ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

12.11.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD VIDLJIVE PLANETE ZEMLJE [PART 12]

 

 

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

KOMENTAR: S današnjim nastavkom se za sada završava mini serija i opisi rajskih planeta ispod Zemlje, tačnije ispod nama vidljive planete Zemlje prečnika 8.000 milja. Kao što je već navedeno na nekim postovima prije, sem vidljive planete Zemlje postoji i ogromna Bhū Maṇḍala, ili Velika Zemlja, koju mi ne možemo percepirati našim nesavršenim čulima. Bhū Maṇḍala je ogromna, daleko većeg prečnika od one Zemlje koju vidimo i s brojnim svjetovima. Gledano iz profila liči na debelu plohu, pa je neki zovu i ravna Zemlja. Navodi se u vedskim spisima da seže do granica vidljivosti zraka Sunčeve svjetlosti.  

 

Ovo je potrebno naglasiti, da možemo bolje shvatiti veličinu Bhū Maṇḍale, Velike Zemlje koju mi ne vidimo. Dakle i ovdje se radi o višedimenzionalnim prostorima, koje nesavršena zapadna nauka tek pomalo naslućuje. Nije isključeno da u skoroj budućnosti budu prezentirani tekstovi iz još nekih vedskih spisa osim Śrīmad Bhāgavatama, na temu podzemnih rajskih planeta.

 

STIH 29

 

tato 'dhastān mahātale kādraveyāṇāḿ sarpāṇāḿ naika-śirasāḿ krodhavaśo nāma gaṇaḥ kuhaka-takṣaka-kāliya-suṣeṇādi-pradhānā mahā-bhogavantaḥ patattri-rājādhipateḥ puruṣa-vāhād anavaratam udvijamānāḥ sva-kalatrāpatya-suhṛt-kuṭumba-sańgena kvacit pramattā viharanti

 

SYNONYMS: tataḥ — the planet Talātala; adhastāt — beneath; mahātale — in the planet known as Mahātala; kādraveyāṇām — of the descendants of Kadrū; sarpāṇām — who are big snakes; na eka-śirasām — who have many hoods; krodha-vaśaḥ — always subject to anger; nāma — named; gaṇaḥ — the group; kuhaka — Kuhaka; takṣaka — Takṣaka; kāliya — Kāliya; suṣeṇa — Suṣeṇa; ādi — and so on; pradhānāḥ — who are the prominent ones; mahā-bhogavantaḥ — addicted to all kinds of material enjoyment; patattri-rāja-adhipateḥ — from the king of all birds, Garuḍa; puruṣa-vāhāt — who carries the Supreme Personality of Godhead; anavaratam — constantly; udvijamānāḥ — afraid; sva — of their own; kalatra-apatya — wives and children; suhṛt — friends; kuṭumba — relatives; sańgena — in the association; kvacit — sometimes; pramattāḥ — infuriated; viharanti — they sport.

 

Planetarni sistem ispod Talātale je poznat kao Mahātala. On je prebivalište mnogoglavih zmija, potomaka Kadrūa, koji su uvijek veoma ljuti. Među njima se ističu Kuhaka, Takṣaka, Kāliya i Suṣeṇa. Zmije na Mahātali su uvijek uznemirene zbog straha od Garuḍe, nosioca Gospodina Viṣṇua, ali se uprkos tome neke od njih, mada su pune tjeskobe, zabavljaju sa svojim ženama, djecom, prijateljima i rođacima.

 

SMISAO: Ovdje je rečeno, da su zmije koje žive na planetarnom sistemu poznatom kao Mahātala veoma moćne i da imaju mnogo glava. Žive sa svojim ženama i djecom i smatraju sebe veoma srećnim, mada su uvijek pune tjeskobe zbog Garuḍe, koji dolazi da bi ih uništio. Takav je materijalni život. Čak i ako živi u najodvratnijem stanju, živo biće misli da je srećno sa svojom ženom, djecom, prijateljima i rođacima.

 

STIH 30

 

tato 'dhastād rasātale daiteyā dānavāḥ paṇayo nāma nivāta-kavacāḥ kāleyā hiraṇya-puravāsina iti vibudha-pratyanīkā utpattyā mahaujaso mahā-sāhasino bhagavataḥ sakala-lokānubhāvasya harer eva tejasā pratihata-balāvalepā bileśayā iva vasanti ye vai saramayendra-dūtyā vāgbhir mantra-varṇābhir indrād bibhyati

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — below the planetary system Mahātala; rasātale — on the planet called Rasātala; daiteyāḥ — the sons of Diti; dānavāḥ — the sons of Danu; paṇayaḥ nāma — named Paṇis; nivāta-kavacāḥ — Nivāta-kavacas; kāleyāḥ — Kāleyas; hiraṇya-puravāsinaḥ — Hiraṇya-puravāsīs; iti — thus; vibudha-pratyanīkāḥ — enemies of the demigods; utpattyāḥ — from birth; mahā-ojasaḥ — very powerful; mahā-sāhasinaḥ — very cruel; bhagavataḥ — of the Personality of Godhead; sakala-loka-anubhāvasya — who is auspicious for all planetary systems; hareḥ — of the Supreme Personality of Godhead; eva — certainly; tejasā — by the Sudarśana cakra; pratihata — defeated; bala — strength; avalepāḥ — and pride (because of bodily strength); bila-īśayāḥ — the snakes; iva — like; vasanti — they live; ye — who; vai — indeed; saramayā — by Saramā; indra-dūtyā — the messenger of Indra; vāgbhiḥ — by the words; mantra-varṇābhiḥ — in the form of a mantra; indrāt — from King Indra; bibhyati — are afraid.

 

Ispod Mahātale se nalazi planetarni sistem poznat kao Rasātala, koji je prebivalište demonskih sinova Diti i Danua. Oni se zovu Paṇi, Nivāta-kavace, Kāleye i Hiraṇya-puravāsīyi [oni koji žive u Hiraṇya-puri]. Svi su neprijatelji polubogova i prebivaju u rupama kao zmije. Od rođenja su izuzetno moćni i okrutni i mada su ponosni na svoju snagu, uvek ih poražava Sudarśana cakra Svevišnje Božanske Osobe, koja vlada svim planetarnim sistemima. Kada glasnica Indre zvana Saramā pjeva određenu kletvu u obliku mantre, zmijske demone Rasātale obuzima strah od Indre.

 

SMISAO: Rečeno je da se jednom odigrala velika bitka između tih zmijskih demona i Indre, kralja raja. Kada su poraženi demoni sreli glasnicu Saramu, koja je pjevala kletve u obliku mantri, jako su se uplašili i zato žive na planeti zvanoj Rasātala.

 

STIH 31

 

tato 'dhastāt pātāle nāga-loka-patayo vāsuki-pramukhāḥ śańkha-kulika-mahāśańkha-śveta-dhanañjaya-dhṛtarāṣṭra-śańkhacūḍa-kambalāśvatara-devadattādayo mahā-bhogino mahāmarṣā nivasanti yeṣām u ha vai pañca-sapta-daśa-śata-sahasra-śīrṣāṇāḿ phaṇāsu viracitā mahā-maṇayo rociṣṇavaḥ pātāla-vivara-timira-nikaraḿ sva-rociṣā vidhamanti

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — beneath that planet Rasātala; pātāle — on the planet known as Pātāla; nāga-loka-patayaḥ — the masters of the Nāgalokas; vāsuki — by Vāsuki; pramukhāḥ — headed; śańkha — Śańkha; kulika — Kulika; mahā-śańkha — Mahāśańkha; śveta — Śveta; dhanañjaya — Dhanañjaya; dhṛtarāṣṭra — Dhṛtarāṣṭra; śańkha-cūḍa — Śańkhacūḍa; kambala — Kambala; aśvatara — Aśvatara; deva-datta — Devadatta; ādayaḥ — and so on; mahā-bhoginaḥ — very addicted to material happiness; mahā-amarṣāḥ — greatly envious by nature; nivasanti — live; yeṣām — of all of them; u ha — certainly; vai — indeed; pañca — five; sapta — seven; daśa — ten; śata — one hundred; sahasra — one thousand; śīrṣāṇām — of those possessing hoods; phaṇāsu — on those hoods; viracitāḥ — fixed; mahā-maṇayaḥ — very valuable gems; rociṣṇavaḥ — full of effulgence; pātāla-vivara — the caves of the Pātāla planetary system; timira-nikaram — the mass of darkness; sva-rociṣā — by the effulgence of their hoods; vidhamanti — disperse.

 

Ispod Rasātale se nalazi planetarni sistem poznat kao Pātāla ili Nāgaloka, u kojem žive brojne demonske zmije, učitelji Nāgaloka, kao što su Śańkha, Kulika, Mahāśańkha, Śveta, Dhanañjaya, Dhṛtarāṣṭra, Śańkhacūḍa, Kambala, Aśvatara i Devadatta. Njihov vođa je Vāsuki. Sve su one izuzetno ljute i imaju mnogo, mnogo glava - neke zmije imaju pet glava, neke sedam, neke deset, neke stotinu, a neke hiljadu. Te glave su ukrašene dragocjenim draguljima, a svjetlost koja se šlrl od dragulja osvjetljava čitav planetarni sistem BiIa-svarge.

 

Tako se završavaju Bhaktivedāntina tumačenja Dvadeset četvrtog poglavlja Petog pjevanja Śrīmad Bhāgavatama, pod naslovom Rajske planete ispod Zemlje.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.29-31

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
10.11.2019.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 13]


IAKO  ŚUKADEVA GOSVĀMĪ U  OVOM  POGLAVLJU  OTVORENO  GOVORI  O  TAKOZVANOJ  SLAVI  U MATERIJALNOM SVIJETU, ISTOVREMENO ISKAZUJE BEZUZROČNU MILOST DUHOVNOG UČITELJA UPUĆUJUĆI SVOG UČENIKA, KOJI SE PREDAO, NATRAG U BOŽJE KRALJEVSTVO, VAIKUṆṬHU.

 

IAKO  JE  DUŠA  VJEČNA,  NAŠA  TAKOZVANA  PORODIČNA  TRADICIJA  I ZEMALJSKA SLAVA NESTAĆE U ZABORAVU.

 

DUHOVNI  UČITELJ  POUČAVA  KAKO  POPUSTITI  SNAŽNU  VEZANOST  ZA MATERIJALNU ILUZIJU I NA KRAJU NAPUSTITI KRALJEVSTVO MĀYE.

 

KOMENTAR: Oslobađanje od mnogobrojnih materijalnih vezanosti, inače materijalističkih koncepcija života i lažnih prolaznih imenovanja, koja dolaze od fols-ega je postepen i dug proces, ali to nas ne smije obeshrabriti. Biće testova i samo uporni opstaju. Jako je bitno imati dobar stav za postepeno nadvaladati svoje karmičke uslovljenosti. Duhovno neuke osobe pogrešno misle i kažu, kada se povede priča na ovu temu: “Ma, ja ne želim da znam šta me ćeka u budućnosti, ne volim da znam za svoje nedostatke u karakteru, volim samo nešto lijepo….”. Šta je u pitanju? Ogroman fols-ego, uslijed neimanja potrebnih karmičkih referenci, te nedostatak ulaganja svakodnevnog truda i vremena u vlastito pročišćavanje, samospoznaju i postepeno duhovno napredovanje,  a u krajnjoj liniji, nedostatak milosti i blagoslova.

 

Radi podsjećanja na predhodni nastavak da ponovimo zadnji stih prije narednih stihova 43 i 44, u kome se podsjeća koliko je u stvari jak ljudski fols-ego [lažni “ja”] i uobičajena  posesivnost:

 

STIH 42

 

Materijalistički kraljevi misle: „Ovu bezgraničnu zemlju vodili su moji  preci,  a  sada  je  pod  mojom  upravom.  Kako  bih  uredio  da ostane u rukama mojih sinova, unuka i narednih potomaka?“

 

SMISAO: Ovo je primjer lude posesivnosti.

