ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

16.05.2021.

THE ORBITS OF THE PLANETS -- PUTANJE PLANETA [PART 2]

 

 

KOMENTAR: Ako namjeravamo da se ozbiljnije bavimo vedskom astrologijom i srodnim disciplinama, pored ostaloga biće neophodno da inteziviramo proučavanje vedske kosmologije kroz vedske spise. Bez detaljnog poznavanja mnogobrojnih prividnih kontraverzi oko strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božje kreacije, bićemo izloženi mnogobrojnim nesavršenostima i umnim špekulacijama onih koji još nisu došli do ozbiljnijeg doticaja s vedskom literaturom, što je i danas više pravilo nego izuzetak. Posljedica toga je da čak i brojni praktikanti Jyotiṣa śāstra [vedske astrologije] i pored djelimičnog poznavanja brojnih tehničkih referenci zalutaju u obožavanje polubogova, te u mnogobrojne mis-koncepcije oko strukture univerzuma. Za ovo uzrokom može biti splet različitih okolnosti, kao neznanje, ili nekada karmički ograničena sposobnost prihvatanja viših autoriteta, pa u nekim drastičnim slučajevima i pravo prkošenje utvrđenom poretku, opet radi nekih karmičkih ograničenja, etc. Primjera radi, ako nađemo na internetu i u literaturi da neko spominje Sunčev sistem i objavljuje slike okretanja zvijezda i planeta oko njega, to je već snažan indikator da osoba ne poznaje sofisticiranu vedsku kosmologiju. Slično je i s pominjanjem polubogova kao vladalaca [gospodara] pojedinih planeta, te upotreba nekih zapadnih nebeskih tijela i brojnih drugih zapadnih mis-koncepcija, etc.

 

Vrlo vjerovatno da će nam se povremeno otvarati nova i nova pitanja proučavajući vedsku kosmologiju. To je jedna od suptilnih značajki ovog sofisticiranog  vedskog znanja, da u nama pobudi dodatnu želju za istraživanjima ovakve vrste. I ako trenutno ne možemo da razumijemo neke stvari, ili ne možemo pronaći za nas prihvatljive odgovore, ma koliko se trudili, budimo strpljivi i odgovori će doći skoro sami od sebe. Dakako, ništa ne dolazi baš samo od sebe. Manje strpljivi će možda odustati.

 

U ove dane nastupajućeg ljeta, pogledajmo noćno nebo. Tamni prekrivač nad našim glavama, ukrašen bezbrojnim zvijezdama koje svjetlucaju i trepere, proteže se sve do granica vidljivosti. Veličanstven prizor za sve ljude od drevnih vremena. Ljepota i veličanstvenost univerzuma probudili su strahopoštovanje i divljenje najnaprednijih umovima kroz povijest ljudske rase. S vremenom realiziramo da postoji savršeni mozak iza ove materijalne kreacije i svih prirodnih zakona. Za realizacije ovakve vrste odvojimo svaki dan 2-3 sata za detaljno izučavanje vedskih spisa, specijalno Śrīmad-Bhāgavatama i drugih Purāṇa, te specijaliziranih kosmoloških spisa Sūrya-Siddhānte His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja i djela drugih vaiṣṇavskih Ācārya, kao i za komentare uvaženih komentatora Śrīmad Bhāgavatama, a tu su i drugi vaiṣṇave, vrsni poznavaoci strukture našeg univerzuma i sveukupne Božje kreacije. Preporučljivo je da uvijek paralelno odvojimo dovoljno vremena i za proučavanje Bhagavad-Gīte As It Is, Śrī Caitanya Caritāmṛte i drugih vaiṣṇavskih spisa, ako s vremenom želimo zadobiti savršeno znanje i dostići toliko traženi mir u srcu.

 

STIH 1

 

rājovāca

 

yad etad bhagavata ādityasya meruḿ dhruvaḿ ca pradakṣiṇena parikrāmato rāśīnām abhimukhaḿ pracalitaḿ cāpradakṣiṇaḿ bhagavatopavarṇitam amuṣya vayaḿ katham anumimīmahīti

 

SYNONYMS: rājā uvāca — the King [Mahārāja Parīkṣit] inquired; yat — which; etat — this; bhagavataḥ — of the most powerful; ādityasya — of the sun [Sūrya Nārāyaṇa]; merum — the mountain known as Sumeru; dhruvam ca — as well as the planet known as Dhruvaloka; pradakṣiṇena — by placing on the right; parikrāmataḥ — which is going around; rāśīnām — the different signs of the zodiac; abhimukham — facing toward; pracalitam — moving; ca — and; apradakṣiṇam — placing on the left; bhagavatā — by Your Lordship; upavarṇitam — described; amuṣya — of that; vayam — we (the hearer); katham — how; anumimīmahi — can accept it by argument and inference; iti — thus.

 

Kralj Parīkṣit upita Śukadeva Gosvāmīya: Dragi moj gospodine, već si potvrdio istinu da vrhovno moćni bog Sunca putuje oko Dhruvaloke, koja se kao i planina Sumeru [Meru], nalazi s njegove desne strane. U isto vrijeme, bog Sunca je licem okrenut prema znacima zodijaka, a Sumeru i Dhruvaloka se nalaze s njegove lijeve strane. Kako možemo razumno prihvatiti da bog Sunca putuje tako da su planina Sumeru i Dhruvaloka istovremeno s njegove lijeve i desne strane?

 

STIH 2

 

sa hovāca

yathā kulāla-cakreṇa bhramatā saha bhramatāḿ tad-āśrayāṇāḿ pipīlikādīnāḿ gatir anyaiva pradeśāntareṣv apy upalabhyamānatvād evaḿ nakṣatra-rāśibhir upalakṣitena kāla-cakreṇa dhruvaḿ meruḿ ca pradakṣiṇena paridhāvatā saha paridhāvamānānāḿ tad-āśrayāṇāḿ sūryādīnāḿ grahāṇāḿ gatir anyaiva nakṣatrāntare rāśy-antare copalabhyamānatvāt

 

SYNONYMS: saḥ — Śukadeva Gosvāmī; ha — very clearly; uvāca — answered; yathā — just as; kulāla-cakreṇa — a potter's wheel; bhramatā — turning around; saha — with; bhramatām — of those turning around; tat-āśrayāṇām — being located on that (wheel); pipīlika-ādīnām — of small ants; gatiḥ — the motion; anyā — other; eva — certainly; pradeśa-antareṣu — in different locations; api — also; upalabhyamānatvāt — due to being experienced; evam — similarly; nakṣatra-rāśibhiḥ — by the stars and signs; upalakṣitena — being seen; kāla-cakreṇa — with the great wheel of time; dhruvam — the star known as Dhruvaloka; merum — the mountain known as Sumeru; ca — and; pradakṣiṇena — on the right; paridhāvatā — going around; saha — with; paridhāvamānānām — of those going around; tat-āśrayāṇām — whose shelter is that wheel of time; sūrya-ādīnām — headed by the sun; grahāṇām — of the planets; gatiḥ — the motion; anyā — other; eva — certainly; nakṣatra-antare — in different stars; rāśi-antare — in different signs; ca — and; upalabhyamānatvāt — due to being observed.

 

Śrī Śukadeva Gosvāmī jasno odgovori: „Kada se veliki grnčarski točak okreće, s njim se okreću i mali mravi, koji se nalaze na njemu. Tako možemo vidjeti da se njihovo kretanje razlikuje od kretanja točka, jer se ponekad pojavljuju na jednom dijelu točka, a ponekad na drugom. Isto tako se znakovi i sazviježđa, s čije desne strane se nalaze Sumeru i Druvaloka, kreću s točkom vremena, a zajedno s njima i mravoliko Sunce i druge planete. Sunce i planete se u različito vrijeme pojavljuju u različitim znakovima i sazviježđima, što znači da se njihovo kretanje razlikuje od kretanja zodijaka i samog točka vremena.“

 

STIH 3


sa eṣa bhagavān ādi-puruṣa eva sākṣān nārāyaṇo lokānāḿ svastaya ātmānaḿ trayīmayaḿ karma-viśuddhi-nimittaḿ kavibhir api ca vedena vijijñāsyamāno dvādaśadhā vibhajya ṣaṭsu vasantādiṣv ṛtuṣu yathopa-joṣam ṛtu-guṇān vidadhāti

 

SYNONYMS: saḥ — that; eṣaḥ — this; bhagavān — the supremely powerful; ādi-puruṣaḥ — the original person; eva — certainly; sākṣāt — directly; nārāyaṇaḥ — the Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa; lokānām — of all the planets; svastaye — for the benefit; ātmānam — Himself; trayī-mayam — consisting of the three Vedas (Sāma, Yajur and Ṛg); karma-viśuddhi — of purification of fruitive activities; nimittam — the cause; kavibhiḥ — by great saintly persons; api — also; ca — and; vedena — by Vedic knowledge; vijijñāsyamānaḥ — being inquired about; dvādaśa-dhā — in twelve divisions; vibhajya — dividing; ṣaṭsu — in six; vasanta-ādiṣu — headed by spring; ṛtuṣu — seasons; yathā-upajoṣam — according to the enjoyment of their past activities; ṛtu-guṇān — the qualities of the different seasons; vidadhāti — he arranges.

 

Prvobitni uzrok kosmičke manifestacije je Svevišnja Božanska Osoba Nārāyaṇa. Kada su velike svete osobe, potpuno svjesne vedskog znanja, uputile molitve Svevišnjem Gospodinu, On je sišao u ovaj materijalni svet u obliku Sunca da bi pružio dobrobit svim planetama i pročistio plodonosne djelatnosti. Podijelio se na dvanaest dijelova i stvorio godišnja doba, počev sa proljećem. Na taj način je stvorio obilježja godišnjih doba, poput toplote, hladnoće, itd.

 

STIH 4

 

tam etam iha puruṣās trayyā vidyayā varṇāśramācārānupathā uccāvacaiḥ karmabhir āmnātair yoga-vitānaiś ca śraddhayā yajanto 'ñjasā śreyaḥ samadhigacchanti

 

SYNONYMS: tam — Him (the Supreme Personality of Godhead); etam — this; iha — in this world of mortality; puruṣāḥ — all people; trayyā — having three divisions; vidyayā — by the Vedic knowledge; varṇa-āśrama-ācāra — the practices of the varṇāśrama system; anupathāḥ — following; ucca-avacaiḥ — higher or lower according to the different positions in the varṇāśrama-dharma (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya and śūdra); karmabhiḥ — by their respective activities; āmnātaiḥ — handed down; yoga-vitānaiḥ — by meditation and other yogic processes; ca — and; śraddhayā — with great faith; yajantaḥ — worshiping; añjasā — without difficulty; śreyaḥ — the ultimate benefit of life; samadhigacchanti — they attain.

