMPLY, WHEREAS THE MENTAL SPECULATOR HAS TO PASS THROUGH A JUGGLERY OF WORDS, WHICH ARE PARTIALLY FACTS AND PARTIALLY A MAKE-SHOW FOR THE MAINTENANCE OF AN ARTIFICIAL IMPERSONAL STATUS.

BHAKTA TREBA SAMO SLUŠATI O DJELATNOSTIMA PREDANOG SLUŽENJA, KOJE SU JEDNOSTAVNE KAO I BILO ŠTA U OBIČNOM ŽIVOTU I TAKO DJELOVATI VEOMA JEDNOSTAVNO, DOK UMNI ŠPEKULATOR TREBA PROĆI KROZ IGRU RIJEČIMA, KOJE SU DJELIMIČNO ČINJENICE, A DJELIMIČNO PREDSTAVA, DA BI ODRŽAO VJEŠTAČKI IMPERSONALNI STATUS.

 

STIH 46

 

pānena te deva kathā-sudhāyāḥ

pravṛddha-bhaktyā viśadāśayā ye

vairāgya-sāraḿ pratilabhya bodhaḿ

yathāñjasānvīyur akuṇṭha-dhiṣṇyam

 

SYNONYMS: pānena — by drinking; te — of You; deva — O Lord; kathā — topics; sudhāyāḥ — of the nectar; pravṛddha — highly enlightened; bhaktyā — by devotional service; viśada-āśayāḥ — with a greatly serious attitude; ye — those who; vairāgya-sāram — the entire purport of renunciation; pratilabhya — achieving; bodham — intelligence; yathā — as much as; añjasā — quickly; anvīyuḥ — achieve; akuṇṭha-dhiṣṇyam — Vaikuṇṭhaloka in the spiritual sky.

O Gospodine, osobe, koje zbog svog ozbiljnog stava dostignu razinu prosvijetljenog predanog služenja, u potpunosti stiču znanje i odvojenost i dolaze na Vaikuṇṭhaloku na duhovnom nebu, jednostavno pijuči nektar tema o Tebi.

 

SMISAO: Razlika između impersonalističkih umnih špekulatora i čistih bhakta Gospodina je, da umni špekulator prolazi kroz bijedno  razumijevanje Apsolutne Istine u svakoj fazi, dok bhakte ulaze u kraljevstvo sveg zadovoljstva od samog početka svojih pokušaja. Bhakta treba samo slušati o djelatnostima predanog služenja, koje su jednostavne kao i bilo šta u običnom životu i tako djelovati veoma jednostavno, dok umni špekulator treba proći kroz igru riječima, koje su djelimično činjenice, a djelimično predstava, da bi održao vještački impersonalni status. Uprkos neumornim naporima da dostigne savršeno znanje, impersonalista dostiže stapanje sa bezličnim jedinstvom Gospodinovog brahmajyotiya, koji također dostižu Gospodinovi neprijatelji, jednostavno tako što ih On ubije. Bhakte, međutim dostižu najvišu razinu znanja i odricanja i Vaikuṇṭhaloke, planete na duhovnom nebu. Impersonalisti dostižu samo nebo, bez stvarnog transcendentalnog blaženstva, dok bhakta dostiže planete gdje preovladava pravi duhovni život. Sa ozbiljnim stavom, bhakta odbacuje sva dostignuća, kao da su prašina i prihvata jedino predano služenje, transcendentalni vrhunac.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 5: Vidura's Talks with Maitreya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.5.46

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
31.01.2018.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 4.31.14

 

KṚṢṆA—SEVĀ.

 

ČINJENICA JE DA IAKO KARMA I JÑĀNA NE MOGU BITI USPJEŠNE BEZ BHAKTI, BHAKTI NIJE POTREBNA POMOĆ KARME I JÑĀNE.

 

SAVREMENO DRUŠTVO JE UPLETENO U RAZNE VRSTE FILANTROPSKIH DJELATNOSTI, HUMANITARNIIH DJELATNOSTI I TAKO DALJE, ALI LJUDI NE ZNAJU DA TE DJELATNOSTI NIKAD NEĆE BITI USPJEŠNE, AKO KṚṢṆA, SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA, NE BUDE STAVLJEN U SREDIŠTE.

 

ZAKLJUČAK JE DA JE ZAHVALJUJUĆI SLUŽENJU KṚṢṆE [KṚṢṆA-SEVĀ], SVE POTPUNO. U ŚRĪ CAITANYI-CARITĀMṚTI -- MADHYA 22.62 JE POTVRĐENO: KṚṢṆE BHAKTI KAILE SARVA-KARMA KṚTA HAYA -- AKO OSOBA PREDANO SLUŽI GOSPODINA, SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU, SAMIM TIM POSTIŽE SVE.

 

KOMENTAR: U ovo vrijeme napetih aspekata na nebu, velikih nepovoljnosti i sukoba, kako na globalnom, tako i na pojedinačnom planu, svima nam je jako potrebno “ono nešto” za šta se možemo čvrsto uhvatiti, a da ne budemo prevareni. Danas je zaista velika rijetkost sresti duhovno napredne osobe, koje su također dostigle i određeni balans s vidljivim svijetom oko nas. Ipak, ima ih – samo moramo malo potražiti. Ali, zato su uvijek tu, pri ruci, razotkriveni vedski spisi i Kṛṣṇa-sevā.

 

STIH 4.31.14

 

yathā taror mūla-niṣecanena   tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ

prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ   tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

 

yathā — as; taroḥ — of a tree; mūla — the root; niṣecanena — by watering; tṛpyanti — are satisfied; tat — its; skandha — trunk; bhuja — branches; upaśākhāḥ — and twigs; prāṇa — the life air; upahārāt — by feeding; ca — and; yathā — as; indriyāṇām — of the senses; tathā eva — similarly; sarva — of all demigods; arhaṇam — worship; acyuta — of the Supreme Personality of Godhead; ijyā — worship.