 

STIH 43

 

tejo-’b-anna-mayaṁ kāyaṁ   gṛhītvātmatayābudhāḥ

mahīṁ mamatayā cobhau   hitvānte ’darśanaṁ gatāḥ

 

SYNONYMS: tejaḥ — fire; ap — water; anna — and earth; mayam — composed of; kāyam — this body; gṛhītvā — accepting; ātmatayā — with the sense of “I”; abudhāḥ — the unintelligent; mahīm — this earth; mamatayā — with the sense of “my”; ca — and; ubhau — both; hitvā — giving up; ante — ultimately; adarśanam — disappearance; gatāḥ — they have obtained.

 

Iako budale prihvaćaju tijelo sastavljeno od zemlje, vode i vatre kao „Ja“ i ovu zemlju kao „Moje“, u svakom će slučaju na kraju napustiti i tijelo i zemlju te biti zaboravljeni.

 

SMISAO:  Iako  je  duša  vječna,  naša  takozvana  porodična  tradicija  i zemaljska slava nestaće u zaboravu.

 

 STIH 44

 

ye ye bhū-patayo rājan   bhuñjate bhuvam ojasā

kālena te kṛtāḥ sarve   kathā-mātrāḥ kathāsu ca

 

SYNONYMS: ye ye — whatever; bhū-patayaḥ — kings; rājan — O King Parīkṣit; bhuñjate — enjoy; bhuvam — the world; ojasā — with their power; kālena — by the force of time; te — they; kṛtāḥ — have been made; sarve — all; kathā-mātrāḥ — mere accounts; kathāsu — in various histories; ca — and.

 

Dragi  moj  kralju  Parīkṣite  svi  su  ovi  kraljevi,  koji  su  nastojali uživati zemlju svojom silom, uticajem vremena bili svedeni samo na povijesne činjenice.

 

SMISAO:  Riječ rājan, „O Kralju“,  značajna  je  u ovom stihu. Parīkṣit Mahārāja se pripremio za napuštanje tijela i povratak kući, natrag Bogu, a  Śukadeva Gosvāmī,  njegov  najmilostiviji duhovni učitelj, odbacuje svaku moguću vezanost koju bi mogao imati za položaj kralja, ukazujući na  krajnju  beznačajnost  takvog  položaja.  Bezuzročnom  milošću duhovnoga učitelja osoba se može pripremiti za povratak kući, natrag Bogu.  Duhovni  učitelj  poučava  kako  popustiti  snažnu  vezanost  za materijalnu iluziju i na kraju napustiti kraljevstvo māye. Iako  Śukadeva Gosvāmī u  ovom  poglavlju  otvoreno  govori  o  takozvanoj  slavi  u materijalnom svijetu, istovremeno iskazuje bezuzročnu milost duhovnog učitelja upućujući svog učenika, koji se predao, natrag u Božje kraljevstvo, Vaikuṇṭhu.

 

Tako se završavaju tumačenja poniznih slugu His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Dvanaestog Pjevanja, Drugog Poglavlja Śrīmad-Bhāgavatama, pod naslovom “The Symptoms of Kali-yuga – Simptomi Kali-yuge

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.42-44

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA – BHIṢMA PAÑCAKA – 25 NOVEMBER 2012 https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/
05.11.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD VIDLJIVE PLANETE ZEMLJE [PART 11]

 

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

ODLIKA NAPREDNIH VAIṢṆAVA, KOJI SLIJEDE PRINCIPE BHAKTI JE DA SEBE SMATRAJU OBIČNIM LJUDSKIM BIĆIMA. TO NIJE VJEŠTAČKO ISPOLJAVANJE PONIZNOSTI; VAIṢṆAVA ISKRENO MISLI NA TAJ NAČIN I ZATO NIKADA NE PRIZNAJE SVOJ UZVIŠENI POLOŽAJ.

 

KOMENTAR: Obično je manje poznato da postoje tri vrste rajeva: 1. Rajski planetarni sistemi iznad planete Zemlje;   2. Rajevi na planeti Zemlji; 3. Rajevi na planetarnim sistemima ispod Zemlje.

 

Na rajskim planetama iznad Zemlje život traje 10 000 godina prema ljudskim proračunima. Međutim preporučljivo je znati da na još višim planetarnim sistemima život traje skoro nezamislivo dugo za naše pojmove. Izgleda, kako se primičemo obodu našeg univerzuma, koji je prečnika 4 miljarde milja da vrijeme doživljava svojevrsnu transformaciju, dilataciju. Opet, u duhovnom svijetu vrijeme protiče još sporije, ali ipak protiče. Tako pola sata na Vaikuṇṭhama [duhovnim planetama, planetama bez tjekobe] traje 21 yuga ciklusa [21 x 4 320 000 godina].

 

Radi ilustracije, kakav je odnos proticanja našeg vremena i vremena Svevišnjeg Gospodina, da navedemo i Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.38:

 

Kao što je predhodno pomenuto, računa se da je dva dijela Brahminog života jednako jednoj nimeṣi [manje od jedne sekunde, ili tačnije 8/15 sekundi] Svevišnjeg Gospodina, koji je nepromjenjiv i neograničen i uzrok je svih uzroka u univerzumu.

 

SMISAO: …. Postoji potpuna saglasnost između Śrīmad-Bhāgavatama i Brahma-saḿhite. Vječno vrijeme nikada ne prestaje sa prestankom života Brahme. Nastavlja da postoji, ali nema sposobnost da upravlja Svevišnjim Gospodinom, jer je On upravitelj vremena. Nema sumnje da vrijeme postoji u duhovnom svijetu, ali ne upravlja djelatnostima. Beskrajno je, kao i duhovni svijet, pošto tamo sve postoji na apsolutnoj razini.

 

STIH 26

 

tasya mahānubhāvasyānupatham amṛjita-kaṣāyaḥ ko vāsmad-vidhaḥ parihīṇa-bhagavad-anugraha upajigamiṣatīti

 

SYNONYMS: tasya — of Prahlāda Mahārāja; mahā-anubhāvasya — who was an exalted devotee; anupatham — the path; amṛjita-kaṣāyaḥ — a person who is materially contaminated; kaḥ — what; vā — or; asmat-vidhaḥ — like us; parihīṇa-bhagavat-anugrahaḥ — being without the favor of the Supreme Personality of Godhead; upajigamiṣati — desires to follow; iti — thus.

 

Bali Mahārāja  je rekao:

Osobe poput nas, koji smo još uvijek vezani za materijalno uživanje i zagađeni gunama materijalne prirode i kojima nedostaje milost Svevišnje Božanske Osobe, ne mogu slijediti uzvišeni put Prahlāda Mahārāje, Gospodinovog uzvišenog bhakte.

 

SMISAO: Rečeno je da radi duhovne spoznaje moramo slijediti velike osobe poput Brahme, Devarṣi Nārade, Śive i Prahlāda Mahārāje. Put bhakti nije težak ako slijedimo stope prethodnih Ācārya i autoriteta, ali ih oni koji su previše materijalno zagađeni gunama materijalne prirode ne mogu slijediti. Mada je Bali Mahārāja slijedio put svoga dede, zbog svoje velike poniznosti je mislio da to ne čini. Odlika naprednih vaiṣṇava, koji slijede principe bhakti je da sebe smatraju običnim ljudskim bićima. To nije vještačko ispoljavanje poniznosti; vaiṣṇava iskreno misli na taj način i zato nikada ne priznaje svoj uzvišeni položaj.

 

STIH 27

 

tasyānucaritam upariṣṭād vistariṣyate yasya bhagavān svayam akhila-jagad-gurur nārāyaṇo dvāri gadā-pāṇir avatiṣṭhate nija-janānukampita-hṛdayo yenāńguṣṭhena padā daśa-kandharo yojanāyutāyutaḿ dig-vijaya uccāṭitaḥ

 

SYNONYMS: tasya — of Bali Mahārāja; anucaritam — the narration; upariṣṭāt — later (in the Eighth Canto); vistariṣyate — will be explained; yasya — of whom; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; svayam — personally; akhila-jagat-guruḥ — the master of all the three worlds; nārāyaṇaḥ — the Supreme Lord, Nārāyaṇa Himself; dvāri — at the gate; gadā-pāṇiḥ — bearing the club in His hand; avatiṣṭhate — stands; nija-jana-anukampita-hṛdayaḥ — whose heart is always filled with mercy for His devotees; yena — by whom; ańguṣṭhena — by the big toe; padā — of His foot; daśa-kandharaḥ — Rāvaṇa, who had ten heads; yojana-ayuta-ayutam — a distance of eighty thousand miles; dik-vijaye — for the purpose of gaining victory over Bali Mahārāja; uccāṭitaḥ — driven away.

 

Śukadeva Gosvāmī nastavi:

Dragi moj kralju, kako da slavim karakter Bali Mahārāja? Svevišnja Božanska Osoba, Gospodar sva tri svijeta, koji je pun samilosti prema Svom bhakti, stoji s toljagom u ruci na vratima Bali Mahārāja. Kada je moćni demon Rāvaṇa, došao da odnese pobjedu nad Bali Mahārājom, Vāmanadeva ga je udario Svojim palcem, odbacivši ga 80 000 milja daleko. Karakter i djelatnosti Bali Mahārāja ću objasniti kasnije [u Osmom Pjevanju Śrīmad Bhāgavatama].

 

STIH 28

 

tato 'dhastāt talātale mayo nāma dānavendras tri-purādhipatir bhagavatā purāriṇā tri-lokī-śaḿ cikīrṣuṇā nirdagdha-sva-pura-trayas tat-prasādāl labdha-pado māyāvinām ācāryo mahādevena parirakṣito vigata-sudarśana-bhayo mahīyate

 

SYNONYMS: tataḥ — the planet known as Sutala; adhastāt — below; talātale — in the planet known as Talātala; mayaḥ — Maya; nāma — named; dānava-indraḥ — the king of the Dānava demons; tri-pura-adhipatiḥ — the Lord of the three cities; bhagavatā — by the most powerful; purāriṇā — Lord Śiva, who is known as Tripurāri; tri-lokī — of the three worlds; śam — the good fortune; cikīrṣuṇā — who was desiring; nirdagdha — burned; sva-pura-trayaḥ — whose three cities; tat-prasādāt — by Lord Śiva's mercy; labdha — obtained; padaḥ — a kingdom; māyā-vinām ācāryaḥ — who is the ācārya, or master, of all the conjurers; mahā-devena — by Lord Śiva; parirakṣitaḥ — protected; vigata-sudarśana-bhayaḥ — who is not afraid of the Supreme Personality of Godhead and His Sudarśana cakra; mahīyate — is worshiped.

 

Ispod planete poznate kao Sutala, nalazi se planeta Talātala, kojom vlada Dānava demon po imenu  Māyā. Māyā Dānava je poznat kao ācārya [master / učitelj] svih māyāvīsa, koji mogu prizvati po svojoj želji moći čarobnjaštva. Radi dobrobiti sva tri svijeta, Śiva – poznat kao Tripurāri – je jednom spalio tri Mayina kraljevstva, ali mu je kasnije, pošto je bio zadovoljan s njim, vratio njegova kraljevstva. Od tog vremena Śiva štiti Māyu Dānavu, koji zbog toga pogrešno misli da se ne treba plašiti Sudarśana cakre Svevišnje Božanske Osobe.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.26-28

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

03.11.2019.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 12]

 

 

DEVĀPI, THE BROTHER OF MAHĀRĀJA ŚĀNTANU, AND MARU, THE DESCENDANT OF IKṢVĀKU, BOTH POSSESS GREAT MYSTIC STRENGTH AND ARE LIVING EVEN NOW IN THE VILLAGE OF KALĀPA.