 

Prema sistemu četiri varṇe i četiri āśrama, ljudi uglavnom obožavaju Svevišnju Božansku Osobu Nārāyaṇa u obliku boga Sunca. S velikom vjerom obožavaju Svevišnju Božansku Osobu kao Nad-dušu u skladu sa obredima opisanim u tri Vede [kao što su agnihotra i slične više i niže plodonosne djelatnosti] i procesom mistične yoge. Na taj način vrlo lako dostižu krajnji cilj života.

 

STIH 5

 

atha sa eṣa ātmā lokānāḿ dyāv-āpṛthivyor antareṇa nabho-valayasya kālacakra-gato dvādaśa māsān bhuńkte rāśi-saḿjñān saḿvatsarāvayavān māsaḥ pakṣa-dvayaḿ divā naktaḿ ceti sapādarkṣa-dvayam upadiśanti yāvatā ṣaṣṭham aḿśaḿ bhuñjīta sa vai ṛtur ity upadiśyate saḿvatsarāvayavaḥ

 

SYNONYMS: atha — therefore; saḥ — He; eṣaḥ — this; ātmā — the living force; lokānām — of all the three worlds; dyāv-ā-pṛthivyoḥ antareṇa — between the upper and lower portions of the universe; nabhaḥ-valayasya — of outer space; kāla-cakra-gataḥ — positioned in the wheel of time; dvādaśa māsān — twelve months; bhuńkte — passes; rāśi-saḿjñān — named after the zodiac signs; saḿvatsara-avayavān — the parts of the whole year; māsaḥ — one month; pakṣa-dvayam — two fortnights; divā — a day; naktam ca — and a night; iti — thus; sapāda-ṛkṣa-dvayam — by stellar calculations, two and a quarter constellations; upadiśanti — they instruct; yāvatā — by as much time; ṣaṣṭham aḿśam — one sixth of his orbit; bhuñjīta — pass; saḥ — that portion; vai — indeed; ṛtuḥ — a season; iti — thus; upadiśyate — is instructed; saḿvatsara-avayavaḥ — a part of a year.

 

Bog Sunca, Nārāyaṇa ili Viṣṇu, duša svih svjetova, nalazi se u spoljašnjem prostoru između viših i nižih dijelova univerzuma. Prolazeći kroz dvanaest mjeseci na točku vremena, Sunce dolazi u dodir s dvanaest različitih znakova zodijaka i prema njima prihvata dvanaest različitih imena. Skup ovih dvanaest mjeseci se naziva saḿvatsara, ili godina dana. Prema lunarnim proračunima, jedan mjesec čine dvije četrnaestodnevnice — jedna kada Mjesec raste, a druga kada opada. To isto razdoblje predstavlja jedan dan i noć na planeti Pitṛloki. Prema zvjezdanim proračunima, jedan mjesec predstavlja dva cijela i jednu četvrtinu sazviježđa. Kada se Sunce kreće dva mjeseca, prođe jedno godišnje doba i zato se promjene godišnjih doba smatraju dijelovima tijela godine.

 

STIH 6

 

atha ca yāvatārdhena nabho-vīthyāḿ pracarati taḿ kālam ayanam ācakṣate

 

SYNONYMS: atha — now; ca — also; yāvatā — by as long as; ardhena — half; nabhaḥ-vīthyām — in outer space; pracarati — the sun moves; tam — that; kālam — time; ayanam — ayana; ācakṣate — is said.

 

Vrijeme koje je potrebno Suncu da obiđe polovinu spoljašnjeg prostora se naziva ayana, ili period Sunčevog kretanja [na sjeveru ili na jugu].

 

Stay Tuned. To Be continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 22: The Orbits of the Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22.1-6

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.


Image: Sūrya Nārāyaṇa [Sun God] -- Sūrya Siddhānta and Siddhānta Śiromaṇi -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s book. Sona Gaurāńga Dās's photo.
08.05.2021.

THE ORBITS OF THE PLANETS -- PUTANJE PLANETA [PART 1]

 

 

SVJESNOST JE RAZINA NAŠE VEZANOSTI.

 

POD UTICAJEM KRETANJA MJESECA I DRUGIH PLANETA, SVI STANOVNICI UNIVERZUMA POSTAJU SKLONI POVOLJNIM I NEPOVOLJNIM SITUACIJAMA. TO JE POZNATO KAO UTICAJ ZVIJEZDA.

 

KOMENTAR: Ova mini-serija bude povremeno objavljena s određenim vremenskim odmakom zavisno od okolnosti. Izgleda da pandemija i sva posljedična događanja toliko nepovoljno utiču na sve nas, da potpuno gubimo entuzijazam za dalje usavršavanje i sticanje znanja višeg ranga. A, upravo bi trebali postupati suprotno ovim nepovoljnim tendencijama. Da i ne govorimo o duhovnim znanjima i poznavanju potreba duše, te dubljem poznavanju Svevišnjeg Gospodina. To je izgleda nedokučiva misterija za dobar dio ljudi danas. Mnogi u svojoj velikoj zabludi misle da ako se nešto kao mole Bogu na neki svoj način – da je to sve u svemu. Ali, to u stvari nije ništa. Moramo početi prakticirati vedske upute, ako želimo nekada dostići svo savršenstvo života.

 

Pogledajmo i poslušajmo samo svaki dan brojne spinove na medijima karmički i duhovno neukih osoba, koji bi želili da imaju eklskluzivno pravo na znanja i za pojedine segmente djelovanja, te da vode pojedina ljudska društva i da vladaju. Da ovom prilikom ne idemo u detalje. Neka se svako iskreno preispita šta zna, a šta sve ne zna. Dakako, već smo načinili dobar korak naprijed kada tek nekada ustanovimo šta sve ne znamo, te da u stvari ne znamo ništa kako treba. Primjera radi, mnogi se gađaju s riječi duhovno – duhovne molitve, duhovne pjesme, duhovni život, a u stvari pojma nemaju šta je to duhovno, a šta materijalno. Postoji jednostavna definicija – sve što je namijenjeno ispunjavanju naših želja i uživanju je materijalno, sve što je namijenjeno uživanju Svevišnjeg Gospodina je duhovno. Tako, primjera radi, sve molitve koje upućujemo u smislu: “Dragi moj Gospodine, molim Te podari mi materijalno blagostanje i zdravlje…”, “Molim Te podari mojoj porodici dobrobiti…”, “Molim Te, zaštiti mene, moju naciju i državu od neprijatelja …” – sve je to materijalno. Međutim, Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa, znajući za razinu [ne]svjesnosti osobe koja se moli, može u izvjesnim okolnostima podariti ispunjavanje nekih materijalnih želja po Svojoj miloj volji, ali ne trebamo tračiti milost i blagoslove na stvari koje će nam ionako biti dati.  U svakom slučaju preporučljivo je potruditi se, te postepeno naučiti šta je to u čemu Svevišnji Gospodin uživa i šta je to što se očekuje od nas u svakom pojedinom slučaju.

 

Kada je u pitanju istraživanje strukture našeg univerzuma, obično se javljaju mnogobrojne kontraverze, koje prate istraživanja ovakve vrste, uslijed različitih razini svjesnosti i mogućnosti percepcije. Ovi tekstovi su namijenjeni za sve zainteresirane osobe, specijalno za sve praktikante srodnih disciplina, kao što su: Jyotiṣa [vedska astrologija], Vastu [vedska arhitektura i uređenje okoliša], Āyurveda [vedska medicina], ali i za sve već duhovno napredne osobe. Pojedine sekvence napisa budu ponešto dopunjene i korigirane u skladu s novim saznanjima i shodno trenutnoj razini svjesnosti. Postoji dopadljiva i svakome razumljiva jednostavna definicija svjesnosti: “Svjesnost je razina naše vezanosti” [Śrīmad Bhāgavatam 3.25.20 Purport].

 

Putanje planeta su detaljno razrađene specijalno u Śrīmad Bhāgavatamu, Canto 5, na nama prihvatljiv način, ali postoje podaci i na mnogim drugim mjestima u vedskim spisima. Pored Śrīmad Bhāgavatama i drugih Purāṇa, neke od sekvenci vedske kosmologije su date i u  drugim dijelovima Veda, kao što su Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda i Atharva Veda, te u Mahābhārati, Rāmāyani, etc. A, tu su i obimni vedski kosmološki spisi, te Jyotiṣa śāstre. Od kosmološke literature treba uvijek pomenuti bazični vedski kosmološki spis Sūrya-Siddhāntu od His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja. Isto tako, treba neizistavno pomenuti i druge vaiṣṇavske Ācārye, uvažene komentatore Śrīmad Bhāgavatama, a tu su i drugi vaiṣṇave, vrsni poznavaoci strukture našeg univerzuma i sveukupne Božije kreacije. Čak i kada bi, hipotetički gledano, proučili svu vedsku literaturu trenutno dostupnu, znajmo da mi skupljamo samo mrvice znanja iz Božanskog uma Śrī Vyāsadeva. Poređenja radi, dio vedskih spisa -- izvorne Purāṇe dostupne na planeti Zemlji sadrže 400 000 stihova, dok Purāṇe za Deve-polubogove sadrže 10 000 000 stihova. Ali, moramo se jako potruditi u svojim traganjima, nikada se ne obeshrabriti i ne biti vezani za krajnji rezultat.

 

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 5.22 SUMMARY

 

Smatra se da je bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], koji upravlja zbivanjima u cijelom univerzumu, posebno po pitanju toplote, svjetlosti, promjene godišnjih doba, itd., ekspanzija Nārāyaṇa. On predstavlja tri Vede — Ṛg, Yajur i Sāma — i zbog toga je poznat kao Trayīmaya, oblik Gospodina Nārāyaṇa. Ponekad se naziva Sūrya Nārāyaṇa. Bog Sunca se ekspandira u dvanaest dijelova i tako kontrolira šest promjena godišnjih doba i uzrokuje zimu, ljeto, kišu, etc. Yogīyi i karmīyi, koji slijede varṇāśrama sistem, primjenjuju haṭha ili aṣṭāńga-yogu, ili vrše agnihotra žrtvovanja, obožavaju Sūrya Nārāyaṇa radi svoje dobrobiti. Polubog Sūrya je uvijek u dodiru sa Svevišnjom Božanskom Osobom -- Nārāyaṇom. Prebivajući u spoljašnjem prostoru u sredini univerzuma, izmedu Bhūloke i Bhuvarloke, Sunce kruži vremenskim krugom zodijaka, kojeg predstavija dvanaest Rāśiya -- znakova i prihvata različita imena prema tome u kojem se znaku nalazi. Za planetu Mjesec [Candra], svaki mjesec se dijeli na dvije četrnaestodnevnice. Slično tome, prema solarnim proračunima, mjesec dana je jednako vremenu, koje Sunce provede u jednom sazviježđu; dva mjeseca čine jedno godišnje doba, a u godini ima dvanaest mjeseci. Čitavo nebo je podijeljeno na dvije polovine, od kojih svaka predstavija jednu ayanu -- put koji Sunce pređe za šest mjeseci. Sunce ponekad putuje sporo, ponekad brzo, a ponekad umjereno. Na taj način putuje kroz tri svijeta, koja se sastoje od rajskih planeta, zemaljskih planeta i vanjskog svemira. Te putanje su veliki učeni ljudi nazvali imenima Saḿvatsara, Parivatsara, Iḍāvatsara, Anuvatsara i Vatsara.