 

Kao što zalijevanje korijena drveta daje energiju stablu, granama, grančicama i svemu ostalom i kao što snabdijevanje stomaka hranom oživljava čula i udove tijela, obožavanje Svevišnje Božanske Osobe predanim služenjem automatski zadovoljava polubogove, koji su djelići te Vrhovne Osobe.

 

SMISAO: Ponekad Ijudi pitaju zašto ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe preporučuje samo obožavanje Kṛṣṇe, a ne i polubogova. Odgovor je dat u ovom stihu. Primjer zalijevanja korijena drveta vodom je veoma prikladan. U Bhagavad-Gīti [15.1] je rečeno: ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham -- Ova kosmička manifestacija se širi prema dole, a korijen je Svevišnja Božanska Osoba. Kao što Gospodin potvrđuje u Bhagavad-gīti [10.8]: ahaṁ sarvasya prabhavaḥ -- “Izvor Sam svih duhovnih i materijalnih svjetova". Kṛṣṇa je korijen svega; stoga služenje Svevišnje Božanske Osobe, Kṛṣṇe [Kṛṣṇa—sevā], predstavlja samim tim služenje svih polubogova. Ponekad se obrazlaže da je karmi i jñāni potrebna primjesa bhakti da bi se dostigao uspjeh, a ponekad da je bhakti također potrebna karma i jñāna. Međutim, činjenica je da iako karma i jñāna ne mogu biti uspješne bez bhakti, bhakti nije potrebna pomoć karme i jñāne.

 

U stvari, kao što je opisao Śrīla Rūpa Gosvāmī: anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam -- Čisto predano služenje ne bi trebalo biti zagađeno primjesom karme, ili jñāne. Savremeno društvo je upleteno u razne vrste filantropskih djelatnosti, humanitarnih djelatnosti i tako dalje, ali Ijudi ne znaju da te djelatnosti nikada neće biti uspješne, ako Kṛṣṇa, Svevišnja Božanska Osoba, ne bude stavljen u središte.

 

Neko može upitati šta ima loše. u tome ako se obožava Kṛṣṇa i različiti dijelovi Njegovog tijela, polubogovi. Odgovor je također dat u ovom stihu. Smisao je da su snabdijevajući stomak hranom, čula samim tim zadovoljna. Ako pokušamo da nezavisno nahranimo svoje oči ili uši, rezultat će biti samo haos. Jednostavno snabdijevajući stomak hranom, zadovoljićemo sva čula. Nije ni potrebno ni izvodivo odvojeno služiti pojedina čula. Zaključak je da je zahvaljujući služenju Kṛṣṇe [Kṛṣṇa-sevā], sve potpuno. U Śrī Caitanyi-Caritāmṛti -- Madhya 22.62 je potvrđeno: kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya -- ako osoba predano služi Gospodina, Svevišnju Božansku Osobu, samim tim postiže sve.

  

Canto 3: The Creation of the Fourth Order Chapter 30: Nārada Instructs the Pracetās

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.31.14

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/ ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
28.12.2017.

POWER OF BLESSINGS -- MOĆ BLAGOSLOVA [PART 1]

 

THE MYSTERY OF THE DISCIPLIC SUCCESSION -- MISTERIJA UČENIČKOG NASLIJEĐA.

 

MATERIJALNA JE CIVILIZACIJA BEZ GOSPODINOVOG BLAGOSLOVA SAMO DJEČJA IGRA.

 

LJUDSKA SE CIVILIZACIJA I SVE ŠTO ONA OBUHVAĆA MORA POVEZATI S BOŽJOM VOLJOM, JER JE BEZ GOSPODINOVOG BLAGOSLOVA SAV NAPREDAK NALIK UKRASIMA NA MRTVOM TIJELU. OVDJE JE REČENO DA MRTVA CIVILIZACIJA I NJEZINE DJELATNOSTI NALIKUJU PRINOŠENJU PROČIŠĆENOG MASLACA U PEPEO, NAGOMILAVANJU NOVCA ČAROBNIM ŠTAPIĆEM I SIJANJU SJEMENA NA NEPLODNOM TLU.

 

KOMENTAR: Iza svega što postoji i što se dešava u cijeloj Božjoj kreaciji, postoji tačno određeni Božji plan, koji je nama najčešće nepoznat, a i da ga znamo vjerovatno ga ne bi ni shvatili u potpunosti. Materijalna je civilizacija bez Gospodinovog blagoslova samo dječja igra. Ovo će biti ilustrurirano primjerima iz śāstra.

 

Kṛṣṇu ne možemo shvatiti neposredno, već preko duhovnog učitelja. Duhovni je učitelj prozirni posrednik [medij], iako je istina da je iskustvo ipak neposredno. To je tajna [misterija] učeničkog naslijeđa. Kada je duhovni učitelj vjerodostojan, možemo neposredno čuti Bhagavad-gītu, kao što ju je čuo Arjuna.

 

[Bhagavad-gītā As It Is 18.75]

 

U ovim nekim pročišćavajućim vremenima, kada baš svako želi da poluči vidljive rezultate na praktičnoj, vidljivoj razini postojanja i to po mogućnosti što brže, često se gube i ono malo uputa iz vedskih spisa do kojih uspijemo doći nekom milošću. Međutim, kada upute realiziramo, tada one ostaju u našim srcima.  