 

KOMENTAR:  Kroz ove interesantne tekstove mini serije iz Śrīmad Bhāgavatama, Chanto 12, Chapter 2, o simptomima Kali-yuge, kao i o manje poznatim intrigantnim vedskim proročanstvima, možemo saznati da postoje i takve mistične moći i tehnike, koje nas mogu održati u životu hiljadama i hiljadama godina, bez većih promjena na konstituciji tijela. Dakako, većina prosječnih ljudi, koji su više praktičari nego orjentirani na duhovna traganja i neupućeni u sofisticirana vedska znanja, obično će reći na ovo: “Ma daj, to su mitovi…” Ali, za upućene, u vedskim spisima nema greške, to je tako. Možemo testirati znanje bilo koga s kim dođemo u kontakt i često ćemo ustanoviti da su čak i pripadnici mlađih generacija, inače, generalno puno bolje informirani nego predhodne generacije, a koji nisu u kontaktu s bhaktama i nekim preliminarnim informacijama iz razotkrivenih vedskih spisa putem interneta, potpuno neupućeni u ljudske mogućnosti.

 

Znači, specijalno pripadnici mlađih generacija, ali i druge generacije, tek treba da krenu trnovitim, ali blagoslovljenim duhovnim stazama i putem traganja za znanjima višeg ranga. To se obično dešava, kada  nekom velikom srećom i milošću, te zahvaljujući višem uređenju sretnemo osobu, koja posjeduje ezoterična vedska znanja. Opet, samo informativno znanje o vedskim proročanstvima neće nam donijeti očekivane promjene u životu, sve dok ne počnemo mijenjati komplet naš stav i život kojim živimo. U neku ruku možemo reći: skoro da ništa nije onako kako mi to vidimo i kako izgleda na prvi pogled – obično, sve je drugačije.

 

Dakle, u prvom stihu današnjeg teksta se govori o Devāpiyu, bratu Mahārāje Śāntanua, te o Maruu,  potomku Ikṣvākua, koji posjeduju veliku mističnu snagu i dan-danas žive visoko na Himalayima, u selu Kalāpa.

 

Ukoliko vas zanimaju vedska proročanstva, radi lakšeg snalaženja, predhodni nastavci na ovu temu su objavljeni na ovom blogu počev od PART 1 do PART 11. Samo malo prosurfajte blogom idući na dno ekrana i oznaku “Stariji postovi”.

 

STIH 12.2.37

 

devāpiḥ śāntanor bhrātā   maruś cekṣvāku-vaṁśa-jaḥ

kalāpa-grāma āsāte   mahā-yoga-balānvitau

 

SYNONYMS: devāpiḥ — Devāpi; śāntanoḥ — of Mahārāja Śāntanu; bhrātā — the brother; maruḥ — Maru; ca — and; ikṣvāku-vaṁśa-jaḥ — born in the dynasty of Ikṣvāku; kalāpa-grāme — in the village Kalāpa; āsāte — the two of them are living; mahā — great; yoga-bala — with mystic power; anvitau — endowed.

 

Devāpi,  brat  Mahārāje Śāntanua  i  Maru,  potomak  Ikṣvākua, posjeduju veliku mističnu snagu i žive i danas u selu Kalāpa.

 

STIH 12.2.38

 

tāv ihaitya kaler ante   vāsudevānuśikṣitau

varṇāśrama-yutaṁ dharmaṁ   pūrva-vat prathayiṣyataḥ

 

SYNONYMS: tau — they (Maru and Devāpi); iha — to human society; etya — returning; kaleḥ — of the Age of Kali; ante — at the end; vāsudeva — by the Supreme Personality of Godhead, Vāsudeva; anuśikṣitau — instructed; varṇa-āśrama — the divine system of occupational and spiritual orders of society; yutam — comprising; dharmam — the code of eternal religion; pūrva-vat — just as previously; prathayiṣyataḥ — they will promulgate.

 

Na  kraju  doba  Kali  ta  će  se  dvojica  kraljeva,  dobivši  upute neposredno  od  Svevišnje  Božanske  Osobe,  Vāsudeva,  vratiti  u ljudsko društvo i ponovo uspostaviti vječnu religiju čovjeka, koja se odlikuje podjelom na varṇe i āśrame [4 varṇe i 4 āśrama], kao što je i prije bilo.

 

SMISAO: Prema ovom i prethodnom stihu, dvojica velikih kraljeva, koji će ponovo uspostaviti ljudsku kulturu nakon što Kali-yuga završi, već su na Zemlji i strpljivo čekaju kako bi mogli predano služiti Gospodina Viṣṇua.

 

 STIH 12.2.39

 

kṛtaṁ tretā dvāparaṁ ca   kaliś ceti catur-yugam

anena krama-yogena   bhuvi prāṇiṣu vartate

 

SYNONYMS: kṛtam — Satya-yuga; tretā — Tretā-yuga; dvāparam — Dvāpara-yuga; ca — and; kaliḥ — Kali-yuga; ca — and; iti — thus; catuḥ-yugam — the cycle of four ages; anena — by this; krama — sequential; yogena — pattern; bhuvi — in this world; prāṇiṣu — among living beings; vartate — goes on continuously.

 

Ciklus  od  četiri  doba    Satya, Tretā, Dvāpara i  Kali    stalno  se ponavlja među živim bićima na ovoj Zemlji, ponavljajući isti opći slijed događaja.

 

STIH 12.2.40

 

rājann ete mayā proktā   nara-devās tathāpare

bhūmau mamatvaṁ kṛtvānte   hitvemāṁ nidhanaṁ gatāḥ

 

SYNONYMS: rājan — O King Parīkṣit; ete — these; mayā — by me; proktāḥ — described; nara-devāḥ — kings; tathā — and; apare — other human beings; bhūmau — upon the earth; mamatvam — possessiveness; kṛtvā — exerting; ante — in the end; hitvā — giving up; imām — this world; nidhanam — destruction; gatāḥ — met.

 

Dragi moj kralju Parīkṣite, svi su ti kraljevi koje sam opisao, kao i drugi ljudi, došli na Zemlju i imali određene zahtjeve, ali su na kraju sve na ovom svijetu morali ostaviti i biti uništeni.

 

STIH 41

 

kṛmi-viḍ-bhasma-saṁjñānte   rāja-nāmno ’pi yasya ca

bhūta-dhruk tat-kṛte svārthaṁ   kiṁ veda nirayo yataḥ

 

SYNONYMS: kṛmi — of worms; viṭ — stool; bhasma — and ashes; saṁjñā — the designation; ante — in the end; rāja-nāmnaḥ — going by the name “king”; api — even though; yasya — of which (body); ca — and; bhūta — of living beings; dhruk — an enemy; tat-kṛte — for the sake of that body; sva-artham — his own best interest; kim — what; veda — does he know; nirayaḥ — punishment in hell; yataḥ — because of which.

 

Iako nečije tijelo može sada imati naziv „kralj“, na kraju će se zvati „crvi“, „izmet“ ili „pepeo“. Što može osoba, koja ozlijedi druga živa bića  samo  zbog  tjelesnih  obilježja,  znati  o  svom  vlastitom  samointeresu, a njegove ga djelatnosti pri tom vode u pakao?

 

SMISAO: Nakon smrti tijelo može biti pokopano i crvi ga mogu pojesti, ili može biti odbačeno na ulicu, ili u šumu, gdje će ga pojesti životinje i izbaciti ga kao izmet, ili može biti spaljeno i pretvoreno u pepeo. Stoga, ne bi si trebao popločavati put u pakao koristeći ovo privremeno tijelo čineći  nepravdu  drugim  živim  bićima.  U  ovom  stihu  riječ  ‘bhūta’ uključuje ne samo ljudske, već i druge oblike života, koji su, također, Božja stvorenja. Treba prestati sa svim nasiljem i naučiti vidjeti Boga u svemu, procesom svjesnosti Kṛṣṇe.

 

STIH 42

 

kathaṁ seyam akhaṇḍā bhūḥ   pūrvair me puruṣair dhṛtā

mat-putrasya ca pautrasya   mat-pūrvā vaṁśa-jasya vā

 

SYNONYMS: katham — how; sā iyam — this same; akhaṇḍā — unbounded; bhūḥ — earth; pūrvaiḥ — by the predecessors; me — my; puruṣaiḥ — by the personalities; dhṛtā — held in control; mat-putrasya — of my son; ca — and; pautrasya — of the grandson; mat-pūrvā — now under my sway; vaṁśa-jasya — of the descendant; vā — or.

 

Materijalistički kraljevi misle: „Ovu bezgraničnu zemlju vodili su moji  preci,  a  sada  je  pod  mojom  upravom.  Kako  bih  uredio  da ostane u rukama mojih sinova, unuka i narednih potomaka?“

 

SMISAO: Ovo je primjer lude posesivnosti.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.37-42

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

28.10.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD VIDLJIVE PLANETE ZEMLJE [PART 10]


BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

VLAST NAD TRI SVIJETA JE SASVIM BEZNAČAJNA, JER SVAKO MATERIJALNO OBILJE TRAJE SAMO JEDAN MANUOV ŽIVOT [NAJVIŠE], KOJI JE SAMO SIĆUŠNI DIO BESKRAJNOG VREMENA.

 

POLUBOGOVI POSJEDUJU SVOJA MATERIJALNA OBILJA SAMO DO KRAJA MANUOVOG ŽIVOTA. VRIJEME JE NEPREMOSTIVO.

 

ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU JE POUČIO DA ČISTI BHAKTA TREBA SMATRATI SEBE SLUGOM SLUGE OD SLUGE SVEVIŠNJEG GOSPODINA [GOPĪ-BHARTUḤ PĀDA-KAMALAYOR DĀSA-DĀSĀNUDĀSAḤ]. PREMA VAIṢṆAVSKOJ FILOZOFIJI, OSOBA NE TREBA DA POSTANE NEPOSREDNI SLUGA [BOGA].

 

VLASTITI SAMOINTERES JE I NAJPREĆI. SAMO GA TREBA PRAVILNO SHVATITI.

 

 STIH 24

 

nūnaḿ batāyaḿ bhagavān artheṣu na niṣṇāto yo 'sāv indro yasya sacivo mantrāya vṛta ekāntato bṛhaspatis tam atihāya svayam upendreṇātmānam ayācatātmanaś cāśiṣo no eva tad-dāsyam ati-gambhīra-vayasaḥ kālasya manvantara-parivṛttaḿ kiyal loka-trayam idam

 

SYNONYMS: nūnam — certainly; bata — alas; ayam — this; bhagavān — very learned; artheṣu — in self-interest; na — not; niṣṇātaḥ — very experienced; yaḥ — who; asau — the King of heaven; indraḥ — Indra; yasya — of whom; sacivaḥ — the prime minister; mantrāya — for giving instructions; vṛtaḥ — chosen; ekāntataḥ — alone; bṛhaspatiḥ — named Bṛhaspati; tam — him; atihāya — ignoring; svayam — personally; upendreṇa — by means of Upendra (Lord Vāmanadeva); ātmānam — myself; ayācata — requested; ātmanaḥ — for himself; ca — and; āśiṣaḥ — blessings (the three worlds); no — not; eva — certainly; tat-dāsyam — the loving service of the Lord; ati — very; gambhīra-vayasaḥ — having an insurmountable duration; kālasya — of time; manvantara-parivṛttam — changed by the end of a life of a Manu; kiyat — what is the value of; loka-trayam — three worlds; idam — these.