 

Mjesec se nalazi na 100 000 yojana iznad Sunčevih zraka. Dani i noći na rajskim planetama i Pitṛloki se računaju prema njegovom rastu i opadanju. Na udaljenosti od 200 000 yojana iznad Mjeseca se nalaze neke zvijezde [28 Nakṣatri], a iznad njih se nalazi Śukra-graha [Venera], koja uvijek povoljno utiče na stanovnike čitavog univerzuma. Na 200 000 yojana iznad Śukra-grahe se nalazi Budha-graha [Merkur], čiji je uticaj ponekad povoljan, a ponekad nepovoljan. Na 200 000 yojana iznad Budha-grahe se nalazi Ańgāraka-graha [Mars] čiji je uticaj uvijek nepovoljan. Na 200 000 yojana iznad Ańgārake se nalazi planeta zvana Bṛhaspati-graha [Jupiter], koja je uvijek veoma povoljna za kvalificirane brāhmaṇe. Iznad Bṛhaspati-grahe se nalazi planeta Śanaiścara-graha [Saturn], koja je vrlo nepovoljna, a iznad Śanaiścare se nalazi skup od sedam zvijezda nastanjenih s velikim svetim osobama, koje uvijek misle na dobrobit cijelog univerzuma. Ovih sedam zvijezda kruže oko Dhruvaloke, prebivališta Gospodina Viṣṇua u ovom univerzumu.

 

KOMENTAR:  U današnjem tekstu su kratko pomenuti povoljni i nepovoljni uticaji planeta, ali to je više generalno, znači posmatrajući prirodno postavljeni zodijak. U vedskoj astrologiji uticaji planeta su detaljnije opisani i klasificirani u odnosu na svaku Lagnu [Ascendent] i to se mijenja od Lagne do Lagne. Isto je detaljno razrađeno u vedskom astrološkom klasiku, bazičnoj knjizi za vedsku astrologiju Bṛhat Parāśara Horā Śāstri, velikog sveca, mudraca, kosmologa i astrologa Parāśare Muniya [Translations, commentary and annotations by Girish Chand Sharma – Sagar Publications]. To je u navedenoj knjizi Vol. I, Chapter 36, Yoga Karakas Planets. U nekim drugim prevodima i izdanjima mogu brojevi pojedinih poglavlja da budu pomaknuti za broj niže ili više, ali to ne treba da nas previše uznemirava.

 

Pošto su međusobne udaljenosti u ovom tekstu date samo u yojanama, a u kasnijim stihovima će biti date i udaljenosti u miljama, potrebno je navesti da je ekvivalent za 1 yojanu = 8 milja. Tako, primjera radi, za naznačenu udaljenost Mjeseca [Candre] iznad Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] od 100 000 yojana, ekvivalent je 800 000 milja.

 

Detaljno proučavajući Śrīmad Bhāgavatam, druge Purāṇe, te druge brojne vedske kosmološke spise, možemo postepeno doći do bona-fide saznanja o pravoj strukturi našeg univerzuma, koji je samo jedan od brojnih i naučiti prepoznati mnogobrojne zapadne mis-koncepcije i pogrešne dogme, kojima smo bombardirani svaki dan iznova preko masovnih medija, te se distancirati od istih.

 

Stay Tuned. To Be continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 22: The Orbits of the Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
28.04.2021.

PARALLEL WORLDS --- PARALELNI SVJETOVI [PART 10]

 

 

POVIJEST VEDA.

 

U SATYA-YUGI SVAKO JE BIO UTEMELJEN U VRLINI. TOKOM TRETĀ I DVĀPARA-YUGE, VRLINA JE POSTEPENO NESTAJALA, A LJUDI SU POSTAJALI POTKUPLJIVI. U SADAŠNJEM JE DOBU VRLINA GOTOVO POTPUNO NESTALA. ZATO JE ZA ŠIROKE SLOJEVE LJUDI LJUBAZNI, MOĆNI MUDRAC ŚRĪLA VYĀSADEVA PODIJELIO VEDE KAKO BI IH MOGLE SHVATITI MANJE INTELIGENTNE OSOBE U GUNAMA STRASTI I NEZNANJA.

 

KOMENTAR: Nema oblasti znanja, bilo svjetovnog, bilo transcendentalnog, koja ne pripada izvornom tekstu Veda, ali Vede mogu razumjeti samo oni koji posjeduju izuzetne vrline. Osobe pod uticajem guna strasti i neznanja ne mogu ih shvatiti. Tokom Tretā i Dvāpara-yuge, vrlina je postepeno nestajala, a ljudi su postajali potkupljivi. U sadašnjem je dobu vrlina gotovo potpuno nestala. Zato je za široke slojeve ljudi ljubazni, moćni mudrac Śrīla Vyāsadeva podijelio Vede kako bi ih mogle shvatiti manje inteligentne osobe u gunama strasti i neznanja.

 

Tako su ljudskoj rasi podarene izvorne Purāṇe, koje sačinjava 400 000 stihova, dok u svijetu polubogova, izvorne Purāṇe broje više od 10 000 000 stihova. Ovo je zbog postojanja različitih razina percepcije kod stanovnika na višim planetarnim sistemima i ljudi na planeti Zemlji.

 

STIH 20

 

ṛg-yajuḥ-sāmātharvākhyā    vedāś catvāra uddhṛtāḥ

itihāsa-purāṇaḿ ca    pañcamo veda ucyate

 

SYNONYMS: ṛg-yajuḥ-sāma-atharva-ākhyāḥ — the names of the four Vedas; vedāḥ — the Vedas; catvāraḥ — four; uddhṛtāḥ — made into separate parts; itihāsa — historical records (Mahābhārata); purāṇam ca — and the Purāṇas; pañcamaḥ — the fifth; vedaḥ — the original source of knowledge; ucyate — is said to be.

 

Prvobitni su izvori znanja [Vede] podijeljeni na četiri odvojena dijela. Povijesne se činjenice i vjerodostojne priče spomenute u Purāṇama nazivaju petom Vedom.

 

STIH 21

 

tatrarg-veda-dharaḥ pailaḥ    sāmago jaiminiḥ kaviḥ

vaiśampāyana evaiko    niṣṇāto yajuṣām uta

 

SYNONYMS: tatra — thereupon; ṛg-veda-dharaḥ — the professor of the Ṛg Veda; pailaḥ — the ṛṣi named Paila; sāma-gaḥ — that of the Sāma Veda; jaiminiḥ — the ṛṣi named Jaimini; kaviḥ — highly qualified; vaiśampāyanaḥ — the ṛṣi named Vaiśampāyana; eva — only; ekaḥ — alone; niṣṇātaḥ — well versed; yajuṣām — of the Yajur Veda; uta — glorified.

 

Nakon što su Vede bile podijeljene na četirl dijela, Paila je postao učitelj  Ṛg Vede, Jaimini učitelj Sāma Vede, dok se Vaiśampāyana proslavio kao poznavatelj Yajur Vede.

 

SMISAO: Različite su Vede povjerene različitim naučnicima kako bi ih razvili na razne načine.

 

STIH 22

 

atharvāńgirasām āsīt    sumantur dāruṇo muniḥ

itihāsa-purāṇānāḿ    pitā me romaharṣaṇaḥ

 

SYNONYMS: atharva — the Atharva Veda; ańgirasām — unto the ṛṣi Ańgirā; āsīt — was entrusted; sumantuḥ — also known as Sumantu Muni; dāruṇaḥ — seriously devoted to the Atharva Veda; muniḥ — the sage; itihāsa-purāṇānām — of the historical records and the Purāṇas; pitā — father; me — mine; romaharṣaṇaḥ — the ṛṣi Romaharṣaṇa.

 

Sumantu Muniyu Ańgiri, koji je bio veoma predan, povjerena je Atharva Veda, a mom su ocu Romaharṣaṇi povjerene Purāṇe i povijesni zapisi.

 

SMISAO: U śruti-mantrama rečeno je da je Ańgirā Muni, koji se pomno pridržavao strogih načela Atharva Vede, bio vođa sljedbenika Atharva Vede.

 

STIH 23

 

ta eta ṛṣayo vedaḿ    svaḿ svaḿ vyasyann anekadhā

śiṣyaiḥ praśiṣyais tac-chiṣyair    vedās te śākhino 'bhavan

 

SYNONYMS: te — they; ete — all these; ṛṣayaḥ — learned scholars; vedam — the respective Vedas; svam svam — in their own entrusted matters; vyasyan — rendered; anekadhā — many; śiṣyaiḥ — disciples; praśiṣyaiḥ — grand-disciples; tat-śiṣyaiḥ — great grand-disciples; vedāḥ te — followers of the respective Vedas; śākhinaḥ — different branches; abhavan — thus became.

 

Svi su ti učenjaci, povjerene im Vede potom predali svojim brojnim učenicima, praučenicima i pra-pra-učenicima. Tako su nastale pojedine grane sljedbenika Veda.

 

SMISAO: Vede su prvobitni izvor znanja. Nema oblasti znanja, bilo svjetovnog, bilo transcendentalnog, koja ne pripada izvornom tekstu Veda. Podjelu Veda na različite grane izvršili su veliki, poštovani i učeni učitelji. Drugim riječima, vedsko je znanje, koje su različita učenička naslijeđa podijelila na različite grane, rašireno po cijelom svijetu. Stoga niko ne može tvrditi da postoji znanje koje nije sadržano u Vedama.

 

STIH 24

 

ta eva vedā durmedhair    dhāryante puruṣair yathā

evaḿ cakāra bhagavān    vyāsaḥ kṛpaṇa-vatsalaḥ

 

SYNONYMS: te — that; eva — certainly; vedāḥ — the book of knowledge; durmedhaiḥ — by the less intellectual; dhāryante — can assimilate; puruṣaiḥ — by the man; yathā — as much as; evam — thus; cakāra — edited; bhagavān — the powerful; vyāsaḥ — the great sage of Vyāsa; kṛpaṇa-vatsalaḥ — very kind to the ignorant mass.

 

Tako je veliki mudrac Vyāsadeva, koji je vrlo Ijubazan prema neukim masama, preuredio Vede kako bi ih prilagodio manje razboritim Ijudima.