 

Kada je riječ o milosti i blagoslovima, koje trenutno dobijamo ili ne, potrebno je znati da dublje razumijevanje blagoslova itekako zavisi od više faktora: trenutne razine svjesnosti svakoga od nas ponaosob, brojnih drugih karmičkih odrednica, te trenutnog ulaganja truda i vremena. Kako već znamo, milost i blagoslove svako od nas tumači iz nekog svog ugla posmatranja i gledano kroz vlastite kulturne naočali. Puno toga zavisi i od dostignutih duhovnih realizacija, a to je sve personalno. Blagoslovi imaju veliku snagu da nas poguraju naprijed, specijalno blagoslovi, koji nam stižu preko svakodnevnog pažljivog mantranja i skupnog pjevanja svetog imena Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe -- blagoslovi Harināma Saṅkīrtana, te blagoslovi koje dobijamo kroz druženje s bhaktama, blagoslovi svetih ljudi [sādhua], vaiṣṇava i moćni blagoslovi ISKCON duhovnih učitelja. A tu su i blagoslovi predhodnih Ācārya, blagoslovi śāstra, blagoslovi koje dobijamo učešćem u Saṅkīrtana-yajñama, Nāma-yajñama i Hari-kīrtanima, blagoslovi obožavanih Božanstava, blagoslovi svetih mjesta hodočašća, blagoslovi svetih Tulasīya, blagoslovi koje dobijamo kroz propovijedanje drugima i djeljenje transcendentalne literature, etc. Prakticiranje predanog služenja, kao i bilo kojeg od 64 procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina je blagoslov sam po sebi.

 

Kako možemo da realiziramo u životu, kada se samo malo više potrudimo, blagoslove ćemo ponajprije zaraditi služenjem drugih osoba. Među njima su i prešutni blagoslovi, koji spadaju među one moćnije. Šta su to prešutni blagoslovi? Kada nešto uradimo po volji osobe o kojoj se radi, dakle kada je na neki jako primjeren način uslužimo, velika je vjerovatnoća da ćemo dobiti poveće prešutne blagoslove. Dakle, osoba nam ne mora ništa ni reći, ali nam je na neki svoj način jako zahvalna i blagoslovi nas, a da mi to i ne moramo obavezno znati – i to je to!

 

BUDIMO JAKO PAŽLJIVI U NAŠIM ODNOSIMA S DRUGIMA  -- Jer, moramo znati da postoje i situacije suprotne onima, kao kada se radi o zadobijanju milosti i blagoslova. To su vremena kada dolazi na red otplata određenih karmičkih dugova, kao i vrijeme kada prorade kletve [shape] iz naših prošlih života, vidljive i iz našeg vedskog charta. Specifičnu težinu imaju kletve naprednih i duhovno moćnih osoba, kao i vedskih astrologa.   Toga se moramo naučiti dobro čuvati, ali i potruditi se ne samo da ih ne zaradimo, već se u životu ponašati i raditi sve upravo suprotno, te postepeno naučiti služiti druge duše na adekvatan način, specijalno one duhovno napredne, što je i tema ovih postova. Ima još mnogo mogućih konotacija oko zadobijanja milosti I blagoslova.

 

Pogrešno je tražiti blagoslove samo kada očekujemo neka uznemirujuća događanja i prepreke u životu, te radi zaštite, dakle kada su nam  baš  neophodno potrebni, ili za neke samo nama znane potrebe, kako mi mislimo. Znajmo da ćemo često biti preispitivani i pročitani, te je nekada moguće da će toliko očekivani blagoslovi biti povućeni od strane osoba koje mogu da ih daju.

 

Tako, oko nas uvijek načisto pada prava kiša različitih blagoslova – potrebno je samo ispružiti ruke i pokušati prihvatiti ih. Da bi mogli prihvatiti blagoslove – ruke nam moraju biti čiste, dakle trebamo predhodno ispustiti kamenje iz ruku da bi mogli prihvatiti dragulje. Obično ostaje i nepoznanica, kada će neki blagoslov da proradi, dakle vrijeme starta. Nekada je to odmah, nekada nešto kasnije. Ali, u određenim slučajevima i to nam postaje dostupno i znano, zahvaljući velikim dušama koje rade za dobrobit svih nas. Evo nekoliko primjera blagoslova iz śāstra.

 

Jednom je Arjuni, velikom ratniku i prijatelju Gospodina Kṛṣṇe, družina običnh pastira raskala otela Gospodinove žene, njemu povjerene na čuvanje. Kako je to uopšte bilo moguće...?  To je tema slijedećih stihova.

 

STIH 20

 

so 'haḿ nṛpendra rahitaḥ puruṣottamena

sakhyā priyeṇa suhṛdā hṛdayena śūnyaḥ

adhvany urukrama-parigraham ańga rakṣan

gopair asadbhir abaleva vinirjito 'smi

 

SYNONYMS: saḥ — that; aham — myself; nṛpa-indra — O Emperor; rahitaḥ — bereft of; puruṣa-uttamena — by the Supreme Lord; sakhyā — by my friend; priyeṇa — by my dearmost; suhṛdā — by the well-wisher; hṛdayena — by the heart and soul; śūnyaḥ — vacant; adhvani — recently; urukrama-parigraham — the wives of the all-powerful; ańga — bodies; rakṣan — while protecting; gopaiḥ — by the cowherds; asadbhiḥ — by the infidels; abalā iva — like a weak woman; vinirjitaḥ asmi — I have been defeate

 

O care, sada sam odvojen od svoga prijatelja i najdražeg dobronamjernika, Svevišnje Božanske Osobe, i zato mi je srce potpuo prazno! U Njegovoj odsutnosti porazila me nekolicina bezbožnh pastira dok sam štitio Njegove žene.