 

Avaj, kako je žalosno za Indru, kralja raja, da je, mada je veoma učen i moćan i mada je izabrao Bṛhaspatiya za predsjednika svoje vlade i savjetodavca, potpuno u neznanju u pogledu duhovnog napredovanja. Bṛhaspati također nije inteligentan, jer nije pravilno poučio svog učenika Indru. Gospodin Vāmanadeva je stajao pred Indrinim vratima, ali Ga je kralj Indra, umjesto da Ga moli za priliku da Ga transcendentalno služi s ljubavlju, poslao da od mene traži milostinju da bi dobio tri svijeta za svoje čulno uživanje. Vlast nad tri svijeta je sasvim beznačajna, jer svako materijalno obilje traje samo jedan Manuov život [najviše], koji je samo sićušni dio beskrajnog vremena.

 

SMISAO: Bali Mahārāja je bio tako moćan da se borio s Indrom i osvojio tri svijeta. Indra je sigurno bio veoma napredan u znanju, ali umjesto da traži od Vāmanadeva da mu da priliku da Ga služi, poslao je Gospodina da prosi za materijalne posjede, koji će biti uništeni na kraju Manuovog života. Izračunato je da jedno razdoblje Manua, koje predstavlja Manuov životni vijek, traje sedamdeset dva yuga ciklusa [72 x 4 yuge]. Jedan yuga ciklus traje 4.320.000 godina i zato Manuov životni vijek iznosi 311.040.000 godina. Polubogovi posjeduju svoja materijalna obilja samo do kraja Manuovog života. Vrijeme je nepremostivo. Živom biću vrijeme prolazi brzo, čak i ako iznosi milione godina. Polubogovi posjeduju svoje materijalne posjede samo u granicama vremena. Zato je Bali Mahārāja jadikovao što Indra, mada je bio veoma učen, nije znao kako da pravilno iskoristi svoju inteligenciju, jer je umjesto, da zamoli Vāmanadeva da mu dozvoli da Ga služi, poslao Vāmanadeva da moli Bali Mahārāju za materijalno obilje. Iako su Indra i njegov predsjednik vlade Bṛhaspati bili učeni, nijedan od njih nije molio da bude sposoban da služi Gospodina Vāmanadeva s ljubavlju. Zato je Bali Mahārāja  jadikovao zbog Indre.

 

STIH 25

 

yasyānudāsyam evāsmat-pitāmahaḥ kila vavre na tu sva-pitryaḿ yad utākutobhayaḿ padaḿ dīyamānaḿ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu sva-pitari

 

SYNONYMS: yasya — of whom (the Supreme Personality of Godhead); anudāsyam — the service; eva — certainly; asmat — our; pitā-mahaḥ — grandfather; kila — indeed; vavre — accepted; na — not; tu — but; sva — own; pitryam — paternal property; yat — which; uta — certainly; akutaḥ-bhayam — fearlessness; padam — position; dīyamānam — being offered; bhagavataḥ — than the Supreme Personality of Godhead; param — other; iti — thus; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; uparate — when killed; khalu — indeed; sva-pitari — his own father.

 

Bali Mahārāja  je rekao:

Moj deda Prahlāda Mahārāja je jedina osoba, koja je shvatila svoj samointeres. Nakon smrti Prahlādinog oca, Hiraṇyakaśipua, Gospodin Nṛsiḿhadeva je želio ponuditi Prahlādi kraljevstvo njegovog oca i podariti mu oslobođenje od materijalnog ropstva, ali Prahlāda nije prihvatio ni jedno ni drugo. Oslobođenje i materijalno obilje su smetnje predanom služenju, pomislio je i zato takvi darovi Svevišnjeg Gospodina nisu Njegova prava milost. Umjesto da prihvati rezultate karme i jñāne, Prahlāda Mahārāja je jednostavno molio Gospodina da mu da priliku da služi Njegovog slugu.

 

SMISAO: Śrī Caitanya Mahāprabhu je poučio da čisti bhakta treba smatrati sebe slugom sluge od sluge Svevišnjeg Gospodina [gopī-bhartuḥ pāda-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ]. Prema  vaiṣṇavskoj filozofiji, osoba ne treba da postane neposredni sluga. Prahlāda Mahārāji su bili ponuđeni svi blagoslovi visokog položaja u materijalnom svijetu, čak i oslobođenje stapanja sa Brahmanom, ali on je sve to odbio. Jednostavno je želio da služi slugu Gospodinovog sluge. Zato je Bali Mahārāja rekao da je njegov deda Prahlāda Mahārāja, pošto je odbio Gospodinove blagoslove u obliku materijalnog obilja i oslobođenja od materijalnog ropstva, potpuno shvatio svoj samointeres.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24-25

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
18.10.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD VIDLJIVE PLANETE ZEMLJE [PART 9]

 

 

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

POSTOJE DVIJE VRSTE OBILJA. JEDNO JE MATERIJALNO [KOJE JE REZULTAT NEČIJE KARME], A DRUGO JE DUHOVNO. PREDANA DUŠA, KOJA POTPUNO ZAVISI OD SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE NE ŽELI MATERIJALNO OBILJE ZA ČULNO UŽIVANJE.

 

REZULTAT MATERIJALNOG OBILJA JE DA OSOBA VIŠE NE MOŽE DA USREDSREDI SVOJ UM NA SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU.

 

KADA ČISTI BHAKTA POSJEDUJE VELIKO MATERIJALNO OBILJE, TO NIJE POSLJEDICA NJEGOVE KARME. TO JE REZULTAT NJEGOVE BHAKTI. DRUGIM RIJEČIMA, NALAZI SE U TOM POLOŽAJU, JER SVEVIŠNJI GOSPODIN ŽELI DA GA SLUŽI VEOMA LAKO I U OBILJU.

 

STIH 21

 

tad bhaktānām ātmavatāḿ sarveṣām ātmany ātmada ātmatayaiva

 

SYNONYMS: tat — that; bhaktānām — of great devotees; ātma-vatām — of self-realized persons like Sanaka and Sanātana; sarveṣām — of all; ātmani — to the Supreme Personality of Godhead, who is the soul; ātma-de — who gives Himself without hesitation; ātmata

 

Svevišnja Božanska Osoba, Kṛṣṇa koji se nalazi u svačijm srcu kao Nad-duša, daje Sebe Svojim bhaktama poput Nārade Muniya. Drugim riječima, daje čistu ljubav takvim bhaktama i daje Sebe onima, koji Ga vole čisto. Veliki, samospoznatl mistični yogīyi,  kao što su četvorica Kumāra, također nalaze veliko transcendentalno blaženstvo u spoznavanju Nad-duše u sebi.

 

SMISAO: Gospodin nije postao vratar Bali Mahārāje zato što je Bali Mahārāja dao sve Gospodinu, već zato što je bio na uzvišenom položaju onoga ko voli Gospodina.

 

STIH 22

 

na vai bhagavān nūnam amuṣyānujagrāha yad uta punar ātmānusmṛti-moṣaṇaḿ māyāmaya-bhogaiśvaryam evātanuteti

 

SYNONYMS: na — not; vai — indeed; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; nūnam — certainly; amuṣya — unto Bali Mahārāja; anujagrāha — showed His favor; yat — because; uta — certainly; punaḥ — again; ātma-anusmṛti — of remembrance of the Supreme Personality of Godhead; moṣaṇam — which robs one; māyā-maya — an attribute of Māyā; bhoga-aiśvaryam — the material opulence; eva — certainly; ātanuta — extended; iti — thus

 

Svevišnja Božanska Osoba Kṛṣṇa nije podario Svoju milost Bali Mahārāji dajući mu materijalnu sreću i obilje, jer oni čine da osoba zaboravi služenje Gospodina s ljubavlju. Rezultat materijalnog obilja je da osoba više ne može da usredsredi svoj um na Svevišnju Božansku Osobu.

 

SMISAO: Postoje dvije vrste obilja. Jedno je materijalno [koje je rezultat nečije karme], a drugo je duhovno. Predana duša, koja potpuno zavisi od Svevišnje Božanske Osobe ne želi materijalno obilje za čulno uživanje. Kada čisti bhakta posjeduje veliko materijalno obilje, to nije je posljedica njegove karme. To je rezultat njegove bhakti. Drugim riječima, nalazi se u tom položaju, jer Svevišnji Gospodin želi da Ga služi veoma lako i u obilju. Gospodin ukazuje posebnu milost bhakti početniku, kada ga učini materijalno siromašnim. To je Gospodinova milost, jer bhakta početnik, ako postane  materijalno bogat, zaboravlja služenje Gospodina. Međutim, obilje koje Gospodm podaruje naprednom bhakti nije materijalno obilje, već duhovna pogodnost. Materijalno obilje  ponuđeno polubogovima navodi polubogove da zaborave Gospodna, ali  Bali Mahārāji je bilo podareno obilje da bi nastavio sa služenjem Gospodma, koje je bilo slobodno od bilo kakvog dodira māye.

 

STIH 23

 

yat tad bhagavatānadhigatānyopāyena yācñā-cchalenāpahṛta-sva-śarīrāvaśeṣita-loka-trayo varuṇa-pāśaiś ca sampratimukto giri-daryāḿ cāpaviddha iti hovāca

 

SYNONYMS: yat — which; tat — that; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; anadhigata-anya-upāyena — who is not perceived by other means; yācñā-chalena — by a trick of begging; apahṛta — taken away; sva-śarīra-avaśeṣita — with only his own body remaining; loka-trayaḥ — the three worlds; varuṇa-pāśaiḥ — by the ropes of Varuṇa; ca — and; sampratimuktaḥ — completely bound; giri-daryām — in a cave in a mountain; ca — and; apaviddhaḥ — being detained; iti — thus; ha — indeed; uvāca — said.

 

Kada Svevišnji Gospodin nije vidio drugi način da sve oduzme Bali Mahārāji, usvojio je trik prošenja i oduzeo mu sva tri svijeta. Tako mu je ostalo samo njegovo tijelo, ali Gospodin još uvijek nije bio zadovoljan. Uhapsio je Bali Mahārāju, vezao ga konopcima Varune i bacio u planinsku pećinu. Ipak, iako mu je bila oduzeta sva njegova imovina i iako je bio bačen u pećinu, Bali Mahārāja je bio tako veliki bhakta da je rekao slijedeće.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.21-23

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

09.10.2019.

DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- OMILJENI MJESEC GOSPODINA KṚṢṆE – FOR COORDINATES OF SARAJEVO: 14 OCTOBER TO 12 NOVEMBER 2019 [PART 1]

 

 

PŪRṆIMĀ [FULL MOON] FOR COORDINATES OF SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA: 13 OCTOBER 2019 SUNDAY AT 23:08:30.

 

PRVA PONUDA GHĪ LAMPI U NADOLAZEĆEM MJESECU DĀMODARU ILI KĀRTIKU JE PREMA SVETIM VEDSKIM SPISIMA U NOĆI PUNOG MJESECA [PŪRṆIMĀ]. PŪRṆIMA UOČI MJESECA DĀMODARA ILI KĀRTIKA OVE GODINE JE 13 OKTOBRA 2019 NEDELJA U 23:08:30, ZA KOORDINATE SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA.

 

DOBROBITI MJESECA DĀMODARA-KĀRTIKA – HARI-BHAKTI-VILĀSA O KĀRTIKU.

 

DĀMODARA-KĀRTIKA VRATA ILI ŪRJA VRATA  ZAVJETI U MJESECU DĀMODARA-KĀRTIKU..

 

„KADA SIĆUŠNO ŽIVO BIĆE KONAČNO POSTANE SPOSOBNO DA VIDI RAZLIKU IZMEĐU PRIVREMENIH STVARI OVOG SVIJETA I TRANSCENDENTALNIH AKTIVNOSTI GOSPODINA TRIVIKRAME -- KṚṢṆE, ONO SE POSVEĆUJE GOSPODINU, POČINJE DA SKIDA MRAČNI PREKRIVAČ MATERIJE SA SVOG SRCA I VIŠE NE ŽELI ČULNO ZADOVOLJAVANJE, U KOME SE UŽIVA POD DVA NASLOVA: GRIJEH I POBOŽNOST“.