 

SMISAO: Veda je jedna, no ovdje su objašnjeni razlozi njezine podjele. Veda, sjeme sveg znanja, nije sadržaj koji lako može razumjeti bilo koji običan čovjek. Postoji strogo pravilo prema kojem samo kvalificirani brāhmaṇe smiju učiti Vede. To se pravilo pogrešno tumačilo na razne načine. Klasa ljudi koja proglašava sebe kvalificiranim brāhmaṇama na temelju rođenja u obitelji brāhmaṇa tvrdi da proučavanje Veda pripada isključivo brāhmaṇskoj kasti. Drugi sloj ljudi smatra to nepravdom prema pripadnicima ostalih kasta, koji se nisu rodili u obiteljima brāhmaṇa. Međutim, i jedni i drugi su u zabludi. Vede su sadržaj kojeg je Svevišnji Gospodin morao objasniti čak i Brahmājīyu. Stoga ih mogu razumjeti samo oni koji posjeduju izuzetne vrline. Osobe pod uticajem guna strasti i neznanja ne mogu ih shvatiti. Krajnji je cilj vedskoga znanja Śrī Kṛṣṇa, Božanska Osoba, koga veoma rijetko mogu shvatiti osobe pod uticajem strasti i neznanja.

 

U Satya-yugi svako je bio utemeljen u vrlini. Tokom Tretā i Dvāpara-yuge, vrlina je postepeno nestajala, a ljudi su postajali potkupljivi. U sadašnjem je dobu vrlina gotovo potpuno nestala. Zato je za široke slojeve ljudi ljubazni, moćni mudrac Śrīla Vyāsadeva podijelio Vede kako bi ih mogle shvatiti manje inteligentne osobe u gunama strasti i neznanja. To je objašnjeno u slijedećoj śloki.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.20-24

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.


Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
24.04.2021.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 10]

 

 

BHAVIṢYANTI — WHAT WILL BE IN THE FUTURE? – ŠTA ĆE BITI U BUDUĆNOSTI?

 

THE VEDAS GIVE THE ETERNAL REGULATIVE PRINCIPLES FOR AUSPICIOUS ADVANCEMENT IN HUMAN CIVILIZATION WHICH HAVE BEEN RIGIDLY FOLLOWED IN THE PAST. THE STRONG EVIDENCE OF THIS PRINCIPLE IS THE SUPREME PERSONALITY OF GODHEAD, WHO IS CALLED JANĀRDANA, THE WELL-WISHER OF ALL LIVING ENTITIES.

 

VEDE DAJU VJEČNE PROPISANE PRINCIPE NAMIJENJENE POVOLJNOM NAPREDOVANJU U LJUDSKOJ CIVILIZACIJI, KOJI SU SE U PROŠLOSTI STROGO SLIJEDILI. SNAŽNA POTVRDA OVOG PRINCIPA JE SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA, KOJA SE NAZIVA JANĀRDANA [KṚṢṆA], DOBRONAMJENIK SVIH ŽIVIH BIĆA. [ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 4.2.31]

 

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM AUTHORITATIVELY DESCRIBES THE FUTURE OF OUR PLANET -- ŚRĪMAD BHĀGAVATAM AUTORITATIVNO  OPISUJE  BUDUĆNOST  NAŠE PLANETE.

 

VEDE SU OPISANE KAO “SETU”, ŠTO ZNAČI “MOST”. AKO NEKO ŽELI DOSTIĆI SVOJE DUHOVNO POSTOJANJE MORA PREĆI PREKO OKEANA NEZNANJA. VEDE SU MOST PREKO KOGA MOŽEMO PREĆI TAKO VELIKI OKEAN.

 

KOMENTAR:  Tekstovi ovakve vrste, pored toga što sadrže pouzdana vedska proročanstva, sadrže i brojne veoma precizne astronomske podatke, te mnogobrojne detalje iz sofisticirane vedske kosmologije i tumačenja niza prividnih kontraverzi u razumijevanju strukture našeg univerzuma, zbog različitih razina svjesnosti, ali i mnoštvo duhovnih uputa. Skoro da je nevjerovatno da se nakon stotina hiljada, pa i miliona godina prema ljudskom računanju – događanja u vremenu i prostoru tako tačno prezentiraju. To je moć golemog vedskog znanja, koje je apauruṣeya ili transcendentalno [nadljudsko].

 

Veoma je važno, da se ne može dovoljno naglasiti, da uvijek, specijalno u sadašnjim okolnostima velikih karmičkih pročišćenja i svih posljedičnih lanačanaih dešavanja u našim životima, poradimo na tome da iskreno uzmemo utočište vedsih spisa, preko vjerodostojnih duhovnih učitelja svijeta, ponajbolje ISKCON Gurua, te naprednih bhakta, koji će nam osvijetliti naš put i postepeno podariti toliko traženi mir u srcu.


Savremena ljudska civilizacija ne posjeduje hronološku povijest svijeta, ili univerzuma i ne može da predstavi stvarne povijesne činjenice starije od tri hiljade godina.

 

Svi drugi sistemi znanja su nepotpuni jer ih je napisao čovjek ili polubog, koji su tvorevine ove materijalne kreacije.

 

Vede su opisane kao “setu”, što znači “most”. Ako neko želi dostići svoje duhovno postojanje mora preći preko okeana neznanja. Vede su most preko koga možemo preći tako veliki okean.

 

[Śrīmad Bhāgavatam 4.2.31 Purport]

 

STIH 25

 

ye ’tītā vartamānā ye   bhaviṣyanti ca pārthivāḥ

te ta uddeśataḥ proktā   vaṁśīyāḥ soma-sūryayoḥ

 

SYNONYMS: ye — those who; atītāḥ — past; vartamānāḥ — present; ye — who; bhaviṣyanti — will be in the future; ca — and; pārthivāḥ — kings of the earth; te te — all of them; uddeśataḥ — by brief mention; proktāḥ — described; vaṁśīyāḥ — the members of the dynasties; soma-sūryayoḥ — of the sun-god and the moon-god.

 

Sada  sam  opisao  sve  kraljeve    prošle,  sadašnje  i  buduće    koji pripadaju dinastiji Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre].

 

STIH 26

 

ārabhya bhavato janma   yāvan nandābhiṣecanam

etad varṣa-sahasraṁ tu   śataṁ pañcadaśottaram

 

SYNONYMS: ārabhya — beginning from; bhavataḥ — of your good self (Parīkṣit); janma — the birth; yāvat — up until; nanda — of King Nanda, the son of Mahānandi; abhiṣecanam — the coronation; etat — this; varṣa — years; sahasram — one thousand; tu — and; śatam — one hundred; pañca-daśa-uttaram — plus fifty.

 

Od tvog rođenja pa do krunisanja kralja Nande proći će 1150 godina.

 

SMISAO: Iako je Śrīla Śukadeva Gosvāmī već opisao kraljevske dinastije tokom otprilike 1500 godina, razumljivo je da se između njih pojavljuju određena  preklapanja.  Stoga  se  ovaj  hronološki račun   treba  uzeti  kao autoritativan.

 

STIH 27-28

 

saptarṣīṇāṁ tu yau pūrvau   dṛśyete uditau divi

tayos tu madhye nakṣatraṁ   dṛśyate yat samaṁ niśi

tenaiva ṛṣayo yuktās   tiṣṭhanty abda-śataṁ nṛṇām

te tvadīye dvijāḥ kāla   adhunā cāśritā maghāḥ

 

SYNONYMS: sapta-ṛṣīṇām — of the constellation of the seven sages (the constellation known to Westerners as Ursa Major); tu — and; yau — which two stars; pūrvau — first; dṛśyete — are seen; uditau — risen; divi — in the sky; tayoḥ — of the two (named Pulaha and Kratu); tu — and; madhye — between; nakṣatram — the lunar mansion; dṛśyate — is seen; yat — which; samam — on the same line of celestial longitude, as their midpoint; niśi — in the night sky; tena — with that lunar mansion; eva — indeed; ṛṣayaḥ — the seven sages; yuktāḥ — are connected; tiṣṭhanti — they remain; abda-śatam — one hundred years; nṛṇām — of human beings; te — these seven sages; tvadīye — in your; dvijāḥ — the elevated brāhmaṇas; kāle — in the time; adhunā — now; ca — and; āśritāḥ — are situated; maghāḥ — in the asterism Maghā.

 

Od  sedam  zvijezda  koje  formiraju sazviježđe [konstelaciju]  Sedam  Mudraca [Sapta-Rṣī konstelacija je na zapadu poznata kao Ursa Major ili Veliki Medvjed], Pulaha i Kratu se prve pojavljuju na noćnom nebu. Ako povučemo crtu od njihove središnjice na jugu pa prema sjeveru, te kada se neka Mjesečeva kuća nađe na istoj liniji nebeske longitude, kaže se da je to vladajuća konstelacija toga vremena. Sedam Mudraca će ostati povezano s tom određenom Mjesečevom kućom stotinu ljudskih godina. Trenutno, tokom tvog života, one su smješteni u Nakṣatri, koja se zove Maghā [Nakṣatra je sazviježđe, ili konstelacija, ili grupa zvijezda, ili asterizam. Svaka Nakṣatra zahvata dio neba [zodijaka] od 13 stepeni i 20 minuta].

 

STIH 29

 

viṣṇor bhagavato bhānuḥ   kṛṣṇākhyo ’sau divaṁ gataḥ

tadāviśat kalir lokaṁ   pāpe yad ramate janaḥ

 

SYNONYMS: viṣṇoḥ — of Viṣṇu; bhagavataḥ — the Supreme Personality of Godhead; bhānuḥ — the sun; kṛṣṇa-ākhyaḥ — known as Kṛṣṇa; asau — He; divam — to the spiritual sky; gataḥ — having returned; tadā — then; aviśat — entered; kaliḥ — the Age of Kali; lokam — this world; pāpe — in sin; yat — in which age; ramate — take pleasure; janaḥ — the people.

 

Svevišnji Gospodin Viṣṇu je sjajan kao Sunce, a poznat je kao Kṛṣṇa. Kada se vratio na duhovno nebo, počelo je doba Kali, a ljudi su tada počeli uživati u griješnim aktivnostima.

 

STIH 30

 

yāvat sa pāda-padmābhyāṁ   spṛśan āste ramā-patiḥ

tāvat kalir vai pṛthivīṁ   parākrantuṁ na cāśakat

 

SYNONYMS: yāvat — as long as; saḥ — He, Lord Śrī Kṛṣṇa; pāda-padmābhyām — with His lotus feet; spṛśan — touching; āste — remained; ramā-patiḥ — the husband of the goddess of fortune; tāvat — for that long; kaliḥ — the Age of Kali; vai — indeed; pṛthivīm — the earth; parākrantum — to overcome; na — not; ca — and; aśakat — was able.

 

Tako dugo dok je Gospodin Śrī Kṛṣṇa, muž boginje sreće, dodirivao Zemlju Svojim lotosovim stopalima, Kali nije mogao pokoriti ovu planetu.

 

SMISAO:  Iako  je  čak  i  za  vrijeme  prisutnosti  Gospodina  Kṛṣṇe,  na Zemlju  došao  Kali [polubog svih griješnih djelatnosti] u blažoj  mjeri  kroz  bezbožne  aktivnosti Duryodhane i njegovih saveznika, Gospodin Kṛṣṇa  je neutralizirao njegov uticaj. Kali se nije mogao razmahati sve dok Gospodin Kṛṣṇa nije napustio Zemlju.