 

SMISAO: Može se postaviti pitanje kako je bilo moguće da Arjunu porazi družina nečasnih pastira i kako su svjetovni pastiri mogli dodirnuti tijela žena Gospodina Kṛṣṇe, koje su bile pod Arjuninom zaštitom? Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura je objasnio to proturječje istražujući Viṣṇu Purāṇu i Brahma Purāṇu. U njima je opisano da su jednom rajske ljepotice svojim služenjem zadovoljile Aṣṭāvakra Muniya, koji ih je blagoslovio da dobiju Svevišnjeg Gospodina za muža. Aṣṭāvakra Muni je imao tijelo lskrivljeno na osam mjesta, te se kretao na čudan način. Vidjevši pokrete Muniya, kćeri polubogova nisu mogle suzdržati smijeh a Muni ih je, naljutivši se na njih, prokleo da će ih oteti lopovi, čak i ako dobiju Gospodina za muža. Djevojke su kasnije ponovno zadovoljile Aṣṭāvakra Muniya molitvama, a on ih je blagoslovio da će dobiti svoga muža čak i nakon što ih otmu razbojnici. Da bi održao riječi velkog Muniya, Gospodin je Sam oteo Svoje žene, koje je štitio Arjuna, inače bi odmah nestale čim bi ih dotaknule skitnice. Osim toga, neke su se gopiye, koje su se molile da postanu Gospodinove žene, vratile na svoje položaje nakon što im je želja bila ispunjena. Gospodin Kṛṣṇa je želio da se nakon Njegova odlaska sva Njegova pratnja vrati Bogu, te ih je samo na razne načine pozvao natrag.

 

STIH 21

 

tad vai dhanus ta iṣavaḥ sa ratho hayās te

so 'haḿ rathī nṛpatayo yata ānamanti

sarvaḿ kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaḿ

bhasman hutaḿ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām

 

SYNONYMS: tat — the same; vai — certainly; dhanuḥ te — the same bow; iṣavaḥ — arrows; saḥ — the very same; rathaḥ — chariot; hayāḥ te — the very same horses; saḥ aham — I am the same Arjuna; rathī — the chariot-fighter; nṛpatayaḥ — all the kings; yataḥ — whom; ānamanti — offered their respects; sarvam — all; kṣaṇena — at a moment's notice; tat — all those; abhūt — became; asat — useless; īśa — because of the Lord; riktam — being void; bhasman — ashes; hutam — offering butter; kuhaka-rāddham — money created by magical feats; iva — like that; uptam — sown; ūṣyām — in barren land.

 

Imam isti luk Gāṇḍīvu, iste strijele, ista bojna kola koja vuku isti konji i koristim ih kao onaj isti Arjuna kome su svi kraljevi odavali dolično poštovanje. No u odsutnosti Gospodina Kṛṣṇe, sve je u trenu postalo nevrijedno i isprazno, poput prinošenja pročišćenog maslaca u pepeo, nagomilavanja novca čarobnim štapićem ili sijanja sjemena na neplodnom tlu!

 

SMISAO: Kao što smo više puta rekli, čovjek se ne bi trebao kititi tuđim perjem. Sve energije i moći potiču iz vrhovnog izvora, Gospodina Kṛṣṇe. Djeluju dok On to želi i prestaju djelovati čim ih povuče. Sva električna energija potiče iz električne centrale i čim centrala obustavi opskrbu energijom, sijalice postaju beskorisne. Takve energije mogu u trenu biti stvorene i oduzete po vrhovnoj volji Gospodina. Materijalna je civilizacija bez Gospodinovog blagoslova samo dječja igra. Dijete se može igrati sve dok mu roditelji to dozvoljavaju. Čim mu kažu da prestane, mora prestati. Ljudska se civilizacija i sve što ona obuhvaća mora povezati s Božjom voljom, jer je bez Gospodinovog blagoslova sav napredak nalik ukrasima na mrtvom tijelu. Ovdje je rečeno da mrtva civilizacija i njezine djelatnosti nalikuju prinošenju pročišćenog maslaca u pepeo, nagomilavanju novca čarobnim štapićem i sijanju sjemena na neplodnom tlu.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 15: The Pāṇḍavas Retire Timely

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.15.20-21

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

RETURN RATHA YĀTRĀ -- ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 18 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
08.12.2017.

NARAKALOKA – 28 SISTEMA PAKLENIH PLANETARNIH SISTEMA ISPOD ZEMLJE [PART 1]

 

BUDALASTA OSOBA MISLI DA NE ZAVISI NI OD JEDNOG ZAKONA. MISLI DA NE POSTOJI BOG ILI PROPISANI PRINCIPI I DA MOŽE RADITI ŠTA HOĆE. TAKO VRŠI RAZLIČITA GRIJEŠNA DJELA I ŽIVOT ZA ŽIVOTOM BIVA STAVLJENA U RAZLIČITA PAKLENA STANJA ŽIVOTA DA BI PO ZAKONIMA PRIRODE BILA KAŽNJENA. OSNOVNI PRINCIP NJENOG ISPAŠTANJA JE DA SMATRA SEBE NEZAVISNOM, MADA JE POTPUNO POD KONTROLOM ZAKONA MATERIJALNE PRIRODE.

 

TAKO, ONAJ KO NE SLIJEDI UPUTSTVA SPISA, VEĆ SVE RADI HIROVITO ILI SLIJEDI NEKOG NITKOVA, STAVLJA SE U PAKAO POZNAT KAO ASI-PATRAVANA. VLADINOG SLUŽBENIKA, KOJI LOŠE DIJELI PRAVDU ILI KAZNI NEVINOG ČOVJEKA YAMARĀJINI POMOĆNICI ODVODE U PAKAO POZNAT KAO SŪKARAMUKHA, GDJE GA NEMILOSRDNO BIJU.