 

Pūrṇimā, ili Pun Mjesec je za koordinate Sarajeva 13 oktobra 2019 nedelja u 23:08:30 [GMT 21:08:30].  U to vrijeme Mjesec [Candra] će biti na 26°06’28.97’’ Mīna [Pisces-Riba]. u Nakṣatri Revatī – 3 Pāda. Za sve druge destinacije potrebno je provjeiriti tačno vrijeme Punog Mjeseca. Inače, na GMT [Greenwich Meridian Time] 21:08:30 dodaje se određeni broj sati i minuta, već prema vremenskoj zoni, ako je region istočno od Greenwicha [London]. Tako,  za Sarajevo i Centralnu Evropu Time Zone je + 2:00 za sada u vrijeme ljetnog računanja vremena, te je 21:08:30 + 2 = 23:08:30, a ako je vaš region zapadno od Greenwicha [London UK], tada treba od GMT vremena oduzeti određeni broj sati i minuta već u zavisnosti od vremenske zone destinacije o kojoj se radi.

 

Bez obzira koji duhovni proces ili religiju slijedimo, ili smo više praktičari, u ovom svepovoljnom mjesecu Dāmodaru ili Kārtiku možemo započeti s nekim malim pokorama i na taj način učiniti mnogo za sebe i svoje najdraže. Niko nam ne može oduzeti naš odnos s Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, samo nadodajmo na svakodnevno obožavanje i molitve na naš način, neke dodatne pokore, a možemo slijediti i neki od preporučenih zavjeta tokom mjeseca Dāmodara-Kārtika ukoliko to želimo.

 

Najmanje što možemo učiniti za sebe, te za svoju porodicu, prijatelje i srodne duše, jeste posvetiti im neku dobru misao, riječ, ili djelo, pogotovo dobru u duhovnom pogledu, dakle ono nešto što je dobro za dušu osobe, a ne samo za njeno tijelo, um i čula. U daljem tekstu, radi inspiracije, navedene su samo neke od dobrobiti, koje se stiču malom službom za Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu, kao i za druge jīve [jīva – personalna duša] u ovom svepovoljnom mjesecu.

 

Inače, kako kažu drevni sveti mudraci, kada se obimno vedsko znanje detaljnije prouči i svede na najmanji mogući broj zajedničkih imenitelja, iz toga proizilazi da između ostaloga trebamo uvijek iznimnu pažnju posvećivati slijedećem:

 

JĪVA DAYĀ – iskreno saosjećanje i samilost prema drugim dušama, dakle prema svim živim stvorenjima u ovom materijalnom svijetu.

 

NĀMA RUCI – kultiviranje pravog ukusa za sveto ime Gospodina -- ukus za mantranje.  

 

VAIṢṆAVA SEVĀ – služenje vaiṣṇava.

 

DOBROBITI MJESECA DĀMODARA ILI KĀRTIKA – HARI-BHAKTI-VILĀSA O DĀMODARA -- KĀRTIKU

 

Sve dobrobiti, koje se stiču posjećivanjem raznih tīrthi [tīrtha u prevodu označava sveta mjesta], izvođenjem yajñi [žrtvovanja] i davanjem milostinje se stiču slijeđenjem Kārtika-vrate [vrata je zavjet]. Devocijska služba za Kṛṣṇu u ovom mjesecu je neuništiva. Kārtika je najbolji od svih mjeseci i veoma je drag vaiṣṇavama.

 

Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa je zadovoljan kada Mu se ponude ghī-lampa [svjetiljka] i malo hrane s ljubavlju i devocijom. Osoba, koju raduje da čita Bhagavad-gītu u ovom mjesecu se ne vraća u svijet saḿsare. Onaj ko oduševljeno pleše i pjeva u Kīrtanu pred Božanstvima Gospodina Kṛṣṇe, dostiže rezultate koji se nikada ne gube.

 

Po mogućnosti recitirati Viṣṇu-Sahasra-Nāma-Stotra mantre i čitati priču o slonu Gajendri, koja se nalazi u   Śrīmad Bhāgavatamu  8/1.

 

Ponuditi mirisne štapiće, insense Gospodinu Dāmodaru. Slušati, ili recitirati Śrīmad Bhāgavatam  pred Božanstvima i obožavati svetu biljku Tulasī.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 11.1.6-7 u objašnjenju stoji da će slušanje o zabavama Gospodina Śrī Kṛṣṇe podariti bhakti blagoslov da im se pridruži.

 

„Kad sićušno živo biće konačno postane sposobno da vidi razliku između privremenih stvari ovog svijeta i transcendentalnih aktivnosti Gospodina Trivikrame -- Kṛṣṇe, ono se posvećuje Gospodinu, počinje da skida mračni prekrivač materije sa svog srca i više ne želi čulno zadovoljavanje, u kome se uživa pod dva naslova -- grijeh i pobožnost“.

 

„Drugim riječima, iako se za ljude u ovom svijetu smatra da su griješni ili pobožni -- u materijalnom životu i griješna i pobožna djela se vrše radi ličnog zadovoljenja svakog ponaosob“.

 

„Ako čovjek može da shvati da njegova prava sreća leži u pružanju zadovoljstva Kṛṣṇi, to srećno živo biće Gospodin Kṛṣṇa odvodi u Svoje sopstveno prebivalište, čiji je naziv Goloka Vṛndāvana“.

 

„Prema  Śrīla Bhaktisiddhānti Sarasvatī Ṭhākuru Gosvāmī Mahārāju, iskrenoj duši Gospodin daje priliku da sluša o Njegovim zabavama. Po sticanju spontane naklonosti prema tim transcendentalnim pričama, Gospodin daje Svom bhakti povoljnu priliku da učestvuje u Njegovim duhovnim zabavama, kada se ispolje u ovom svijetu“.

 

„Pošto postane učesnik u Gospodinovim zabavama u okviru određenog univerzuma, živo biće postaje potpuno odvojeno od materijalnog svijeta i na kraju ga Gospodin dovodi u Svoje lično prebivalište na duhovnom nebu“.

 

Onaj ko ponudi Kṛṣṇi ghī-lampu za vrijeme mjeseca Dāmodara ili Kārtika, dostiže Vaikuṇṭha planete, vječni duhovni svijet, gdje ne postoji patnja [kuṇṭha-patnja, tjeskoba].

 

Ako neko ponudi Gospodinu Dāmodaru ghī-lampu u noći punog Mjeseca u Kārtiku, Gospodin Kṛṣṇa, pošto otkrije da nema dovoljno bogatstva da otplati taj dug, nudi Sebe tom bhakti. Nema boljeg poklona za ponudu Gospodinu od ghī-lampe.

 

Osoba koja u templovima i na drugim svetim mjestima gdje se okupljaju bhakte Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe -- Bhakti-Vṛkṣa programima,  Nāma-Haṭṭa programima, ili  Bhakti-Sańgama [Sādhu-Sańgama], pali ghī-lampe tako da drugi mogu da ih nude, postaje oslobođena od Yamarājine  kazne i mora da se shvati, da je osoba tim činom izvela sve vrste yajñi ili vedskih žrtvovanja.

 

Jednom je miš, na neki način, upalio ghī-lampu, koju je neko ponudio na Ekādasī  [svaki 11 dan od Punog i Mladog Mjeseca kada je povoljan dan za post] u mjesecu Dāmodaru [Kārtiku] i tako je dostigao duhovni svijet.

 

KĀRTIKA VRATA ILI ŪRJA VRATA  ZAVJETI U KĀRTIKU

 

Bhaktama se savjetuje da u ovom mjesecu slijede neku vratu ili zavjet za zadovoljstvo Śrī Śrī Rādhe-Dāmodara. Ovaj mjesec je veoma drag Śrīmatī Rādhārāṇī, zbog toga se naziva i Ūrja-vrata. Ūrja je još jedno od imena Śrīmatī Rādhārāṇī. Oni koji žele da postanu dragi Śrīmati Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇi, moraju da pokušaju da slijede taj zavjet i da svaki dan pjevaju Dāmodar-Āṣṭaku.

 

Treba prije kupanja, rano ujutro, recitovati slijedeću molitvu -- Sańkalpa mantru [Kārtika Mahatmya, from 16th chapter Hari-Bhakti-Vilāsa]

 

kārtike 'haṁ karishyami

rata snānam janārdana

pit-artham tava devesha

dāmodara māyā saha

 

„Gospodine Dāmodar! Ti spasavaš Svoje bhakte od svih patnji. Deveśa! Da bi Ti i Śrīmatī Rādhārāṇī bili zadovoljni sa mnom, zavjetujem se da ću se kupati svakog jutra u Kārtiku. Mogu li Tvojom milošću da postanem potpuno pročišćen iznutra i spolja?“

 

Zatim treba premazati svoje tijelo uljem, pjevati sveto ime dok se kupamo, a onda mantrati Gayatri mantre  u dubokoj meditaciji, ako je moguće u Yamuni. Treba da nakon toga ponudimo lampu [svjetiljku] Gospodinu Dāmodaru i/ili Tulasī Devī i to rano ujutro za vrijeme Brahmā-muhūrte i uvečer.

 

Trebalo bi izbjegavati jesti pasulj ili neke druge mahunarke i hranu koja je u rajasu [strasti], kao plavi patliđan i piklse. Ne jesti tešku hranu, kao što je pržena i začinjena. Izbjegavati onu koja nije svježa. Častiti Kṛṣṇin prasadam – produhovljenu hranu ponuđenu Gospodinu na oltaru.

 

I jedna veoma važna napomena: pošto je Śrīmatī Rādhārāṇī  najdraža gopīya -- transcendentalna pratilja Gospodina Śrī Kṛṣṇe, u mjesecu Kārtiku bi trebalo da bude obožavana zajedno sa Śrī Dāmodarom.

[Hari-Bhakti-Vilāsa]

 

KOMENTAR:    Ovo su samo neke od brojnih transcendentalnih mogućnosti, koje su nam date u mjesecu Kārtiku. Radi ohrabrenja i malo podrške, ne moramo čekati da postanemo eksperti za pūje [pūja – obožavanje], možemo već sada neke stvari sasvim dobro i samostalno odraditi.

 

Tako, možemo sami napraviti male ghī-lampe [svjetiljke], tako što ćemo oko neupotrebljenih -- novih čačkalica otprilike od jedne trećine do pola dužine, omotati tanak sloj vate prema vrhu da budu pomalo zašiljene i zatim ih namočiti u rastopljeni maslac – puter, ili pročišćeni maslac  ghī i potom poslagati na prigodni mali pladanj da se ocijede. Pri tome paziti da sloj vate ne bude predebeo, tako kada zapalimo ghī-lampu da se ne razvija velika toplota, jer je nećemo moći dugo držati u ruci. Kasnije se spreme na hladno mjesto u frižider da se otopljeni maslac ukruti.

 

Za vrijeme dodatnog Puruṣottama mjeseca prije nekoliko godina [svake tri godine se u vedskom kalendaru dodaje još jedan mjesec radi astronomskih i astroloških poravnjanja] stigla nam je uputa iz Śrī Dhām Māyāpura od His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja da je puno puta [stotinama puta] povoljnije i jače po intezitetu ponuditi Svevišnjem Gospodini Kṛṣṇi ghī-lampe napravljene od suhih grančica svetih Tulasīya. Tako, ko ima mogućnosti može ovo primijeniti i u svetom mjesecu Kārtiku.

 

Izvršiti ācamanu --  uzimanjem vode za pročišćenje prstiju, ruku i usta, zatim se oda  poštovanje  duhovnom učitelju, čitavoj Guru-parampari, te svim prisutnim Božanstvima i zamolimo svog duhovnog učitelja da mu asistiramo u obožavanju. Ko za sada još nije uzeo utočište jednog od ISKCON duhovnih učitelja, može primijeniti potpuno isti postupak prema Śrīla Prabhupādu, našem vječnom śiksa Guru.