 

Stay Tuned. To be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.25-30

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

20.04.2021.

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 21 APRIL 2021 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET] [PART 4]

 

 

LORD RĀMACANDRA RULES THE WORLD -- GOSPODIN  RĀMACANDRA  VLADA  SVIJETOM. 

 

MIROLJUBIVOST, SAMOOVLADANOST, STROGOST, ČISTOĆA, TRPELJIVOST, POŠTENJE, MUDROST, ZNANJE I RELIGIOZNOST SU ODLIKE S KOJIMA DJELUJU BRĀHMAṆE [BHAGAVAD-GĪTĀ 18.42].

 

U BRĀHMAṆSKOM KARAKTERU NEMA MJESTA ZA POSJEDOVANJE ZEMLJE I VLADANJE GRAĐANIMA; TO SU DUŽNOSTI KṢATRIYE.

 

ŽELJA ZA PRIKUPLJANJEM STVARI RADI ZADOVOLJAVANJA SVOJIH ČULA JE SAMO NEZNANJE, KOJE SE MOŽE OPAZITI PO SVOM ODSUSTVU IZ SRCA BRĀHMAṆE  ILI VAIṢṆAVE.

 

BHAKTA NE TREBA BITI KAO VAṆIK, ILI TRGOVAC, KOJI DAJE NEŠTO U ZAMJENU ZA DOBIT. ONAJ KO POSTANE BHAKTA RADI NEKE MATERIJALNE DOBITI NIJE ČISTI BHAKTA.

 

S JEDNE STRANE, KṢATRIYE IMAJU SKLONOST KA VLADANJU, ALI S DRUGE STRANE, VEOMA SU VELIKODUŠNI U DAVANJU MILOSTINJE.

 

JEDNA OD OSOBINA KṢATRIYE JE MILOSRDNOST. KṢATRIYA ILI VLADAR PRIKUPLJA POREZ OD GRAĐANA NE ZATO DA BI ZADOVOLJIO SVOJA ČULA, VEĆ DA BI DAO MILOSTINJU U POGODNIM PRILIKAMA.

 

KOMENTAR: Ovih dana možemo svi osjetiti veliku milost i blagoslove Gospodina Rāmacandre, zavisno od naših predhodnih aktivnosti, sadašnje razine svjesnosti i količine truda i vremena koje svakodnevno ulažemo u samospoznaju, vlastitu sādhanu, seve, kao i za pomoć drugima, manje sretnim od nas i onima koji su u nevolji.

 

STIH 5

 

te tu brāhmaṇa-devasya    vātsalyaḿ vīkṣya saḿstutam

prītāḥ klinna-dhiyas tasmai    pratyarpyedaḿ babhāṣire

 

SYNONYMS: te — the hotā, brahmā and other priests; tu — but; brāhmaṇa-devasya — of Lord Rāmacandra, who loved the brāhmaṇas so much; vātsalyam — the paternal affection; vīkṣya — after seeing; saṁstutam — worshiped with prayers; prītāḥ — being very pleased; klinna-dhiyaḥ — with melted hearts; tasmai — unto Him [Lord Rāmacandra]; pratyarpya — returning; idam — this (all the land given to them); babhāṣire — spoke.

 

Svi brāhmane, koji su učestvovali u raznim djelatnostima žrtvovanja bili su veoma zadovoljni s Gospodinom Rāmacandrom, koji je bio veoma privržen i naklonjen brāhmaṇama. Tako su Mu, ganutog srca, vratili sve što su primili od Njega i rekli slijedeće.

 

SMISAO: U prethodnom poglavlju je bilo rečeno da su prajā -- građani, strogo slijedili sistem varṇāśrama-dharme. Brāhmaṇe su djelovali baš kao brāhmaṇe, kṣatriye baš kao kṣatriye, itd. Stoga, kada je Gospodin Rāmacandra  sve dao u milostinju brāhmaṇama, brāhmaṇe su kao kvalificirani brāhmaṇe mudro zaključili da brāhmaṇe nisu stvoreni za to da posjeduju imovinu da bi iz nje izvlačili dobit. U Bhagavad-gīti [18.42]  je dat opis brāhmaṇe:

 

śamo damas tapaḥ śaucaḿ   kṣāntir ārjavam eva ca

jñānaḿ vijñānam āstikyaḿ   brahma-karma svabhāvajam

 

Miroljubivost, samoovladanost, strogost, čistoća, trpeljivost, poštenje, mudrost, znanje i religioznost su odlike s kojima djeluju brāhmaṇe.

 

U brāhmaṇskom karakteru nema mjesta za posjedovanje zemlje i vladanje građanima; to su dužnosti kṣatriye. Stoga su brāhmaṇe, iako nisu odbili poklon Gospodin Rāmacandre, sve vratili kralju. Brāhmaṇe su bili toliko zadovoljni s privrženošću Gospodina Rāmacandre prema njima, da su se njihova srca rastopila. Vidjeli su da je Gospodin Rāmacandra, pored toga što je bio Svevišnja Božanska Osoba, bio potpuno kvalificiran kao kṣatriya i imao primjeran karakter. Jedna od osobina kṣatriye je milosrdnost. Kṣatriya ili vladar prikuplja porez od građana ne zato da bi zadovoljio svoja čula, već da bi dao milostinju u pogodnim prilikama. Dānam īśvara-bhāvaḥ. S jedne strane, kṣatriye imaju sklonost ka vladanju, ali su s druge strane veoma velikodušni u davanju milostinje. Kada je Mahārāja Yudhiṣṭhira davao milostinju, zamolio je Karṇu da je razdijeli. Karṇa je bio poznat kao Dātā Karṇa. Riječ dātā  se odnosi na onog ko veoma velikodušno daje milostinju. Kraljevi su uvijek čuvali veliku količinu žitarica u skladištu i kad god je vladala nestašica, davali su žitarice u milostinju. Dužnost kṣatriye je da dijeli milostinju, a dužnost brāhmaṇe je da prima tu milostinju, ali ne više nego što mu je potrebno da održi tijelo i dušu zajedno. Stoga, kada je Gospodin Rāmacandra dao toliko mnogo zemlje brāhmaṇama, oni su Mu to bez pohlepe vratili.

 

STIH 6

 

aprattaḿ nas tvayā kiḿ nu   bhagavan bhuvaneśvara

yan no 'ntar-hṛdayaḿ viśya  tamo haḿsi sva-rociṣā

 

SYNONYMS: aprattam — not given; naḥ — unto us; tvayā — by Your Lordship; kim — what; nu — indeed; bhagavan — O Supreme Lord; bhuvana-īśvara — O master of the whole universe; yat — because; naḥ — our; antaḥ-hṛdayam — within the core of the heart; viśya — entering; tamaḥ — the darkness of ignorance; haṁsi — You annihilate; sva-rociṣā — by Your own effulgence.

 

O Gospodine, Ti si gospodar čitavog univerzuma. Šta nam sve nisi dao? Ušao si u naša srca i Svojim sjajem raspršio tamu neznanja. To je najveći dar. Nisu nam potrebni materijalni prilozi.

 

SMISAO: Kada je Svevišnja Božanska Osoba ponudio blagoslov Dhruva Mahārāji, on je odgovorio: ,,O Gospodine moj, potpuno sam zadovoljan. Ne treba mi nikakav materijalni blagoslov." Slično tome, kada je Gospodin Nṛsiḿhadeva, ponudio blagoslov Prahlāda Mahārāji, on je također odbio da ga prihvati i umjesto toga je izjavio da bhakta ne treba biti kao vaṇik, ili trgovac, koji daje nešto u zamjenu za dobit. Onaj ko postane bhakta radi neke materijalne dobiti nije čisti bhakta. Svevišnja Božanska Osoba uvijek u srcu prosvjetljava brāhmane [sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaḿ ca -- Bg. 15.15]. Pošto ih uvijek vodi Svevišnja Božanska Osoba, brāhmaṇe i vaiṣṇave nisu pohlepni za materijalnim bogatstvom. Posjeduju samo ono što im je aspolutno neophodno, ali ne žele veliko kraljevstvo. To je Svojim primjerom pokazao Vāmanadeva. Djelujući kao brahmacārī, Gospodin Vāmanadeva je želio samo tri koraka zemlje. Želja za prikupljanjem stvari radi zadovoljavanja svojih čula je samo neznanje, koje se može opaziti po svom odsustvu iz srca brāhmaṇe  ili vaiṣṇave.

 

STIH 7

 

namo brahmaṇya-devāya   rāmāyākuṇṭha-medhase

uttamaśloka-dhuryāya    nyasta-daṇḍārpitāńghraye

 

SYNONYMS: namaḥ — we offer our respectful obeisances; brahmaṇya-devāya — unto the Supreme Personality of Godhead, who accepts the brāhmaṇas as His worshipable deity; rāmāya — unto Lord Rāmacandra; akuṇṭha-medhase — whose memory and knowledge are never disturbed by anxiety; uttamaśloka-dhuryāya — the best of very famous persons; nyasta-daṇḍa-arpita-aṅghraye — whose lotus feet are worshiped by sages beyond the jurisdiction of punishment.

 

O Gospodine, Ti si Svevišnja Božanska Osoba, koja je prihvatila brāhmaṇe, kao Svoje obožavano božanstvo. Tvoje znanje i sjećanje nikada ne uznemirava tjeskoba. Ti si najslavnija osoba na ovom svijetu, a Tvoja lotosova stopala obožavaju mudraci, koji ne podliježu kažnjavanju. O Gospodine Rāmacandra, odajemo Ti naše ponizno poštovanje.

 

Canto 9: Liberation      Chapter 11: Lord Rāmacandra Rules the World

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.11.5-7

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

17.04.2021.

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 21 APRIL 2021 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET] [PART 3]

 

 

LORD RĀMACANDRA RULES THE WORLD -- GOSPODIN  RĀMACANDRA  VLADA  SVIJETOM  

 

VRŠENJE YAJÑE OBUHVATA OBOŽAVANJE SVEVIŠNJEG GOSPODINA. GOSPODIN KṚṢṆA JE MEDITIRAO NA SEBE SVAKOG JUTRA KAO GṚHASTHA, A GOSPODIN RĀMACANDRA VRŠIO YAJÑE DA BI ZADOVOLJIO SEBE, ALI TO NE ZNAČI DA OBIČNO ŽIVO BIĆE TREBA OPONAŠATI GOSPODINA PRIHVATAJUĆI AHAŃGRAHA-UPĀSANĀ. TAKVO NEOVLAŠĆENO OBOŽAVANJE SE OVDJE NE PREPORUČUJE.

 

NAKON ŠTO JE DAO SVE U MILOSTINJU BRĀHMAṆAMA, GOSPODIN RĀMACANDRA JE ZADRŽAO SAMO SVOJU LIČNU ODJEĆU I NAKIT, A KRALJICA -- MAJKA SĪTĀ, SAMO SVOJ PRSTEN ZA NOS I NIŠTA VIŠE.