 

KOMENTAR: Sve dok ne  krenemo putem transcendencije i predanog služenja, praktički ništa ne znamo o paralelnim nevidljivim svjetovima, koji su tu oko nas, samo u nekim drugim dimenzijama postojanja. Mogu biti i malo dalje u sistemu Bhū-Maṇḍale ili Velike Zemlje, te i još dalje iznad, ili ispod planete Zemlje, kao i u dalekim prostranstvima našeg univerzuma. Možemo pitati bilo koga iz našeg okruženja i niko o tome nema ni blagog pojma. Vrlo vjerovatno, da će od hiljadu ljudi možda tek jedna osoba imati neke početne informacije.

 

Generalno gledano, ljudi nemaju znanja o temeljnom principu vedske kosmologije -- postojanju dvojne stvarnosti materijalne-vidljive i one nematerijalne-nevidljive, pa tako i o strukturi našeg univerzuma. Dakako, u pitanju su određene karmičke reference neophodne za razumijevanje suptilnih značajki univerzuma. Postoji još šest planetarnih sistema iznad Zemlje i njenog planetarnog sistema, dok u donjoj polovini univerzuma postoji također još sedam  planetarnih sistema. Tako u našem univerzumu postoji ukupno četrnaest planetarnih sistema gledano po vertikali. Dalje ispod, na samom dnu univerzuma su 28 sistema paklenih planeta, ili Narakaloke o kojima je riječ.  Radi boljeg razumijevanja navedenih udaljenosti i kada se kaže – na dnu univerzuma, naš univerzum je prečnika četiri milijarde milja. Starost planete Zemlje se procjenjuje na četiri milijarde godina, dok se starost našeg univerzuma procjenjuje na 155 triliona godina.

 

Od suštinske je važnosti, da se ne može dovoljno naglasiti, postepeno spoznati da postoje precizno utvrđeni prirodni [karmički] zakoni, te povrh toga i duhovni principi po kojima treba živjeti, inače se dobijaju određene oštre karmičke reakcije, ali pravedne za sve. Čak su moguća i dugotrajna ispaštanja na nekom od dvadeset osam sistema paklenih planeta, ili dvadeset osam krugova pakla, a već i ovaj život može da se pretvori u svojevrstan pakao. Opet, u nekim slučajevima moguća je promjena tijela u tijela nižih životinskih vrsta, shodno željama za upražnjavanjem nedozvoljenih aktivnosti za ljudsku rasu. A, u ekstremnim slučajevima moguće je i da živo biće postane potpuno nepokretno – životima zarobljeno u nekom kamenu, etc.

 

Zbog izuzetne važnosti za sve ljude, neke od sekvenci Śrīmad Bhāgavatama, koje opisuju sisteme paklenih planeta biće povremeno ponovljene, jer je očito da u svakom ljudskom društvu pogotovo na zapadu, ima mnogo onih koji ni sami nisu educirani, a trebali bi po svojoj dužnosti educirati druge ljude u znanja višeg ranga -- transcendentalna znanja, te i brojne karmičke reakcije za griješno djelovanje. Radi toga i nastaje često pogrešno korištenje nezavisnosti koju dobijemo, javljaju se devijacije u ponašanjima, te imanje brojnih mis-koncepcija.  U ekstremnim slučajevima velikog neznanja kombiniranog s demonskim mentalitetom, javljaju se i skroz pogrešne teritorijalne aspiracije vođa pojedinih zemalja u odnosu na bliže i dalje susjede, želja za iskorištavnjem njihovih prirodnih resursa, jeftine radne snage, te kao posljedica nastaju i dugotrajni ratovi, pljačkanje i ubijanje domicilnog stanovništva, uništavanje infrastrukture, etc.

 

Kako se uništavaju pojedini sveti spisi, viša znanja i istine koje nekome smetaju i vrše njihove preinake, a sve da bi se mogle lakše raditi nedozvoljene aktivnosti bez osuda šire javnosti, treba navesti da su primjera radi opisi čistilišta čak postojali i u nekim drugim religijskim spisima, ali su svojevremeno izbrisani. Obično ljudi iz neznanja ne žele ništa čuti o takvim stvarima, dok se malo ne pročiste, ili zbog želje držanja drugih u pokornosti, te sticanja moći i bogatstva na karmički nedozvoljene načine. Pored toga, kako je već rečeno, uobičajeno  zakažu oni koji bi trebali biti nosioci edukacije drugih ljudi u tom smislu.

 

Svakako da kod izučavanja strukture univerzuma i prividnih kontraverzi, koje se javljaju zbog različitih razina svjesnosti, neizostavno treba proučiti i 28 sistema paklenih planeta i njihovu pravu namjenu. Ne trebamo se plašiti toga, jer to je dio naše dvojne stvarnosti, koja nas okružuje, već trebamo ući odlučno u dublje upoznavanje i naučno razmatranje svakog kutka našeg univerzuma. Zašto? U vrlo kompliciranoj i sofisticiranoj kreaciji Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, sve ima neki svoj viši smisao i tačno određenu namjenu. U materijalnom svijetu možemo se možda nekada malo privremeno relaksirati, ali dublje ispunjenje u srcu može nam donijeti samo imanje redovne duhovne prakse – sādhane, uz detaljno izučavanje svetih spisa i mnogobrojnih duhovnih aspekata.  Po svojoj prirodi, mi smo jako zainteresirani za nova saznanja, pa i putovanja. Jedno od imena za uslovljenu dušu je i sarva-gata, što znači “sveprožimajući”. U Bhagavad-gīti 2.24 u smislu stiha je rečeno:

 

“Riječ sarva-gata [sveprožimajuća] je značajna, jer je čitava Božja kreacija bez sumnje puna živih bića. Ona žive u vodi, na zemlji, u vazduhu, u zemlji, pa čak i u vatri. Vjerovanje da su sterilizirana u vatri nije prihvatljivo, jer je ovdje jasno rečeno da vatra ne može spaliti dušu. Stoga nema sumnje, da i na Suncu ima živih bića, koja imaju tijela prikladna za život na njemu. Ako je sunčeva planeta nenastanjena, onda riječ sarva-gata – „koja svuda žive“ --- nema nikakvo značenje.”

