ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

11.07.2019.

PARALLEL WORLDS --- PARALELNI SVJETOVI [PART 11]


POVIJEST VEDA.

 

GARBHĀDHĀNA-SAḾSKĀRA -- DUHOVNO PLANIRANJE OBITELJI.

 

KOMENTAR: Radi kontinuiteta praćenja teme, ponovićemo neke od poenti s predhodnog posta. Vede su prvobitni izvor znanja. Nema oblasti znanja, bilo svjetovnog, bilo transcendentalnog, koja ne pripada izvornom tekstu Veda. Podjelu Veda na različite grane izvršili su veliki, poštovani i učeni učitelji. Drugim riječima, vedsko je znanje, koje su različita učenička naslijeđa podijelila na različite grane, rašireno po cijelom svijetu. Stoga niko ne može tvrditi da postoji znanje koje nije sadržano u Vedama.

 

Prvobitni su izvori znanja [Vede] podijeljeni na četiri odvojena dijela. Povijesne se činjenice i vjerodostojne priče spomenute u Purāṇama nazivaju petom Vedom.

 

U Satya-yugi svako je bio utemeljen u vrlini. Tokom Tretā i Dvāpara-yuge, vrlina je postepeno nestajala, a ljudi su postajali potkupljivi. U sadašnjem je dobu vrlina gotovo potpuno nestala. Zato je za široke slojeve ljudi ljubazni, moćni mudrac Śrīla Vyāsadeva podijelio Vede kako bi ih mogle shvatiti manje inteligentne osobe u gunama strasti i neznanja. To je objašnjeno u slijedećoj śloki.

 

STIH 25

 

strī-śūdra-dvijabandhūnām    trayī na śruti-gocarā

karma-śreyasi mūḍhānāḿ    śreya evaḿ bhaved iha

iti bhāratam ākhyānaḿ    kṛpayā muninā kṛtam

 

SYNONYMS: strī — the woman class; śūdra — the laboring class; dvija-bandhūnām — of the friends of the twice-born; trayī — three; na — not; śruti-gocarā — for understanding; karma — in activities; śreyasi — in welfare; mūḍhānām — of the fools; śreyaḥ — supreme benefit; evam — thus; bhavet — achieved; iha — by this; iti — thus thinking; bhāratam — the great Mahābhārata; ākhyānam — historical facts; kṛpayā — out of great mercy; muninā — by the muni; kṛtam — is completed.

 

Iz samilosti je veliki svetac smatrao mudrim omogućiti ljudima da dostignu krajnji cilj života. Tako je za žene, radnike i prijatelje dvaput rođenih sastavio veliku povijesnu pripovijest zvanu Mahābhārata.

 

SMISAO: Prijatelji dvaput rođenih su osobe rođene u obiteljima brāhmaṇa, kṣatriya i vaiśya, ili obiteljima s duhovnom kulturom, koje same nisu jednako kvalificirane kao njihovi preci. Takvi se potomci ne smatraju pripadnicima kaste zbog nedovoljne pročišćenosti. Djelatnosti pročišćenja počinju čak prije rođenja djeteta, a reformatorski proces začeća naziva se Garbhādhāna-saḿskāra. Onaj ko se nije podvrgao takvoj Garbhādhāna-saḿskāri, duhovnom planiranju obitelji, ne smatra se pravim pripadnikom dvaput rođenih. Garbhādhāna-saḿskāru slijede drugi procesi prošišćenja, poput primanja svetoga konca. To se obavlja u vrijeme duhovne inicijacije. Nakon te saḿskāre, osoba se s pravom naziva dvaput rođenom. Prvo se rođenje temelji na saḿskāri začeća, a drugo na duhovnoj inicijaciji. Onaj ko se podvrgao tako važnim saḿskārama može se nazvati vjerodostojnim dvaput rođenim.

 

Ako otac i majka ne prihvate proces duhovnog planiranja obitelji i začnu djecu samo iz strasti, takva se djeca nazivaju dvija-bandhui. Dvija-bandhui zacijelo nisu inteligentni kao djeca istinski dvaput rođenih obitelji. Svrstavaju se u istu kategoriju sa śūdrama i ženama, koji su po prirodi manje inteligentni. Stalež śūdra i žena ne treba se podvrgavati nikakvoj saḿskāri, osim obredu vjenčanja.