 

SMATRAJUĆI DA BRĀHMAṆE TREBAJU POSJEDOVATI ČITAV SVIJET, JER NEMAJU MATERIJALNIH ŽELJA, GOSPODIN RĀMACANDRA JE DAO ĀCĀRYI ZEMLJU, KOJA SE NALAZILA IZMEĐU ISTOKA, ZAPADA, SJEVERA I JUGA.

 

Gospodin Rāmacandra, Svevišnja Božanska Osoba, izvršio je razna žrtvovanja kojima se obožava On sam i na kraju tih žrtvovanja dao zemlju hotā, adhvaryu, udgātā i brahmā sveštenicima. Gospodin je dao sveštenicima istočnu, zapadnu, sjevernu i južnu stranu Svog kraljevstva, a preostalu zemlju je dao Ācāryi. Vidjevši vjeru Gospodina Rāmacandre u brāhmaṇe i Njegovu privrženost Svojim slugama, svi brāhmaṇe su uputili Gospodinu molitve i vratili Mu sve što su uzeli od Njega. Smatrali su da je prosvjetljenje koje im je dao Gospodin u srcu dovoljna nagrada. Gospodin Rāmacandra se nakon toga preobukao u običnog čovjeka i počeo lutati prijestonicom da bi saznao kakvo mišljenje imaju građani o Njemu. Jedne noći je slučajno čuo muškarca kako razgovara sa svojom ženom, koja je otišla u kuću drugog muškarca. Grdeći svoju ženu, čovjek je sumnjičavo govorio o karakteru Sītādevī. Gospodin se odmah vratio kući i plašeći se takvih glasina, naizgled odlučio da napusti društvo Sītādevī. Tako je Sītādevī, koja je bila trudna, protjerao u Āśramu Vālmīki Muniya, u kojoj je rodila sinove blizance po imenu Lava i Kuśa. U Ayodhyi, Lakṣmaṇa je začeo dva sina po imenu Ańgada i Citraketu, Bhārata je začeo dva sina po imenu Takṣa i Puṣkala, a Śatrughna je začeo dva sina po imenu Subāhu i Śrutasena. Kada je Bhārata otišao da u ime cara Gospodina Rāmacandre pokori različite zemlje, borio se protiv mnogo miliona Gandharva. Ubivši ih u borbi, stekao je neizmjerno bogatstvo, koje je zatim donio kući. Śatrughna je ubio demona po imenu Lavaṇa u Madhuvani i tako osnovao grad Mathurā. U međuvremenu, Sītādevī je povjerila svoja dva sina Vālmīki Muniyu i zatim ušla u zemlju. Kada je to čuo, Gospodin Rāmacandra se jako ražalostio i trinaest hiljada godina vršio žrtvovanja. Nakon što je opisao zabave odlaska Gospodina Rāmacandre i utvrdio da se Gospodin pojavljuje samo da bi provodio Svoje zabave, Śukadeva Gosvāmī  završava ovo poglavlje s opisivanjem rezultata slušanja o aktivnostima Gospodina Rāmacandre, opisujući kako je Gospodin štitio Svoje građane i pokazivao privrženost prema Svojoj braći.

 

STIH 1

 

śrī-śuka uvāca   

bhagavān ātmanātmānaḿ    rāma uttama-kalpakaiḥ   

sarva-devamayaḿ devam    īje 'thācāryavān makhaiḥ

 

SYNONYMS: śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; ātmanā — by Himself; ātmānam — Himself; rāmaḥ — Lord Rāmacandra; uttama-kalpakaiḥ — with very opulent paraphernalia; sarva-deva-mayam — the heart and soul of all the demigods; devam — the Supreme Lord Himself; īje — worshiped; atha — thus; ācāryavān — under the guidance of an ācārya; makhaiḥ — by performing sacrifices.

 

Śukadeva Gosvāmī   reče:

Nakon toga, Svevišnja Božanska Osoba Gospodin Rāmacandra je prihvatio Ācāryu i izvršio žrtvovanja [yajñe] s raskošnom parafernalijom. Tako je obožavao samog Sebe, jer je Vrhovni Gospodar svih polubogova.

 

SMISAO: Sarvārhaṇam acyutejyā. Ako se obožava Acyuta, Svevišnja Božanska Osoba, obožava se svako. U Śrīmad-Bhāgavatamu [4.31.14] je rečeno:

 

yathā taror mūla-niṣecanena    tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ

prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāḿ    tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

 

,,Kao što zalivanjem korijena drveta osoba hrani stablo, grane, grančice i lišće i kao što hranjenjem stomaka oživljava čula i udove tijela, tako obožavanjem Svevišnje  Božanske Osobe zadovoljava polubogove, koji su djelići te Vrhovne Osobe."

 

Vršenje yajñe obuhvata obožavanje Svevišnjeg Gospodina. Ovde je opisano da je Svevišnji Gospodin obožavao Svevišnjeg Gospodina. Stoga je rečeno — bhagavān ātmanātmānam īje -- Gospodin je obožavao samog Sebe. To, naravno, ne opravdava māyāvādi filozofiju po kojoj osoba smatra sebe Svevišnjom Božanskom Osobom. Jīva, živo biće, uvijek se razlikuje od Svevišnjeg Gospodina. Živa bića [vibhinnāḿśa] nikada ne postaju jedno sa Gospodinom, iako māyāvādiyi ponekad oponašaju Gospodinovo obožavanje samog Sebe. Gospodin Kṛṣṇa je meditirao na Sebe svakog jutra kao gṛhastha, a Gospodin Rāmacandra vršio yajñe da bi zadovoljio Sebe, ali to ne znači da obično živo biće treba oponašati Gospodina prihvatajući ahańgraha-upāsanā. Takvo neovlašćeno obožavanje se ovdje ne preporučuje.

 

STIH 2

 

hotre 'dadād diśaḿ prācīḿ    brahmaṇe dakṣiṇāḿ prabhuḥ

adhvaryave pratīcīḿ vā    uttarāḿ sāmagāya saḥ

 

SYNONYMS: hotre — unto the hotā priest, who offers oblations; adadāt — gave; diśam — direction; prācīm — the whole eastern side; brahmaṇe — unto the brahmā priest, who supervises what is done in the sacrificial arena; dakṣiṇām — the southern side; prabhuḥ — Lord Rāmacandra; adhvaryave — unto the adhvaryu priest; pratīcīm — the whole western side; vā — also; uttarām — the northern side; sāma-gāya — unto the udgātā priest, who sings the Sāma Veda; saḥ — He (Lord Rāmacandra).

 

Gospodin Rāmacandra je čitav istok dao hotā svešteniku, jug brahmā svešteniku, zapad adhvaryu svešteniku, a sjever udgātā svešteniku, recitatoru Sāma Vede. Na taj način je poklonio Svoje kraljevstvo.

 

STIH 3

 

ācāryāya dadau śeṣāḿ    yāvatī bhūs tad-antarā

manyamāna idaḿ kṛtsnaḿ    brāhmaṇo 'rhati niḥspṛhaḥ

 

SYNONYMS: ācāryāya — unto the ācārya, the spiritual master; dadau — gave; śeṣām — the balance; yāvatī — whatever; bhūḥ — land; tat-antarā — existing between the east, west, north and south; manyamānaḥ — thinking; idam — all this; kṛtsnam — wholly; brāhmaṇaḥ — the brāhmaṇas; arhati — deserve to possess; niḥspṛhaḥ — having no desire.

 

Smatrajući da brāhmaṇe trebaju posjedovati čitav svijet, jer nemaju materijalnih želja, Gospodin Rāmacandra je dao Ācāryi zemlju, koja se nalazila između istoka, zapada, sjevera i juga.

 

STIH 4

 

ity ayaḿ tad-alańkāra - vāsobhyām avaśeṣitaḥ

tathā rājñy api vaidehī   saumańgalyāvaśeṣitā

 

SYNONYMS: iti — in this way (after giving everything to the brāhmaṇas); ayam — Lord Rāmacandra; tat — His; alańkāra-vāsobhyām — with personal ornaments and garments; avaśeṣitaḥ — remained; tathā — as well as; rājñī — the Queen (mother Sītā); api — also; vaidehī — the daughter of the King of Videha; saumańgalyā — with only the nose ring; avaśeṣitā — remained.

 

Nakon što je dao sve u milostinju brāhmaṇama, Gospodin Rāmacandra je zadržao samo Svoju ličnu odjeću i nakit, a kraljica -- majka Sītā, samo svoj prsten za nos i ništa više.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 9: Liberation      Chapter 11: Lord Rāmacandra Rules the World

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.11 Summary & 9.11.1-4

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

13.04.2021.

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 21 APRIL 2021 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET] [PART 2]

 

KOMENTAR: Uskoro,  21 aprila 2021 u srijedu, stiže nam Dan Pojave Gospodina Rāmacandre,  ili  Śrī Rāma Navamī -- Appearance of Lord Śrī Rāmacandra. Na taj svepovoljni dan se posti do zalaska Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] [fasting till Sunset]. Dakle, ko može, ko je entuzijastičan da izvrši neku malu pokoru za svoj duhovni napredak, može da posti do zalaska Sunca i to je jako povoljno za naše pročišćenje pored ostalih pokora, da se ne može niti usporediti s postovima običnim danima. Post na taj dan donosi veliku dobrobit. Također, dobrodošla je svaka, ma i najmanja služba za Gospodina Rāmacandru i za druge dobre duše. Možemo i više poraditi na svim našim odnosima i nastalim interakcijama kroz odnose. Specijalno je moćna služba za druge bhakte, još više za napredne bhakte i inače pomoć drugima, koji su možda manje srećni od nas, tada će biti pomognuto i nama samima toliko, da nećemo moći prihvatiti ni s obje ruke. Dakako, realizacije su personalne, kao i sve drugo i mnogo toga zavisi još od niza karmičkih faktora. Taj dan je jako moćan, dobijaju se neviđeni blagoslovi, ali i cijelo ovo vrijeme prije, oko i neposredno iza Śrī Rāma Navamīya.

 

FOR ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ 21 APRIL 2021 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET] SUNRISE AND SUNSET FOR COORDINATES OF SARAJEVO:

 

SUNRISE 21 APRIL 2021 -- IZLAZAK SUNCA U 05:56:43 [DST]

SUNSET 2 APRIL 2020 -- ZALAZAK SUNCA U 19:34:03 [DST]

 

STIH 22

 

nara-devatvam āpannaḥ    sura-kārya-cikīrṣayā

samudra-nigrahādīni    cakre vīryāṇy ataḥ param

 

SYNONYMS: nara — human being; devatvam — divinity; āpannaḥ — having assumed the form of; sura — the demigods; kārya — activities; cikīrṣayā — for the purpose of performing; samudra — the Indian Ocean; nigraha-ādīni — controlling, etc.; cakre — did perform; vīryāṇi — superhuman prowess; ataḥ param — thereafter.