 

U narednim tekstovima Śrīmad Bhāgavatama će biti objašnjeni razlozi zbog kojih se ide na dugotrajni boravak na sisteme paklenih planeta. Mi obično pogrešno mislimo “To je napravljeno za neke druge ljude tamo…”. Međutim, oštri, ali pravedni karmički zakoni, vrijede za sve nas bez obzira znali mi za njih ili ne, te bez obzira na prolazne pozicije i lažna, privremena i prolazna tjelesna imenovanja u ovom  materijalnom svijetu, kao  i bez obzira na eventualne sankcije zemaljskih sudova. Poznato je da su ljudski zakoni nesavršeni – podložni su stalnim promjenama i nadograđivanjima, te mogućim različitim tumačenjima pojedinih odredbi, za razliku od viših duhovnih zakona.

 

MANU SMṚTI I MANU SAḾHITĀ: Treba pomenuti ovom prilikom da sem mnogobrojnih odredbi navedenih u Śrīmad Bhāgavatamu i drugim Purāṇama postoje i Manuovi zakonici dati za cijelu ljudsku rasu. Ko god želi da ovaj svijet postane bolje mjesto za sve ljude i želi da pokuša napraviti savršeno ljudsko društvo i savršena pravila ponašanja, mora da nauči Manuove zakonike -- Manu Smṛti i Manu Saḿhitu. Ne možemo izmisliti ništa novo, sve je već davnih dana pronađeno od naših pra-pra-pra-predaka, koji potiču od viših nebeskih rasa.

 

Manu Smṛti i Manu Saḿhitā su knjige zakonici za ljudsku rasu. Manu, praotac cijele ljudske rase je sin boga Sunca, predsjedavajućeg božanstva na Suncu Vivasvana [Sūrya Nārāyaṇa]. Manu kaže i preporučuje: “Uživajte na ovaj način i možete se vratiti natrag kući Bogu”. To kaže svim uslovljenim dušama, koje su došle u ovaj materijalni univerzum da uživaju, dakle to je poruka za sve nas.

 

VYAVAHĀRA: U Manu-Smṛti, vedskom zakoniku čovječanstva, Vyavahāra se odnosi na 18 zakonika društvenih, moralnih i pravosudnih tijela, koja korigiraju demonsku prirodu. Među ovih 18 zakonika su: sklapanje braka, pridržavanje pravila, ispunjavanje obećanja, legalno rješavanje sporova, pravo glasa i određene norme civilnog ponašanja. Ukratko, Vyavahāra se odnosi na međuljudske odnose, koji su vođeni vedskim regulacijama.

 

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 5.26 SUMMARY

 

Dvadeset šesto poglavlje opisuje kako griješan čovjek odlazi u različite paklove, gdje ga na razne načine kažnjavaju Yamarājini pomoćnici. U Bhagavad-gīti 3.27 je rečeno:

 

prakṛteḥ kriyamāṇāni   guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ

ahaṅkāra-vimūḍhātmā   kartāham iti manyate


“Zbunjena duhovna duša, pod uticajem triju guṇa materijalne prirode, smatra sebe vršiocem djelatnosti, koje zapravo izvršava priroda.”

 

Budalasta osoba misli da ne zavisi ni od jednog zakona. Misli da ne postoji Bog ili propisani principi i da može raditi šta hoće. Tako vrši različita griješna djela i život za životom biva stavljena u različita paklena stanja života da bi po zakonima prirode bila kažnjena. Osnovni princip njenog ispaštanja je da smatra sebe nezavisnom, mada je potpuno pod kontrolom zakona materijalne prirode. Ti zakoni djeluju pod uticajem triju guna materijalne prirode i zato svako ljudsko biće djeluje pod tri različite vrste uticaja. Zavisno od toga kako djeluje, ispašta različite posljedice u ovom ili slijedećem životu. Religiozne osobe djeluju drugačije od ateista i zato su posljedice njihovih djela drugačije.

 

Śrīla Śukadeva Gosvāmī opisuje slijedećih dvadeset osam paklova: Tāmisra, Andhatāmisra, Raurava, Mahāraurava, Kumbhīpāka, Kālasūtra, Asi-patravana, Sūkaramukha, Andhakūpa, Kṛmibhojana, Sandaṁśa, Taptasūrmi, Vajrakaṇṭaka-śālmalī, Vaitaraṇī, Pūyoda, Prāṇarodha, Viśasana, Lālābhakṣa, Sārameyādana, Avīci, Ayaḥpāna, Kṣārakardama, Rakṣogaṇa-bhojana, Śūlaprota, Dandaśūka, Avaṭa-nirodhana, Paryāvartana i Sūcīmukha.