 

Manje razboriti ljudi - žene, śūdre i nedostojni potomci viših kasta, lišeni su kvalifikacija potrebnih za shvaćanje smisla transcendentalnih Veda. Za njih je sastavljena Mahābhārata. Svrha je Mahābhārate objasniti smisao Veda i zato sadrži sažete Vede, Bhagavad-gītu. Manje inteligentne ljude više zanimaju priče nego filozofija i stoga je Śrī Kṛṣṇa iznio filozofiju Veda u obliku Bhagavad-gīte. I Vyāsadeva i Śrī Kṛṣṇa su na transcendentalnoj razini i zato su sarađivali za dobrobit palih duša ovoga doba. Bhagavad- gītā predstavlja bit sveg vedskoga znanja. Ona je prva knjiga o duhovnim vrijednostima, kao i Upaniṣade. Filozofija Vedānte predmet je proučavanja naprednih studenata duhovne nauke. Jedino oni mogu proniknuti u duhovno, predano služenje Gospodina. To je velika nauka i njezin glavni učitelj sam je Gospodin u obliku Śrī Caitanye Mahāprabhua, a osobe koje je On opunomoćio mogu inicirati druge u transcendentalno služenje Gospodina s ljubavlju.

 

STIH 26

 

evaḿ pravṛttasya sadā    bhūtānāḿ śreyasi dvijāḥ

sarvātmakenāpi yadā    nātuṣyad dhṛdayaḿ tataḥ

 

SYNONYMS: evam — thus; pravṛttasya — one who is engaged in; sadā — always; bhūtānām — of the living beings; śreyasi — in the ultimate good; dvijāḥ — O twice-born; sarvātmakena api — by all means; yadā — when; na — not; atuṣyat — become satisfied; hṛdayam — mind; tataḥ — at that.

 

O dvaput rođeni brāhmaṇe, iako je radio za krajnju dobrobit čitavoga čovječanstva ipak nije bio zadovoljan.

 

SMISAO: Śrī Vyāsadeva nije bio zadovoljan samim sobom, iako je sastavio spise vedske vrijednosti za sveopće dobro širokih slojeva ljudi. Očekivalo se da mu takve djelatnosti pruže radost, ali on nije bio zadovoljan.

 

STIH 27

 

nātiprasīdad dhṛdayaḥ    sarasvatyās taṭe śucau

vitarkayan vivikta-stha    idaḿ covāca dharma-vit

 

SYNONYMS: na — not; atiprasīdat — very much satisfied; hṛdayaḥ — at heart; sarasvatyāḥ — of the River Sarasvatī; taṭe — on the bank of; śucau — being purified; vitarkayan — having considered; vivikta-sthaḥ — situated in a lonely place; idam ca — also this; uvāca — said; dharma-vit — one who knows what religion is.

 

Tako mudrac koji je poznavao bit religije, nezadovoljna srca poče razmišljati, te u sebi pomisli:

 

SMISAO: Mudrac je počeo tražiti uzroke nezadovoljstva u svom srcu. Savršenstvo se nikada ne postiže bez osjećaja zadovoljstva u srcu. To zadovoljstvo srca mora se tražiti izvan materije.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.25-27

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

03.07.2019.

PARALLEL WORLDS --- PARALELNI SVJETOVI [PART 10]


POVIJEST VEDA.

 

U SATYA-YUGI SVAKO JE BIO UTEMELJEN U VRLINI. TOKOM TRETĀ I DVĀPARA-YUGE, VRLINA JE POSTEPENO NESTAJALA, A LJUDI SU POSTAJALI POTKUPLJIVI. U SADAŠNJEM JE DOBU VRLINA GOTOVO POTPUNO NESTALA. ZATO JE ZA ŠIROKE SLOJEVE LJUDI LJUBAZNI, MOĆNI MUDRAC ŚRĪLA VYĀSADEVA PODIJELIO VEDE KAKO BI IH MOGLE SHVATITI MANJE INTELIGENTNE OSOBE U GUNAMA STRASTI I NEZNANJA.

 

KOMENTAR: Nema oblasti znanja, bilo svjetovnog, bilo transcendentalnog, koja ne pripada izvornom tekstu Veda, ali Vede mogu razumjeti samo oni koji posjeduju izuzetne vrline. Osobe pod uticajem guna strasti i neznanja ne mogu ih shvatiti. Tokom Tretā i Dvāpara-yuge, vrlina je postepeno nestajala, a ljudi su postajali potkupljivi. U sadašnjem je dobu vrlina gotovo potpuno nestala. Zato je za široke slojeve ljudi ljubazni, moćni mudrac Śrīla Vyāsadeva podijelio Vede kako bi ih mogle shvatiti manje inteligentne osobe u gunama strasti i neznanja.

 

Tako su ljudskoj rasi podarene izvorne Purāṇe, koje sačinjava 400.000 stihova, dok u svijetu polubogova, izvorne Purāṇe broje više od 10.000 000 stihova. Ovo je zbog postojanja različitih razina percepcije kod stanovnika na višim planetarnim sistemima i ljudi na planeti Zemlji.