 

Ghī-lampa  se zapali i laganim pokretima obilazi  sedam puta oko slike majke Yaśode i Śrī Dāmodara, te potom Śrīmatī Rādhārāṇī – u smjeru kazaljki na satu – s lijeva u desno. 

 

Inače je  propisana procedura nešto kompliciranija. Sa zapaljenom ghī lampom treba lagano kružiti s lijeva u desno:

 

4 puta oko lotosovih stopala Gospodina Dāmodara.

2 puta oko pupka.

3 puta oko lica.

7 puta oko tijela.

 

Nadajmo se da će Śrīmatī Rādhārāṇī i Gospodin Dāmodar prihvatiti naše obožavanje -- kako god, a hoće zasigurno!

 

REFERENCE:

 

Hari-Bhakti-Vilāsa-

Dāmodar – His Grace Śrī Rohiṇī Suta Prabhu.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam.

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA    https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
08.10.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 8]


BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

OSOBA KOJU MUČI GLAD ILI KOJA PADNE ILI SE SAPLETE ODMAH SE OSLOBAĐA POSLJEDICA SVOJIH PROŠLIH DJELA AKO SAMO JEDNOM DOBROVOLJNO ILI NEDOBROVOLJNO IZGOVORI GOSPODINOVO SVETO IME.

 

MEĐUTIM, NE BISMO TREBALI POGREŠNO MISLITI DA JE MATERIJALNO OBILJE BHAKTE REZULTAT NJEGOVOG PREDANOG SLUŽENJA. PRAVI REZULTAT PREDANOG SLUŽENJA JE BUĐENJE ČISTE LJUBAVI PREMA SVEVIŠNJOJ BOŽANSKOJ OSOBI, KOJA NE NESTAJE NI U KAKVIM OKOLNOSTIMA.

 

ONAJ KO POSTANE BHAKTA, SLOBODAN OD MATERIJALNIH ŽELJA I MOTIVA, SMATRA SVE POVOLJNOSTI, I DUHOVNE I MATERIJALNE, BLAGOSLOVIMA GOSPODINA I TAKO NJEGOVO PREDANO SLUŽENJE GOSPODINA NIKADA NIJE OMETENO. BHUKTI - MATERIJALNO UŽIVANJE I MUKTI - OSLOBOĐENJE SU SAMO POPRATNI PROIZVODI PREDANOG SLUŽENJA. BHAKTA SE NE TREBA ODVOJENO TRUDITI DA DOSTIGNE MUKTI. ŚRĪLA BILVAMAŃGALA ṬHĀKURA JE REKAO -- MUKTIḤ SVAYAḾ MUKULITĀÑJALIḤ SEVATE 'SMĀN: GOSPODINOV ČISTI BHAKTA SE NE TREBA ODVOJENO TRUDITI DA DOSTIGNE MUKTI, JER JE MUKTI UVEK SPREMNA DA GA SLUŽI.

 

BHAKTA NIKADA NE PRIHVATA MUKTI, ČAK I AKO MU JE KṚṢṆA PONUDI. MUKTI, SLOBODA OD SVIH GRIJEŠNIH POSLJEDICA, DOSTIŽE SE ČAK I NĀMĀBHĀSOM ILI TRAČKOM SVJETLA SVETOG IMENA, PRIJE NEGO ŠTO NJEGOVO PUNO SVJETLO POSTANE SAVRŠENO VIDLJIVO. NĀMĀBHĀSA JE FAZA IZMEĐU NĀMĀ-APARĀDHE ILI PJEVANJA SVETOG IMENA S UVREDAMA I ČISTOG PJEVANJA. POSTOJE TRI FAZE U PJEVANJU GOSPODINOVOG SVETOG IMENA.

 

STIH 19

 

no evaitat sākṣātkāro bhūmi-dānasya yat tad bhagavaty aśeṣa-jīva-nikāyānāḿ jīva-bhūtātma-bhūte paramātmani vāsudeve tīrthatame pātra upapanne parayā śraddhayā paramādara-samāhita-manasā sampratipāditasya sākṣād apavarga-dvārasya yad bila-nilayaiśvaryam

 

SYNONYMS: no — not; eva — indeed; etat — this; sākṣātkāraḥ — the direct result; bhūmi-dānasya — of contribution of land; yat — which; tat — that; bhagavati — unto the Supreme Personality of Godhead; aśeṣa-jīva-nikāyānām — of unlimited numbers of living entities; jīva-bhūta-ātma-bhūte — who is the life and the Supersoul; parama-ātmani — the supreme regulator; vāsudeve — Lord Vāsudeva (Kṛṣṇa); tīrtha-tame — who is the best of all places of pilgrimage; pātre — the most worthy recipient; upapanne — having approached; parayā — by the topmost; śraddhayā — faith; parama-ādara — with great respect; samāhita-manasā — with an attentive mind; sampratipāditasya — which was given; sākṣāt — directly; apavarga-dvārasya — the gate of liberation; yat — which; bila-nilaya — of bila-svarga, the imitation heavenly planets; aiśvaryam — the opulence.

 

Dragi moj kralju, Bali Mahārāja je dao sve što je imao Svevišnjoj Božanskoj Osobi Vāmanadevi, ali ne bismo trebali zaključiti da je svoje veliko svjetovno obilje na bila-svargi stekao kao rezultat svoje darežljive odluke. Svevišnja Božanska Osoba, koja je izvor života za sva živa bića, živi u svakome kao prijateljski naklonjena Nad-duša. Živo biće uživa ili ispašta u materijalnom svijetu pod upravom Gospodina. Jako cijeneći Gospodinove transcendentalne odlike, Bali Mahārāja je ponudio sve Njegovim lotosovim stopalima. Međutim, nije to učinio u namjeri da dobije nešto materijaino, već da postane čisti bhakta. Za čistog bhaktu, vrata oslobođenja su automatski otvorena. Ne bismo trebali  misliti da je Bali Mahārāja dobio takvo materijalno obilje samo zbog svoje milostinje. Kada postane čisti bhakta pun ljubavi, bhakta može biti blagoslovljen i dobrim materijalnim položajem, po volji Svevišnjeg Gospodina. Međutim, ne bismo trebali pogrešno misliti da je materijalno obilje bhakte rezultat njegovog predanog služenja. Pravi rezultat predanog služenja je buđenje čiste ljubavi prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi, koja ne nestaje ni u kakvim okolnostima.

 

STIH 20

 

yasya ha vāva kṣuta-patana-praskhalanādiṣu vivaśaḥ sakṛn nāmābhigṛṇan puruṣaḥ karma-bandhanam añjasā vidhunoti yasya haiva pratibādhanaḿ mumukṣavo 'nyathaivopalabhante

 

SYNONYMS: yasya — of whom; ha vāva — indeed; kṣuta — when in hunger; patana — falling down; praskhalana-ādiṣu — stumbling and so on; vivaśaḥ — being helpless; sakṛt — once; nāma abhigṛṇan — chanting the holy name of the Lord; puruṣaḥ — a person; karma-bandhanam — the bondage of fruitive activity; añjasā — completely; vidhunoti — washes away; yasya — of which; ha — certainly; eva — in this way; pratibādhanam — the repulsion; mumukṣavaḥ — persons desiring liberation; anyathā — otherwise; eva — certainly; upalabhante — are trying to realize.

 

Osoba koju muči glad ili koja padne ili se saplete odmah se oslobađa posljedica svojih prošlih djela ako samo jednom dobrovoljno ili nedobrovoljno izgovori Gospodinovo sveto ime. Karmiji zapleteni u materijalne djelatnosti se suočavaju s brojnim poteškoćama u primjeni mistične yoge i ostalim pokušajima, da bi dostigli tu istu slobodu.

 

SMISAO: Nije tačno da moramo ponuditi svoje materijalne posjede Svevišnjoj Božanskoj Osobi i biti oslobođeni prije nego što možemo predano služiti. Bhakta automatski dostiže oslobođenje bez posebnog napora. Bali Mahārāja nije stekao sva svoja materijalna obilja samo zbog milostinje koju je dao Gospodinu. Onaj ko postane bhakta, slobodan od materijalnih želja i motiva, smatra sve povoljnosti, i duhovne i materijalne, blagoslovima Gospodina i tako njegovo predano služenje Gospodina nikada nije ometeno. Bhukti - materijalno uživanje i mukti - oslobođenje su samo popratni proizvodi predanog služenja. Bhakta se ne treba odvojeno truditi da dostigne mukti. Śrīla Bilvamańgala Ṭhākura je rekao --muktiḥ svayaḿ mukulitāñjaliḥ sevate 'smān: Gospodinov čisti bhakta se ne treba odvojeno truditi da dostigne mukti, jer je mukti uvek spremna da ga služi.

 

U vezi s tim, Śrī Caitanya-Caritamrta [Antya 3.177-188] navodi izjave Haridasa Thakure koje potvrđuju učinak pjevanja Gospodinovog svetog imena.

 

keha bale — 'nāma haite haya pāpa-kṣaya'

keha bale — 'nāma haite jīvera mokṣa haya'

 

Neki kažu da se pjevanjem Gospodinovog svetog imena živo biće oslobađa svih posljedica griješnog života, a drugi da se pjevanjem Gospodinovog svetog imena dostiže oslobođenje od materijalnog ropstva.

 

haridāsa kahena, — "nāmera ei dui phala naya

nāmera phale kṛṣṇa-pade prema upajaya

 

Međutim, Haridāsa Ṭhākura, je rekao da željeni rezultat pjevanja Gospodinovog svetog imena nije oslobođenje od materijalnog ropstva ili oslobođenje od posljedica griješnog života. Pravi rezultat Gospodinovog svetog imena je buđenje uspavane svjesnosti Kṛṣṇe, predanog služenja Gospodina s ljubavlju.

 

ānuṣańgika phala nāmera — 'mukti', 'pāpa-nāśa'

tāhāra dṛṣṭānta yaiche sūryera prakāśa

 

Haridāsa Ṭhākura je rekao da su oslobođenje i sloboda od posljedica griješnih delatnosti samo popratni proizvodi pjevanja Gospodinovog svetog imena. Ako osoba čisto pjeva Gospodinovo sveto ime dostiže razinu služenja Svevišnje Božanske Osobe s ljubavlju. U vezi s tim, Haridāsa Ṭhākura je naveo primjer, upoređujuci moć svetog imena sa Sunčevom svjetlošću.

 

ei ślokera artha kara paṇḍitera gaṇa"

sabe kahe, — 'tumi kaha artha-vivaraṇa'

 

Predstavio je ovaj stih svim prisutnim učenirn ljudima, ali oni su zatražili da objasni smisao stiha.

 

haridāsa kahena, — "yaiche sūryera udaya

udaya nā haite ārambhe tamera haya kṣaya

 

Haridāsa Ṭhākura je rekao da Sunce, čim pocne da izlazi, raspršuje tamu noći, čak i prije nego što postane vidljivo.

 

caura-preta-rākṣasādira bhaya haya nāśa

udaya haile dharma-karma-ādi parakāśa

 

Čak i prije nego što Sunce izađe, svjetlost zore uništava strah od opasnosti noći, kao što su uznemirenja koja stvaraju lopovi, duhovi i rākṣase. Kada se Sunce pojavi, ljudi se posvećuju svojim dužnostima.

 

aiche nāmodayārambhe pāpa-ādira kṣaya

udaya kaile kṛṣṇa-pade haya premodaya

 

Slično tome, osoba se oslobađa od svih griješnih posljedica čak i prije nego što njeno pjevanje svetog imena postane čisto, a kada pjeva čisto postaje ljubavnik Kṛṣṇe.