 

Onaj ko ukrade tuđi novac, ženu ili imovinu se stavlja u pakao poznat kao Tāmisra. Čovjek koji prevari nekoga i uživa njegovu ženu se stavlja u izuzetno pakleno stanje poznato kao Andhatāmisra. Budalasta i neuka osoba obuzeta tjelesnim shvatanjem života, koja na temelju tog principa izdržava sebe ili svoju ženu i djecu, vršeći nasilje nad drugim živim bićima, stavlja se u pakao poznat kao Raurava. Tamo se životinje koje je ubila, rađaju kao bića zvana ruru i zadaju joj veliki bol. One, koji ubijaju različite životinje i ptice i zatim ih kuhaju, Yamarājini pomoćnici stavljaju u pakao poznat kao Kumbhīpāka, gdje ih kuhaju u ulju. Onaj ko ubije brāhmaṇu se stavlja u pakao poznat kao Kālasūtra, u kome je zemlja sačinjena od bakra, savršeno ravna i vruća kao pećnica. Ubica brāhmaṇe se prži u toj zemlji mnogo godina. Onaj ko ne slijedi uputstva spisa, već sve radi hirovito ili slijedi nekog nitkova, stavlja se u pakao poznat kao Asi-patravana. Vladinog službenika, koji loše dijeli pravdu ili kazni nevinog čovjeka Yamarājini pomoćnici odvode u pakao poznat kao Sūkaramukha, gdje ga nemilosrdno biju.

 

Stay Tuned. To be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 26: A Description of the Hellish Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.26 Summary

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
11.11.2017.

VAIṢṆAVA-APARĀDHAS [PART 1]

 

 

ONE MAY ATTAIN THE TOPMOST PLATFORM OF DEVOTIONAL SERVICE, BUT SOMEHOW OR OTHER IF HE OFFENDS A VAIṢṆAVA, THE WHOLE STRUCTURE COLLAPSES.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu has said that by offending a Vaiṣṇava, one finishes all his spiritual activities. Offending a Vaiṣṇava is considered the mad elephant offense. A mad elephant can destroy an entire garden which has been developed with great labor. One may attain the topmost platform of devotional service, but somehow or other if he offends a Vaiṣṇava, the whole structure collapses. Unconsciously, King Rahūgaṇa offended Jaḍa Bharata, but due to his good sense, he asked to be excused. This is the process by which one can be relieved from a vaiṣṇava-aparādha. Kṛṣṇa is always very simple and by nature merciful. When one commits an offense at the feet of a Vaiṣṇava, one must immediately apologize to such a personality so that his spiritual advancement may not be hampered.

 

NEKO MOŽE DOSTIĆI NAJVIŠU RAZINU PREDANOG SLUŽENJA, ALI AKO NA NEKI NAČIN UVRIJEDI VAIṢṆAVU, SVE ŠTO JE SAGRADIO SE RUŠI.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je rekao da uvrijedivši vaiṣṇavu, čovjek okončava sve svoje duhovne djelatnosti. Uvreda vaiṣṇave se naziva uvredom divljeg slona. Divlji slon može uništiti cijelu baštu koja je njegovana uz veliki trud. Neko može dostići najvišu razinu predanog služenja, ali ako na neki način uvrijedi vaiṣṇavu, sve što je sagradio se ruši. Kralj Rahūgaṇa je nesvjesno uvrijedio Jaḍa Bharatu, ali pošto je bio razuman, zamolio ga je za oproštaj. Na ovaj način se čovjek može osloboditi vaiṣṇava-aparādha. Kṛṣṇa je uvijek veoma jednostavan i po prirodi veoma milostiv. Kada neko nanese uvredu lotosovim stopalima vaiṣṇave, mora se odmah izvinuti toj osobi, da ne bi omeo svoj duhovni napredak.

 

 Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 10: The Discussion Between Jaḍa Bharata and Mahārāja Rahūgaṇa. 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.10.24 Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

16.10.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- 16 OCTOBER 2017 MONDAY -- DVĀDAŚĪ

 


ADVANCEMENT OF CIVILIZATION

 

“… In the material world we are producing so many things, and this is called advancement of civilization, but factually the advancement of civilization is a manifestation of the false ego. By false ego all material things are produced as objects of enjoyment. One has to cease increasing artificial necessities in the form of material objects…”

 

NAPREDAK CIVILIZACIJE

 

“…U materijalnom svijetu proizvodimo mnogo stvari i to se naziva napretkom civilizacije, ali je napredak civilizacije zapravo manifestacija lažnog ja. Zahvaljujući lažnom ja, sve materijalne stvari se proizvode kao predmeti uživanja. Osoba mora prestati da povećava vještačke potrebe u obliku materijalnih predmeta….”

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.26.26 Purport -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

30.09.2017.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 4.3.23 [PART 2]

 

KAKO DA POSTANEMO USPJEŠNI?

 

NEKO MOŽE UPITATI KAKO SE ISTE MATERIJALISTIČKE OČI MOGU PROČISTITI PREDANIM SLUŽENJEM, KADA BHAKTA [I DALJE] POSJEDUJE ISTO MATERIJALNO TIJELO?

 

PRIMJER, KOJI NAVODI GOSPODIN CAITANYA JE DA PREDANO SLUŽENJE PROČIŠĆAVA OGLEDALO UMA. U ČISTOM OGLEDALU MOŽEMO JASNO VIDJETI SVOJE LICE. SLIČNO TOME, AKO JEDNOSTAVNO  OČISTIMO OGLEDALO [SVOGA] UMA, MOŽEMO IMATI JASNU PREDOŽBU O SVEVIŠNJOJ BOŽANSKOJ OSOBI.

 

KAO ŠTO JE POTVRDIO GOSPODIN CAITANYA, PROCESOM BHAKTI-YOGE, KOJI POČINJE SLUŠANJEM I PJEVANJEM, MOŽEMO PROČISTITI SRCE I UM I TAKO JASNO VIDJETI LICE SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE.