 

U osamnaestoj se inkarnaciji Gospodin pojavio kao kralj Rāma [Rāmacandra]. Da bi zadovoljio polubogove, pokazao je nadljudske moći obuzdavši Indijski okean i ubivši bezbožnog kralja Ravanu, koji je živio na drugoj obali mora.

 

SMISAO:   Svevišnja Božanska Osoba, Śrī Rāmacandra poprimio je ljudski oblik i pojavio se na Zemlji, kako bi Svojim djelima zadovoljio polubogove, upravitelje [administratore univerzuma] zadužene za održavanje reda u univerzumu. Ponekada veliki demoni i ateisti poput Rāvaṇe, Hiraṇyakaśipua i mnogih drugih, postanu slavni zahvaljujući napretku materijalne civilizacije, uz pomoć materijalne nauke i drugih djelatnosti u duhu protivljenja Gospodinovom utvrđenom poretku. Primjera radi, pokušaj da se materijalnim sredstvima leti na druge planete predstavlja izazov utvrđenom poretku. Uslovi života na svakoj planeti su različiti i različite su vrste humanoidnih bića prilagođene određenoj svrsi spomenutoj u Gospodinovim kodeksima [zakonima za čovječanstvo]. Međutim, uobraženi neznatnim uspjehom u materijalnom napretku, ponekad bezbožni materijalisti osporavaju postojanje Boga. Rāvaṇa, koji je bio jedan od njih, želio je odvesti obične ljude na Indrinu planetu materijalnim sredstvima, iako niko od njih nije imao potrebne kvalifikacije. Želio je izgraditi stepenice, koje bi vodile ravno na rajski planet, kako ljudi ne bi morali činiti uobičajena pobožna djela potrebna za odlazak na tu planetu. Također je želio činiti ostala djela, koja se protive Gospodinovoj vlasti. Čak je osporavao autoritet Rāmacandre, Svevišnje Božanske Osobe i oteo Njegovu ženu Sītu. Śrī Rāmacandra je došao kazniti tog bezbožnika, odazvavši se na molitve i želje polubogova. Stoga je prihvatio Rāvaṇin izazov i to je opisano u Rāmāyaṇi. Budući da je Gospodin Rāmacandra bio Svevišnja Božanska Osoba, učinio je nadljudska djela, koja nijedno ljudsko biće, uključujući materijalno naprednog Ravanu, ne može izvesti. Od kamenja, koje je plutalo po vodi Gospodin Rāmacandra je napravio kraljevski most preko Indijskog okeana. Savremeni naučnici proučavaju bestežinsko stanje, ali se ono ne može proizvesti bilo gdje. Međutim, budući da je bestežinsko stanje stvorio Gospodin, kako bi goleme planete mogle lebdjeti u zraku, On je mogao čak i kamenju na ovoj planeti Zemlji oduzeti težinu i izgraditi kameni most na moru bez ikakvog potpornog stupa. To je manifestiranje Božje svemoći.

 

KOMENTAR: Vjerovatno će mnoge dobronamjerne osobe zanimati, posljednih decenija su naučnici NASA snimali satelitom područje Indijskog okeana između obale Indije i Śrī Lańke. Otkriven je kameni nasip u moru, koji ide skoro ravnom crtom, preciznije -- u blagom luku, od obala Indije do Śrī Lańke tačno na onom mjestu gdje je i opisano u Rāmāyaṇi. To je prvobitno bio most koji je izgradio Hanuman sa svojom vojskom milošću Gospodina Rāmacandre. Hanuman je na svaki kamen napisao Śrī Rāma i bacivši ga u vodu okeana, on bi ostajao da pluta – tolika je moć svetog imena Gospodina Śrī Rāmacandre.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation         Chapter 3: Kṛṣṇa Is the Source of All Incarnations

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.3.22

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA     https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
11.04.2021.

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 21 APRIL 2021 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET] [PART 1]

 

 

THE PASTIMES OF THE SUPREME LORD RĀMACANDRA -- ZABAVE SVEVIŠNJEG GOSPODINA RĀMACANDRE.

 

PRIJE PET HILJADA GODINA JE OČIGLEDNO POSTOJALO MNOGO RĀMĀYAṆA, ILI POVIJESTI O DJELATNOSTIMA GOSPODINA RĀMACANDRE I JOŠ UVIJEK IH IMA MNOGO. MEĐUTIM, MORAMO IZABRATI SAMO ONE KNJIGE KOJE SU NAPISALI TATTVA-DARŚĪYI [JÑĀNINAS TATTVA-DARŚINAḤ]. NE BISMO TREBALI ČITATI KNJIGE TAKOZVANIH UČENJAKA, KOJI SAMO NA TEMELJU DOKTORATA TVRDE DA POSJEDUJU ZNANJE. TO JE UPOZORENJE ŚUKADEVA GOSVĀMĪYA. ṚṢIBHIS TATTVA-DARŚIBHIḤ.

 

ŽELJA ŚRĪLA PRABHUPĀDA JE DA ČITAMO I RĀMĀYAṆU  I TA ŽELJA SE POSTEPENO OSTVARUJE.

 

SAMO POKUŠAJ DA SAZNAŠ ISTINU PRILAZEĆI DUHOVNOM UČITELJU. PONIZNO MU POSTAVLJAJ PITANJA I SLUŽI GA. SAMOSPOZNATA DUŠA TI MOŽE DATI ZNANJE JER JE VIDJELA ISTINU.

 

STIH 2

 

tasyāpi bhagavān eṣa    sākṣād brahmamayo hariḥ

aḿśāḿśena caturdhāgāt    putratvaḿ prārthitaḥ suraiḥ

rāma-lakṣmaṇa-bharata -  śatrughnā iti saḿjñayā

 

SYNONYMS: tasya — of him, Mahārāja Daśaratha; api — also; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; eṣaḥ — all of them; sākṣāt — directly; brahma-mayaḥ — the Supreme Parabrahman, the Absolute Truth; hariḥ — the Supreme Personality of Godhead; aḿśa-aḿśena — by an expansion of a plenary portion; caturdhā — by fourfold expansions; agāt — accepted; putratvam — sonhood; prārthitaḥ — being prayed for; suraiḥ — by the demigods; rāma — Lord Rāmacandra; lakṣmaṇa — Lord Lakṣmaṇa; bharata — Lord Bharata; śatrughnāḥ — and Lord Śatrughna; iti — thus; saḿjñayā — by different names.

 

Na molbu polubogova, Svevišnja Božanska Osoba, Apsolutna Istina, neposredno se pojavio sa Svojom ekspanzijom i ekspanzijama Svoje ekspanzije. Njihova sveta imena su bila Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna. Ove slavne inkarnacije su se pojavile u četiri oblika kao sinovi Mahārāja Daśarathe.

 

SMISAO: Gospodin Rāmacandra i Njegova braća, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna su svi Viṣṇu-Tattva, a ne jiva – tattva. Svevišnja Božanska Osoba se ekspandira u mnogo, mnogo oblika. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam [Bs 5.33]. Iako su ti oblici istovjetni, Viṣṇu-Tattva ima mnogo oblika i inkarnacija. Brahma-saḿhitā 5.39 potvrđuje -- rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. Gospodin je prisutan u mnogo oblika kao što su Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata, Śatrughna i ovi oblici mogu postojati u bilo kom dijelu Njegove kreacije. Svi ovi oblici postoje stalno, vječno, kao individualne Božanske Osobe i nalikuju velikom broju svijeća, koje su podjednako moćne. Gospodin Rāmacandra, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna, koji su kao Viṣṇu-Tattve podjednako moćni, postali su sinovi Mahārāja Daśarathe, tako uslišivši molitve polubogova.

 

STIH 3

 

tasyānucaritaḿ rājann    ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ

śrutaḿ hi varṇitaḿ bhūri    tvayā sītā-pater muhuḥ

 

SYNONYMS tasya — of Him, the Supreme Personality of Godhead Lord Rāmacandra and His brothers; anucaritam — transcendental activities; rājan — O King (Mahārāja Parīkṣit); ṛṣibhiḥ — by great sages or saintly persons; tattva-darśibhiḥ — by persons who know the Absolute Truth; śrutam — have all been heard; hi — indeed; varṇitam — as they have been so nicely described; bhūri — many; tvayā — by you; sītā-pateḥ — of Lord Rāmacandra, the husband of mother Sītā; muhuḥ — more than often.

 

O kralju Parīkṣite, transcendentalne djelatnosti Gospodina Rāmacandre su opisale velike svete osobe, koje su vidjele istinu. Pošto si mnogo puta slušao o Gospodinu Rāmacandri, mužu majke Sīte, opisaću te djelatnosti samo ukratko. Molim te počuj.

 

SMISAO: Savremeni rākṣase [rākṣase -- osobe demonskog mentaliteta], koji se predstavljaju kao visoko obrazovani ljudi samo zato što imaju doktorate, pokušavaju dokazati da gospodin Rāmacandra nije Svevišnja Božanska Osoba, već običan čovjek, ali oni koji su učeni i duhovno napredni nikada neće prihvatiti takve izjave, oni će prihvatiti opise Gospodina Rāmacandre i Njegovih djelatnosti, koje su predstavili tattva-darśīyi, oni koji poznaju Apsolutnu Istinu. U Bhagavad-gīti 4.34 Svevišnja Božanska Osoba savjetuje:

 

tad viddhi praṇipātena    paripraśnena sevayā

upadekṣyanti te jñānam    jñāninas tattva-darśinaḥ

 

„Samo pokušaj da saznaš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznata duša ti može dati znanje jer je vidjela istinu“. Ukoliko neko nije tattva-darśī, ukoliko ne posjeduje potpuno znanje o Apsolutnoj Istini, ne može opisati djelatnosti Svevišnje Božanske Osobe. Stoga, iako postoji mnogo takozvanih Rāmāyaṇa, ili povijesti o djelatnostima Gospodina Rāmacandre, neke od njih nisu vjerodostojne. Djelatnosti Gospodina Rāmacandre su ponekad opisane prema mašti, špekulacijama, ili materijalističkim osjećanjima pisca. Međutim, osobine Gospodina Rāmacandre se ne bi smjele predstavljati kao plod mašte. Opisujući istoriju života Gospodina Rāmacandre, Śukadeva Gosvāmī je rekao Mahārāja Parīkṣitu: “Već si čuo o djelatnostima Gospodina Rāmacandre“. Prije pet hiljada godina je očigledno postojalo mnogo Rāmāyaṇa, ili povijesti o djelatnostima Gospodina Rāmacandre i još uvijek ih ima mnogo. Međutim, moramo izabrati samo one knjige koje su napisali tattva-darśīyi [jñāninas tattva-darśinaḥ]. Ne bismo trebali čitati knjige takozvanih učenjaka, koji samo na temelju doktorata tvrde da posjeduju znanje. To je upozorenje Śukadeva Gosvāmīya. Ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ. Iako je Rāmāyaṇa, koju je sastavio Vālmīki ogromno djelo, Śukadeva Gosvāmī će ovdje sažeto opisati iste djelatnosti u nekoliko stihova.