 

'mukti' tuccha-phala haya nāmābhāsa haite

ye mukti bhakta nā laya, se kṛṣṇa cāhe dite"

 

Bhakta nikada ne prihvata mukti, čak i ako mu je Kṛṣṇa ponudi. Mukti, sloboda od svih griješnih posljedica, dostiže se čak i nāmābhāsom ili tračkom svjetla svetog imena, prije nego što njegovo puno svjetlo postane savršeno vidljivo. Nāmābhāsa je faza između nāmā-aparādhe ili pjevanja svetog imena s uvredama i čistog pjevanja. Postoje tri faze u pjevanju Gospodinovog svetog imena. U prvoj fazi, osoba čini deset vrsta uvreda prilikom pjevanja. U slijedećoj fazi, nāmābhāsi, ne čini skoro nikakve uvrede i dolazi na razinu čistog pjevanja. U trećoj fazi, kada pjeva Hare Kṛṣṇa mantru bez uvreda, njena uspavana ljubav prema Kṛṣṇi se odmah budi. To je savršenstvo.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.19-20

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
29.09.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 7]


BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA JE OPISANA KAO UTTAMAŚLOKA, ,,ONAJ KO SE OBOŽAVA S NAJBOLJIM OD ODABRANIH SANSKRITSKIH STIHOVA".

 


JAKO ZADOVOLJAN S BALI MAHĀRĀJOM, KOJI MU JE DAO SVE ŠTO JE IMAO, GOSPODIN MU JE VRATIO NJEGOVO KRALJEVSTVO I PODARIO MU OBILJA VEĆA I OD OBILJA KRALJA INDRE. ČAK I DANAS, BALI MAHĀRĀJA PREDANO SLUŽI OBOŽAVAJUĆI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU NA PLANETI SUTALI.

 

KOMENTAR: Radi podsjećanja, kao što je već navedeno na predhodnim postovima, sedam donjih planetarnih sistema su redom od naše planete Zemlje prema dole:  Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala i Pātāla. Proračunato je da su niži planetarni sistemi jednako široki i dugi kao i planetarni sistem Zemlje. Kod poređenja s planetarnim sistemom Zemlje, misli se na Bhū-Mandalu, Veliku Zemlju, ili Zemljin planetarni sistem, koji je u obliku deblje okrugle plohe, 200.000.000 milja u prečniku, odnosno u granicama dopiranja svjetlosti Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Inače, naš univerzum je prečnika 4 milijarde milja. Mnogi ljudi, koji nisu upućeni u sofisticirana vedska znanja ne mogu ni zamisliti da u okviru te okrugle deblje plohe, ali nevidljive za naše moći percepcije, pored planete Zemlje koju mi vidimo kao sferu, egzistiraju mnogobrojni naseljeni svjetovi [planete], koje mi također ne vidimo. Nesavršena zapadna nauka ih još ne poznaje. Dakle, kada se poredi veličina nižih planetarnih sistema s planetarnim sistemom Zemlje, ne misli se na planetu Zemlju i ono što mi vidimo kao kuglu od 8.000 milja u prečniku. Ovdje je potrebno pomenuti da neki, koji su dijelom nesavršeno usvojili pojedine postavke  vedske kosmologije u vidu izoliranih sekvenci izvađenih iz konteksta, te koji nemaju karmičke reference za potpunije shvatanje naše dvojne stvarnosti – one vidljive i one nevidljive, često miješaju određene pojmove. Tako, između ostaloga nerijetko pokušavaju drugima nametnuti neke svoje mis-koncepcije, da je i ono što mi vidimo kao sferičnu planetu Zemlju – tobože ravna ploha, te da su i okeani na Zemlji ravni. Koliko je njihova percepcija uvrnuta, vidi se i po tome, što bi u tom slučaju sva nebeska tijela, bezbrojne zvijezde i planete, kao i planeta Zemlja bili ravni, a ne sferičnog oblika, što je apsurdno. Kada govorimo o nevidljvom dijelu našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, znajmo da su vedski spisi jedini pravi autoritet za ispravno poimanje strukture našeg univerzuma i sveukupne kreacije, kao i za postepeno otklanjane mnogobrojnih prividnih kontraverzi nastalih zbog različitih razina svjesnosti. Kontraverze u vedskim spisima u stvari ne postoje.

 

Uvijek se iznova podsjetimo da je ovaj materijalni [vidljivi svijet] stvaran, ali privremen i pun māye [iluzije], ili onoga što nije. Ko treba da bude prevaren, zbog svojih griješnih aktivnosti – i biva prevaren prema višem uređenju, pa iako to obično niko ne želi, u svakodnevnom životu uglavnom sve radi tako da baš bude prevaren. Ako mislimo naprijed u svojim traganjima za vječnom istinom i znanjima višeg ranga, potrebno je da se postepeno istreniramo i zadobijemo moć separacije -- znati razlikovati bona fide vedska znanja spuštena do nas preko viših autoriteta u univerzumu, od nesavršenih svjetovnih tumačenja.

 

STIH 17

 

tato 'dhastād vitale haro bhagavān hāṭakeśvaraḥ sva-pārṣada-bhūta-gaṇāvṛtaḥ prajāpati-sargopabṛḿhaṇāya bhavo bhavānyā saha mithunī-bhūta āste yataḥ pravṛttā sarit-pravarā hāṭakī nāma bhavayor vīryeṇa yatra citrabhānur mātariśvanā samidhyamāna ojasā pibati tan niṣṭhyūtaḿ hāṭakākhyaḿ suvarṇaḿ bhūṣaṇenāsurendrāvarodheṣu puruṣāḥ saha puruṣībhir dhārayanti

 

SYNONYMS: tataḥ — the planet Atala; adhastāt — beneath; vitale — on the planet; haraḥ — Lord Śiva; bhagavān — the most powerful personality; hāṭakeśvaraḥ — the master of gold; sva-pārṣada — by his own associates; bhūta-gaṇa — who are ghostly living beings; āvṛtaḥ — surrounded; prajāpati-sarga — of the creation of Lord Brahmā; upabṛḿhaṇāya — to increase the population; bhavaḥ — Lord Śiva; bhavānyā saha — with his wife, Bhavānī; mithunī-bhūtaḥ — being united in sex; āste — remains; yataḥ — from that planet (Vitala); pravṛttā — being emanated; sarit-pravarā — the great river; hāṭakī — Hāṭakī; nāma — named; bhavayoḥ vīryeṇa — due to the semina and ovum of Lord Śiva and Bhavānī; yatra — where; citra-bhānuḥ — the fire-god; mātariśvanā — by the wind; samidhyamānaḥ — being brightly inflamed; ojasā — with great strength; pibati — drinks; tat — that; niṣṭhyūtam — spit out with a hissing sound; hāṭaka-ākhyam — named Hāṭaka; suvarṇam — gold; bhūṣaṇena — by different types of ornaments; asura-indra — of the great asuras; avarodheṣu — in the homes; puruṣāḥ — the males; saha — with; puruṣībhiḥ — their wives and women; dhārayanti — wear.

 

Ispod Atale nalazi se Vitala, na kojoj živi Śiva, poznat kao gospodar zlatnih rudnika, sa svojim ličnim pratiocima, sablastima i sličnim živim bićima. Kao praotac, Śiva se upušta u seks sa Bhavānī da bi stvorio živa bića i od mješavine njihove vitalne tečnosti nastaje rijeka zvana Hāṭakī. Kada vatra, rasplamsala od vjetra, pije ovu rijeku i zatim je uz pištanje ispljune, stvara zlato zvano Hāṭaka. Demoni, koji žive na toj planeti sa svojim ženama ukrašavaju sebe različitim ukrasima napravljenim od tog zlata i tako tamo žive veoma srećno.

 

SMISAO: Izgleda, kada se Bhava i Bhavānī, Śiva i njegova žena, seksualno sjedine, spoj njihovih izlučevina stvara hemikaliju, koja kada se zagrije na vatri može stvoriti zlato. Rečeno je da su alhemičari srednjeg vijeka pokušavali dobiti zlato iz neplemenitih metala, a Śrīla Sanātana Gosvāmī također izjavljuje da se zlato može stvoriti kada se bronza pomiješa sa živom. Śrīla Sanātana Gosvāmī to izjavljuje u vezi s inicijacijom osoba niskog rođenja, koje na taj način mogu postati brāhmaṇe. Śrīla Sanātana Gosvāmī je rekao:

 

yathā kāñcanatāḿ yāti   kāḿsyaḿ rasa-vidhānataḥ

tathā dīkṣā-vidhānena   dvijatvaḿ jāyate nṛṇām

 

„Kao što se kaḿsa ili bronza može pretvoriti u zlato kada se pomiješa sa živom, osoba niskog rođenja, koja se pravilno inicira u vaiṣṇavske djelatnosti može postati brāhmaṇa.“ Međunarodno društvo za svjesnost Kṛṣṇe pokušava da mlecche i  yavane pretvori u prave brāhmaṇe pravilnom inicijacijom, odvraćajući ih od jedenja mesa, uzimanja opojnih sredstava, nezakonitog seksa i kockanja. Onaj ko odbaci ova četiri principa griješnih djelatnosti i pjeva Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, sigurno može procesom vjerodostojne inicijacije postati čisti brāhmaṇa, kao što je izjavio Śrīla Sanātana Gosvāmī.

 

Pored toga, ako neko prihvati preporuku ovog stiha i nauči kako da pomiješa živu sa bronzom pravilnim grijanjem i rastapanjem, može veoma jeftino dobiti zlato. Alhemičari srednjeg vijeka su pokušavali proizvesti zlato, ali su bili neuspješni, možda zato što nisu slijedili pravo uputstvo.

 

STIH 18

 

tato 'dhastāt sutale udāra-śravāḥ puṇya-śloko virocanātmajo balir bhagavatā mahendrasya priyaḿ cikīrṣamāṇenāditer labdha-kāyo bhūtvā vaṭu-vāmana-rūpeṇa parākṣipta-loka-trayo bhagavad-anukampayaiva punaḥ praveśita indrādiṣv avidyamānayā susamṛddhayā śriyābhijuṣṭaḥ sva-dharmeṇārādhayaḿs tam eva bhagavantam ārādhanīyam apagata-sādhvasa āste 'dhunāpi

 

SYNONYMS: tataḥ adhastāt — beneath the planet known as Vitala; sutale — on the planet known as Sutala; udāra-śravāḥ — very greatly celebrated; puṇya-ślokaḥ — very pious and advanced in spiritual consciousness; virocana-ātmajaḥ — the son of Virocana; baliḥ — Bali Mahārāja; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; mahā-indrasya — of the King of heaven, Indra; priyam — the welfare; cikīrṣamāṇena — desiring to perform; āditeḥ — from Aditi; labdha-kāyaḥ — having obtained His body; bhūtvā — appearing; vaṭu — brahmacāri; vāmana-rūpeṇa — in the form of a dwarf; parākṣipta — wrested away; loka-trayaḥ — the three worlds; bhagavat-anukampayā — by the causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead; eva — certainly; punaḥ — again; praveśitaḥ — caused to enter; indra-ādiṣu — even among the demigods like the King of heaven; avidyamānayā — not existing; susamṛddhayā — much enriched by such exalted opulence; śriyā — by good fortune; abhijuṣṭaḥ — being blessed; sva-dharmeṇa — by discharging devotional service; ārādhayan — worshiping; tam — Him; eva — certainly; bhagavantam — the Supreme Personality of Godhead; ārādhanīyam — who is most worshipable; apagata-sādhvasaḥ — without fear; āste — remains; adhunā api — even today.