 

KOMENTAR:  Prvi dio ovog interesantnog stiha je objavljen nešto ranije, 19 juna 2017 na blogovima:

 

http://unlimited.blogger.ba/

http://srimadbhagavatam.blogger.ba/

 

Tekstovima se može prići i direktnim putem bez pretraživanja, preko perma linka:

 

http://unlimited.blogger.ba/arhiva/2017/06/19/4062535

http://srimadbhagavatam.blogger.ba/arhiva/2017/06/19/4062537

 

U prvom nastavku ovog stiha, pored drugih poenti, bilo je govora i o tome, kako da se utemeljimo u čistoj svjesnosti  Kṛṣṇe, koja se naziva śuddha-sattva ili vāsudeva, jer se na toj razini Vrhovna Osoba, Kṛṣṇa, razotkriva u srcu bhakte.


Kada se osoba oslobodi zagađenosti materijalne prirode i utemelji u čistoj svjesnosti Kṛṣṇe ili vāsudeva stanju, Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba se razotkriva. To stanje se također naziva kaivalya, što znači "čista svjesnost".

 

Djelovanje unutrašnje moći je također opisano u ovom stihu kao apāvṛtaḥ, oslobođeno svakog prekrivača. Pošto su Svevišnja Božanska Osoba, Njegovo ime, Njegov oblik, Njegove odlike i sve što Ga okružuje -- transcendentalni, iznad materijalne prirode, ne možemo ih shvatiti našim materijalnim čulima. Kada se čula pročiste čistim predanim služenjem [hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate], čista čula mogu vidjeti Kṛṣṇu bez prekrivača. Neko može upitati kako se iste materijalističke oči mogu pročistiti predanim služenjem, kada bhakta [i dalje] posjeduje isto materijalno tijelo?

 

Primjer, koji navodi Gospodin Caitanya je da predano služenje pročišćava ogledalo uma. U čistom ogledalu možemo jasno vidjeti svoje lice. Slično tome, ako jednostavno  očistimo ogledalo [svoga] uma, možemo imati jasnu predožbu o Svevišnjoj Božanskoj Osobi. U Bhagavad-gīti 8.8 je rečeno: abhyāsa-yoga-yuktena. Vršenjem svojih propisanih dužnosti u predanom služenju -- cetasā nānya-gāminā, ili jednostavno slušanjem i pjevanjem o Bogu, ako nam je um uvijek zaokupljen pjevanjem i slušanjem i ako mu ne dozvolimo da luta unaokolo, možemo spoznati Svevišnju Božansku Osobu. Kao što je potvrdio Gospodin Caitanya, procesom bhakti-yoge, koji počinje slušanjem i pjevanjem, možemo pročistiti srce i um i tako jasno vidjeti lice Svevišnje Božanske Osobe.

 

Śiva je rekao da pošto mu je srce uvijek ispunjeno Vāsudevom, Svevišnjom Božanskom Osobom, zbog prisustva Svevišnjeg Gospodina unutar njegovog srca i uma, uvijek odaje poštovanje tom Vrhovnom Bogu. Drugim riječima, Śiva je uvijek u transu, samādhiyu. Ovaj samādhi nije pod kontrolom bhakte, već pod kontrolom Vāsudeve, jer čitava unutrašnja energija Svevišnje Božanske Osobe djeluje po Gospodinovom naređenju. Naravno, materijalna energija također djeluje po naređenju Gospodina, ali Njegova neposredna volja se posebno provodi posredstvom unutrašnje energije. Tako On razotkriva Sebe Svojom duhovnom energijom. Kao što je rečeno u Bhagavad-gīti [4.6], sambhavāmy ātma-māyayā. Ātma-māyayā znači "unutrašnja moć". Svojom milom voljom Gospodin razotkriva Sebe Svojom unutrašnjom moći, zadovoljan transcendentalnim služenjem bhakte sa ljubavlju. Bhakta nikada ne zahtjeva: "Dragi moj Gospodine, molim Te dođi ovdje tako da Te mogu vidjeti". Položaj bhakte nije da zapovijeda Svevišnjoj Božanskoj Osobi, da dođe pred Njega ili da pleše pred Njim. Postoji mnogo takozvanih bhakta koji zapovijedaju Gospodinu da dođe pred njih plešući. Međutim, Gospodin nije podređen ničijoj zapovijesti, ali ako je zadovoljan nečijim čistim djelatnostima punim devocije, razotkriva mu Se. Zato je u ovom stihu značajna riječ adhokṣaja, jer ukazuje na to da djelatnostima naših materijalnih čula nećemo uspjeti da spoznamo Svevišnju Božansku Osobu. Osoba ne može spoznati Svevišnju Božansku Osobu jednostavno pokušajima svog špekulativnog uma, ali ako želi, može obuzdati sve materijalne djelatnosti svojih čula i Gospodin se, manifestirajući Svoju duhovnu energiju, može razotkriti čistom bhakti. Kad se Svevišnja Božanska Osoba razotkrije čistom bhakti, bhakta nema nikakvu drugu dužnost osim da Mu oda svoje ponizno poštovanje. Apsolutna Istina se razotkriva bhakti u Svom obliku. Nije bezlična, Vāsudeva nije bezličan, jer je u ovom stihu rečeno da čim se Gospodin razotkrije, bhakta Mu odaje svoje poštovanje. Poštovanje se odaje osobi, a ne nečemu bezličnom. Ne bi trebali prihvatiti māyāvāda tumačenje da je Vāsudeva  bezličan. Kao što je rečeno u Bhagavad-gīti -- prapadyate, osoba se predaje. Predaje se osobi, a ne bezličnoj nepodvojenosti. Kad god se govori o predavanju ili odavanju poštovanja, mora postojati osoba kojoj se predajemo, ili kojoj odajemo poštovanje.

 

Canto 3: The Creation of the Fourth Order           Chapter 33:  Talks Between Lord Śiva and Satī

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.3.23 [PART 2]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 


Stariji postovi

<< 03/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
27371

Powered by Blogger.ba