 

KOMENTAR: Kada je napuštao tijelo, Śrīla Prabhupāda je rekao da je duže živio, preveo  bi i Rāmāyaṇu, Mahābharatu, Upaniṣade, Vedānta-sūtre i toliko mnogo drugih interesantnih knjiga. Rāmāyana ima 24 000 stihova, Śrīmad Bhāgavatam ima 18 000 stihova. Izvorne Purāṇe za ljudsku rasu imaju 400 000 stihova, dok izvorne Purāṇe za Deve [polubogove i stanovnike s viših planetarnih sistema] imaju 10 000 000 stihova. Rāmāyaṇa je relativno jako duga, no i jednostavna priča, pa toliko nisu potrebni komentari. Śrīmad Bhāgavatam je pun uzvišene filozofije. U svakom stihu ima filozofije, dok je Rāmāyaṇa samo priča. Ima i tu filozofije, ali to nije kompleksna filozofija kao u Śrīmad Bhāgavatamu. Filozofija se čuje kroz priču. Želja Śrīla Prabhupāda je da čitamo Rāmāyaṇu i ta želja se postepeno ostvaruje.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 9: Liberation       Chapter 10: The Pastimes of the Supreme Lord, Rāmacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.10.2-3

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

09.04.2021.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 9]

 

 

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA ŚRĪ VYĀSADEVA.

 

TAKO JE JEDAN OD NAJVEĆIH UČITELJA I SVETACA INDIJE -- MADHVĀCĀRYA  ZA VRIJEME HODOČAŠĆA PO HIMALAYIMA POSTAO UČENIK ŚRĪ VYĀSADEVA, DAKLE SKORO 4 000 GODINA POSLIJE ZAPISIVANJA VEDSKIH SPISA.  MOŽEMO I NA OVOM PRIMJERU VIDJETI DA ZAPADNA NAUKA, KOJA POKUŠAVA ISTRAŽITI INDIJSKI MISTICIZAM I SKRIVENE MOGUĆNOSTI UMA I SVIJESTI PRAKTIČKI ZAOSTAJE HILJADAMA GODINA ZA  SPIRITUALNOM TEHNOLOGIJOM VELIKIH YOGĪYA.

 

NAČIN UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI RAZOTKRIVENIH SPISA.

 

KOMENTAR: Bez sumnje, mistične moći omogućavaju Śrī Vyāsadevu, da se hiljadama godina odupire uticajima vremena i prostora, što je rijetkost čak i za Božanska bića rođena na Zemlji. Sastavljanje Veda je trajalo više stoljeća. Smatra se da je u zapisivanju pomagao Gaṇeśa [klasa polubogova], te mu nije bilo potrebno da spava i da jede. Izgleda su živjeli na dva udaljena mjesta visoko na Himalayima u pećinama mjesta Śamyāprāsa u Badarikāśramu, gdje protiče rijeka Sarasvatī, a diktat tekstova dijelova Veda išao je suptilnim putem od Śrī Vyāsadeva  do Gaṇeśa. U tim predjelima Himalaya,  još uvijek živi Śrī Vyāsadeva  zajedno sa svojim učenicima i nebeskim mudracima, u dimenzijama, koje mi obični smrtnici i ne opažamo.

 

Śrī Vyāsadeva je tokom hiljada godina posjetio različite kraljeve i svece, uvijek u prisustvu brojnih svjedoka, koji su spremni da za svoje svjedočenje daju glavu. Susret sa Śrī Vyāsadevom je veoma rijedak, ali je dostižan prema njegovoj volji.

 

Tako je jedan od najvećih učitelja i svetaca Indije -- Madhvācārya  za vrijeme hodočašća po Himalayima postao učenik Śrī Vyāsadeva, dakle skoro 4 000 godina poslije zapisivanja vedskih spisa.  Možemo i na ovom primjeru vidjeti da zapadna nauka, koja pokušava istražiti Indijski misticizam i skrivene mogućnosti uma i svijesti praktički zaostaje hiljadama godina za  spiritualnom tehnologijom velikih yogīya.

 

Neko se danas može upitati: zar pored tolikih trenutnih karmičkih problema i svih drugih lančanih dešavanja u našim životima, treba trošiti vrijeme na spiritualne tehnologije. Odgovor je – da! Sve je povezano! Bez duhovnih spoznaja sve je u stvari samo puko gubljenje dragocjenog vremena i energija. I da se podsjetimo – svaka aktivnost u ovom svijetu izaziva i određene reakcije, koje ne moraju biti baš prijatne. Kada stigne faktura na vrata, kao što bi se reklo, tada se obično zbunjeni pitamo – šta to bi? Ali, tada je već pomalo kasno, treba ranije preventivno djelovati da faktura bude što manje ili nikako.

 

STIHOVI 17 – 18

 

bhautikānāḿ ca bhāvānāḿ    śakti-hrāsaḿ ca tat-kṛtam

aśraddadhānān niḥsattvān    durmedhān hrasitāyuṣaḥ

durbhagāḿś ca janān vīkṣya    munir divyena cakṣuṣā

sarva-varṇāśramāṇāḿ yad    dadhyau hitam amogha-dṛk

 

SYNONYMS: bhautikānām ca — also of everything that is made of matter; bhāvānām — actions; śakti-hrāsam ca — and deterioration of natural power; tat-kṛtam — rendered by that; aśraddadhānān — of the faithless; niḥsattvān — impatient due to want of the mode of goodness; durmedhān — dull-witted; hrasita — reduced; āyuṣaḥ — of duration of life; durbhagān ca — also the unlucky; janān — people in general; vīkṣya — by seeing; muniḥ — the muni; divyena — by transcendental; cakṣuṣā — vision; sarva — all; varṇa-āśramāṇām — of all the statuses and orders of life; yat — what; dadhyau — contemplated; hitam — welfare; amogha-dṛk — one who is fully equipped in knowledge.

 

Veliki mudrac koji je posjedovao potpuno znanje mogao je, zahvaljujući svojoj transcendentalnoj viziji, shvatiti kako će zbog uticaja doba Kali doći do propadanja svega materijalnog. Također je vidio da će se nevjernim Ijudima skratiti životni vijek i da će zbog nedostatka vrline biti nestrpljivi. Tako je razmišljao o dobru Ijudi u svim kastama i redovima života.

 

SMISAO: Nemanifestirane sile vremena toliko su moćne da razaraju sve što je materijalno. U Kali-yugi, posljednjem u ciklusu od četiri milenija, moć svih materijalnih predmeta opada pod uticajem vremena. Ljudski vijek traje znatno kraće, a oslabljeno je i pamćenje ljudi. Ni sama materija nije osobito produktivna. Zemlja ne proizvodi žitarice kao u drugim dobima. Krave ne daju mlijeka kao nekada. Proizvodnja povrća i voća manja je nego ranije i zato sva živa bića, i ljudi i životinje, nemaju dovoljno okrepljujuće hrane. Zbog nestašice mnogih životnih potrepština životni se vijek prirodno smanjuje, pamćenje i inteligencija slabe, a međusobni su odnosi puni licemjerja.

 

Veliki je mudrac Vyāsadeva to vidio zahvaljujući svojoj transcendentalnoj viziji. Kao što astrolog može vidjeti nečiju sudbinu. ili kao što astronom može predskazati pomrčinu Sunca i Mjeseca, tako i oslobođene duše koje gledaju kroz prizmu svetih spisa, mogu predskazati budućnost čitavoga čovječanstva. Mogu je vidjeti zahvaljujući svojoj jasnoj duhovnoj viziji.

 

Svi takvi transcendentalisti, koji su prirodno Gospodinovi bhakte, uvijek žele služiti dobrobiti svih ljudi. Oni su pravi prijatelji ljudi, za razliku od takozvanih vođa naroda nesposobnih da vide što će se dogoditi za pet minuta. Zbog uticaja doba Kali ljudi su, kao i njihovi vođe, nesretni i bez vjere u duhovno znanje. Uvijek su uznemireni raznim bolestima. Primjerice, u sadašnjem dobu ima toliko ljudi oboljelih od tuberkuloze i toliko bolnica za tuberkulozu, dok ranije nije bilo tako jer vrijeme nije bilo tako nepovoljno. Nesretni ljudi ovoga doba uvijek nerado primaju transcendentaliste koji su predstavnici Śrīla Vyāsadeva  i nesebični radnici, neprestano zaokupljeni pravljenjem planova koji mogu pomoći svakome, u svim kastama [staležima] i redovima života. Najveći su filantropi-humanisti oni transcendentalisti, koji predstavljaju misiju Vyāse, Nārade, Madhve, Caitanye, Rūpe, Sarasvatīya, itd. Među njima nema razlike. Osobe mogu biti različite, ali cilj je misije isti, vratiti pale duše kući, Bogu.

 

STIH 19

 

cātur-hotraḿ karma śuddhaḿ    prajānāḿ vīkṣya vaidikam

vyadadhād yajña-santatyai    vedam ekaḿ catur-vidham

 

SYNONYMS: cātuḥ — four; hotram — sacrificial fires; karma śuddham — purification of work; prajānām — of the people in general; vīkṣya — after seeing; vaidikam — according to Vedic rites; vyadadhāt — made into; yajña — sacrifice; santatyai — to expand; vedam ekam — only one Veda; catuḥ-vidham — in four divisions.

 

Vidio je da su žrtvovanja opisana u Vedama sredstvo kojim se mogu pročistiti Ijudski postupci. Da bi pojednostavio proces, podijelio je jednu Vedu na četiri dijela, kako bi vedske spise raširio među Ijudima.

 

SMISAO: Ranije je postojala samo jedna Veda po imenu Yajur. U njoj su pojedinačno bile opisane četiri vrste žrtvovanja. Međutim, radi njihove lakše primjene, Veda je bila podijeljena na četiri dijela. To je učinjeno s ciljem kako bi se pročistile dužnosti četiri staleža. Osim četiri Vede, tj. Ṛg, Yajur, Sāma, i Atharva Veda, postoje Purāṇe, Mahābhārata, Saḿhite i druga djela, poznata kao peta Veda. Śrī Vyāsadeva i njegovi brojni učenici su svi povijesne osobe, veoma ljubazne i samilosne prema palim dušama ovoga doba Kali. Sastavili su Purāṇe i Mahābhāratu sastavivši ih od prepričanih povijesnih činjenica, koje objašnjavaju naučavanje četiri Vede. Ne postoji osnova za sumnju u autoritet Purāṇa i Mahābhārate, kao dijelova Veda. U Chāndogya Upaniṣadi [7.1.4], Purāṇe i Mahābhārata poznate kao povjesnice, spominju se kao peta Veda. Prema Śrīla Jīva Gosvāmīyu, to je način utvrđivanja vrijednosti razotkrivenih spisa.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.17 -18, 19

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

07.04.2021.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM – SPEAKER -- HIS DIVINE GRACE A.C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA [RECORDED]


Stariji postovi

<< 05/2021 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
56702

Powered by Blogger.ba