 

Ispod planete Vitale nalazi se još jedna planeta, poznata kao Sutala, na kojoj čak i danas prebiva veliki sin Mahārāja Virocane, Bali Mahārāja, koji se slavi kao najpobožniji kralj. Radi dobrobiti Indre, kralja raja, Gospodin Viṣṇu se pojavio kao sin Aditi u obliku patuljka brahmacārīya i prevario Bali Mahārāju. Zamolio ga je za samo tri koraka zemlje, a uzeo mu je sva tri svijeta. Jako zadovoljan s Bali Mahārājom, koji Mu je dao sve što je imao, Gospodin mu je vratio njegovo kraljevstvo i podario mu obilja veća i od obilja kralja Indre. Čak i danas, Bali Mahārāja predano služi obožavajući Svevišnju Božansku Osobu na planeti Sutali.

 

SMISAO: Svevišnja Božanska Osoba je opisana kao Uttamaśloka, ,,Onaj ko se obožava s najboljim od odabranih sanskritskih stihova". Gospodinovi bhakte kao što je Bali Mahārāja se također obožavaju puṇya-ślokama, stihovima koji povećavaju pobožnost. Bali Mahārāja je ponudio Gospodinu sve — svoje bogatstvo, kraljevstvo, pa čak i sopstveno tijelo [sarvātma-nivedane baliḥ]. Gospodin se pojavio pred Bali Mahārājom kao brāhmaṇa prosjak i Bali Mahārāja Mu je dao sve što je imao. Međutim, Bali Mahārāja nije postao siromašan; dajući sve što je imao Svevišnjoj Božanskoj Osobi, postao je uspješan bhakta i ponovo je dobio sve, zahvaljujući blagoslovima Gospodina. Slično tome, oni koji daju priloge za širenje djelatnosti pokreta svjesnosti Kṛṣṇe i za ostvarivanje njegovih ciljeva, nikad neće ništa izgubiti; blagoslovima Gospodina Kṛṣṇe ponovo će dobiti svoje bogatstvo. S druge strane, oni koji sakupljaju priloge u korist Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe trebaju biti veoma pažljivi da nijednu paru prikupljenog novca ne upotrebe za nešto drugo, osim za transcendentalno služenje Gospodina sa ljubavlju.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.17-18

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
23.09.2019.

THE SUBTERRANEAN HEAVENLY PLANETS – RAJSKE PLANETE ISPOD ZEMLJE [PART 6]

BILA-SVARGA [VJEŠTAČKI RAJEVI] -- OPISI NIŽIH PLANETARNIH SISTEMA.

 

DEVEDESET ŠEST VRSTA MISTIČNIH MOĆI.

 


KOMENTAR: Nastavljamo s opisom vještačkih rajeva na nižim planetarnim sistemima, koji su ispod planete Zemlje. Sve ono što neki ljudi, koji su uobičajeno grubi materijalisti, obično žele u svom okruženju, ili tražeći kroz preseljenje i posao negdje na zapadu, što će im omogućiti ostvarenje mnogobrojnih želja za čulnim uživanjem, u stvari se već nalazi dostupno na ovim podzemnim planetarnim sistemima. Tako možemo da vidimo i odkuda nam dolaze mnoge sporne stvari i navike. Ove stvari se ne uče na svjetovnim obrazovnim institucijama, koje na žalost obično daju lažno obrazovanje i tako samo stvaraju lažne liste nezaposlenih. S druge strane, ogromne površine obradive zemlje i brojni djevičanski čisti planinski pašnjaci ostaju decenijama neobrađeni i neiskorišteni za uzgoj i zaštitu krava isključivo radi dobijanja mlijeka i zdravih mliječnih proizvoda. Neke nezrele i u suštini podzemne politike i budalasti ljudi non-stop izazivaju sukobe među narodima i ratna razaranja, ubijanje ljudi i destrukciju imovine, etc. Neimanjem znanja višeg ranga, viših razina svjesnosti i svojim pogrešnim djelovanjem, dodatno još uništavaju sve ono što je prirodno, dato na upotrebu cijeloj ljudskoj rasi -- od enormnog iskorištavanja prirodnih bogatstava, nekontrolirane sječe šuma – pluća planete, zagađivanja tokova rijeka, jezera i okeana raznovrsnim otrovima i otpacima takozvane moderne civilizacije, produktima sagorijevanja fosilnih goriva, nerazgradivim materijalima i plastikom, zadnjih decenija i nuklearnim otpadom, enormnim povećanjem broja vozila koja dodatno zagađuju atmosferu, etc.

 

Neophodna je stalna, sistematska edukacija u znanja višeg ranga i omogućavanje jednog zdravijeg i prosperitenijeg načina života na samoj planeti Zemlji, kroz postepeno pročišćavanje svjesnosti, potom povezivanje sa Svevišnjim Gospodinom kroz svakodnevno mantranje i procese predanog služenja. Da li će na kraju života uslijediti eventualni odlazak na više planetarne sisteme, pa u konačnici možda i u duhovni svijet -- mjesta bez tjeskobe, koji sačinjava preko ¾ sveukupne Božije kreacije, ili će neki od nas preći u podzemne svjetove, ili pak biti upućeni na dugotrajno ispaštanje na jedan od 28 sistema paklenih planeta na dnu našeg univerzuma, zaraditi životinjsko tijelo, ili biti osuđeni na nepokretno stanje u kamenu, etc. – umnogome zavisi od načina života svakoga od nas, razine dostignute svjesnosti, onoga na što mislimo u trenutku napuštanja tijela i odluke viših autoriteta u univerzumu. To je već jako obimna tema i nekada će biti detaljnije razrađena. Zbog potpunijeg razumijevanja teme preporučljivo je pročitati i predhodnih pet nastavaka.

 

STIH 14

 

na hi teṣāḿ kalyāṇānāḿ prabhavati kutaścana mṛtyur vinā bhagavat-tejasaś cakrāpadeśāt

 

SYNONYMS: na hi — not; teṣām — of them; kalyāṇānām — who are by nature auspicious; prabhavati — able to influence; kutaścana — from anywhere; mṛtyuḥ — death; vinā — except; bhagavat-tejasaḥ — of the energy of the supreme personality of godhead; cakra-apadeśāt — from that weapon named the sudarśana cakra.

 

Žive veoma povoljno i ne plaše se smrti ni od čega osim od predodređenog vremena, koje je sjaj Sudarśana Cakre Svevišnje Božanske Osobe.

 

SMISAO: To je nedostatak materijalnog postojanja. U rajevima ispod planete Zemlje sve je lijepo uređeno. kuće su smještene na lijepim položajima, atmosfera jc prijatna i nema tjelesnih neudobnosti ili umnih tjeskoba, ali uprkos tome stanovnici tih planeta se moraju ponovo roditi u skladu s karmom. Osobe čiji su umovi tupi ne mogu shvatiti ovaj nedostatak materijalističke civilizacije, koja teži ka materijalnim udobnostima. Možemo stvoriti životne uslove veoma prijatne za čula, ali uprkos svim povoljnim uslovima, poslije izvjesnog vremena se moramo sresti sa smrću. Članovi demonske civilizacije ulažu napor da svoje životne uslove učine vrlo udobnim, ali ne mogu spriječiti smrt. Uticaj Sudarśana Cakre neće dozvoliti njihovoj takozvanoj materijalnoj sreći da potraje.

 

STIH 15

 

yasmin praviṣṭe 'sura-vadhūnāḿ prāyaḥ puḿsavanāni bhayād eva sravanti patanti ca

 

SYNONYMS: yasmin — where; praviṣṭe — when entered; asura-vadhūnām — of the wives of those demons; prāyaḥ — almost always; puḿsavanāni — fetuses; bhayāt — because of fear; eva — certainly; sravanti — slip out; patanti — fall down; ca — and.

 

Kada  Sudarśana Cakra uđe u te predjele, sve trudne žene demona, plašeći se njenog sjaja, imaju pobačaje.

 

STIH 16

 

athātale maya-putro 'suro balo nivasati yena ha vā iha sṛṣṭāḥ ṣaṇ-ṇavatir māyāḥ kāścanādyāpi māyāvino dhārayanti yasya ca jṛmbhamāṇasya mukhatas trayaḥ strī-gaṇā udapadyanta svairiṇyaḥ kāminyaḥ puḿścalya iti yā vai bilāyanaḿ praviṣṭaḿ puruṣaḿ rasena hāṭakākhyena sādhayitvā sva-vilāsāvalokanānurāga-smita-saḿlāpopagūhanādibhiḥ svairaḿ kila ramayanti yasminn upayukte puruṣa īśvaro 'haḿ siddho 'ham ity ayuta-mahā-gaja-balam ātmānam abhimanyamānaḥ katthate madāndha iva

 

SYNONYMS: atha — now; atale — on the planet named atala; maya-putraḥ asuraḥ — the demon son of maya; balaḥ — bala; nivasati — resides; yena — by whom; ha vā — indeed; iha — in this; sṛṣṭāḥ — propagated; ṣaṭ-ṇavatiḥ — ninety-six; māyāḥ — varieties of illusion; kāścana — some; adya api — even today; māyā-vinaḥ — those who know the art of magical feats (like manufacturing gold); dhārayanti — utilize; yasya — of whom; ca — also; jṛmbhamāṇasya — while yawning; mukhataḥ — from the mouth; trayaḥ — three; strī-gaṇāḥ — varieties of women; udapadyanta — were generated; svairiṇyaḥ — svairiṇī (one who only marries in her same class); kāminyaḥ — kāmiṇī (one who, being lusty, marries men from any group); puḿścalyaḥ — puḿścalī (one who wants to go from one husband to another); iti — thus; yāḥ — who; vai — certainly; bila-ayanam — the subterranean planets; praviṣṭam — entering; puruṣam — a male; rasena — by a juice; hāṭaka-ākhyena — made from an intoxicating herb known as hāṭaka; sādhayitvā — making sexually fit; sva-vilāsa — for their personal sense gratification; avalokana — by glances; anurāga — lustful; smita — by smiling; saḿlāpa — by talking; upagūhana-ādibhiḥ — and by embracing; svairam — according to their own desire; kila — indeed; ramayanti — enjoy sex pleasure; yasmin — which; upayukte — when used; puruṣaḥ — a man; īśvaraḥ aham — i am the most powerful person; siddhaḥ aham — i am the greatest and most elevated person; iti — thus; ayuta — ten thousand; mahā-gaja — of big elephants; balam — the strength; ātmānam — himself; abhimanyamānaḥ — being full of pride; katthate — they say; mada-andhaḥ — blinded by false prestige; iva — like.

 

Dragi moj kralju, sada ću ti opisati niže planetarne sisteme jedan za drugim, počev od Atale. Na Atali živi demon po imenu Bala, sin Maye Dānave, koji je stvorio devedeset šest vrsta mističnih moći. Neki takozvani yogīyi i svāmīyi čak i danas koriste ove mistične moći da bi varali ljude. Jednostavno zijevajući, demon Bala je stvorio tri vrste žena, poznate kao svairiṇī, kāmiṇī i puḿścalī. Svairiṇi vole da se udaju za muškarca iz kruga ljudi u kome se kreću, kāmiṇī se udaju za bilo kog muškarca, a puḿścalī mijenjaju muževe jednog za drugim. Ako muškarac uđe na planetu Atala, te žene ga smjesta zarobe i podstaknu da popije opojni napitak pripremljen od droge poznate kao hāṭaka [cannabis indica]. Taj opojni napitak daje muškarcu veliku seksualnu moć, koju žene iskorištavaju za uživanje. Žena će privući muškarca privlačnim pogledima, prisnim riječima, osmjesima punim ljubavi i zagrljajima. Tako ga navodi da uživa u seksu s njom do njenog punog zadovoljstva. Zbog njegove povećane seksualne moći, muškarac smatra sebe snažnijim od deset hiljada slonova i najsavršenijim. Zaista, pod uticajem iluzije, opijen lažnim ponosom, smatra sebe bogom, ne osvrćući se na neumitnu smrt.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.14-16

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

Stariji postovi

<< 11/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
42652

Powered by Blogger.ba