 

STIH 20

 

ṛg-yajuḥ-sāmātharvākhyā    vedāś catvāra uddhṛtāḥ

itihāsa-purāṇaḿ ca    pañcamo veda ucyate

 

SYNONYMS: ṛg-yajuḥ-sāma-atharva-ākhyāḥ — the names of the four Vedas; vedāḥ — the Vedas; catvāraḥ — four; uddhṛtāḥ — made into separate parts; itihāsa — historical records (Mahābhārata); purāṇam ca — and the Purāṇas; pañcamaḥ — the fifth; vedaḥ — the original source of knowledge; ucyate — is said to be.

 

Prvobitni su izvori znanja [Vede] podijeljeni na četiri odvojena dijela. Povijesne se činjenice i vjerodostojne priče spomenute u Purāṇama nazivaju petom Vedom.

 

STIH 21

 

tatrarg-veda-dharaḥ pailaḥ    sāmago jaiminiḥ kaviḥ

vaiśampāyana evaiko    niṣṇāto yajuṣām uta

 

SYNONYMS: tatra — thereupon; ṛg-veda-dharaḥ — the professor of the Ṛg Veda; pailaḥ — the ṛṣi named Paila; sāma-gaḥ — that of the Sāma Veda; jaiminiḥ — the ṛṣi named Jaimini; kaviḥ — highly qualified; vaiśampāyanaḥ — the ṛṣi named Vaiśampāyana; eva — only; ekaḥ — alone; niṣṇātaḥ — well versed; yajuṣām — of the Yajur Veda; uta — glorified.

 

Nakon što su Vede bile podijeljene na četirl dijela, Paila je postao učitelj  Ṛg Vede, Jaimini učitelj Sāma Vede, dok se Vaiśampāyana proslavio kao poznavatelj Yajur Vede.

 

SMISAO: Različite su Vede povjerene različitim naučnicima kako bi ih razvili na razne načine.

 

STIH 22

 

atharvāńgirasām āsīt    sumantur dāruṇo muniḥ

itihāsa-purāṇānāḿ    pitā me romaharṣaṇaḥ

 

SYNONYMS: atharva — the Atharva Veda; ańgirasām — unto the ṛṣi Ańgirā; āsīt — was entrusted; sumantuḥ — also known as Sumantu Muni; dāruṇaḥ — seriously devoted to the Atharva Veda; muniḥ — the sage; itihāsa-purāṇānām — of the historical records and the Purāṇas; pitā — father; me — mine; romaharṣaṇaḥ — the ṛṣi Romaharṣaṇa.

 

Sumantu Muniyu Ańgiri, koji je bio veoma predan, povjerena je Atharva Veda, a mom su ocu Romaharṣaṇi povjerene Purāṇe i povijesni zapisi.

 

SMISAO: U śruti-mantrama rečeno je da je Ańgirā Muni, koji se pomno pridržavao strogih načela Atharva Vede, bio vođa sljedbenika Atharva Vede.

 

STIH 23

 

ta eta ṛṣayo vedaḿ    svaḿ svaḿ vyasyann anekadhā

śiṣyaiḥ praśiṣyais tac-chiṣyair    vedās te śākhino 'bhavan

 

SYNONYMS: te — they; ete — all these; ṛṣayaḥ — learned scholars; vedam — the respective Vedas; svam svam — in their own entrusted matters; vyasyan — rendered; anekadhā — many; śiṣyaiḥ — disciples; praśiṣyaiḥ — grand-disciples; tat-śiṣyaiḥ — great grand-disciples; vedāḥ te — followers of the respective Vedas; śākhinaḥ — different branches; abhavan — thus became.

 

Svi su ti učenjaci, povjerene im Vede potom predali svojim brojnim učenicima, praučenicima i prapraučenicima. Tako su nastale pojedine grane sljedbenika Veda.

 

SMISAO: Vede su prvobitni izvor znanja. Nema oblasti znanja, bilo svjetovnog, bilo transcendentalnog, koja ne pripada izvornom tekstu Veda. Podjelu Veda na različite grane izvršili su veliki, poštovani i učeni učitelji. Drugim riječima, vedsko je znanje, koje su različita učenička naslijeđa podijelila na različite grane, rašireno po cijelom svijetu. Stoga niko ne može tvrditi da postoji znanje koje nije sadržano u Vedama.

 

STIH 24

 

ta eva vedā durmedhair    dhāryante puruṣair yathā

evaḿ cakāra bhagavān    vyāsaḥ kṛpaṇa-vatsalaḥ

 

SYNONYMS: te — that; eva — certainly; vedāḥ — the book of knowledge; durmedhaiḥ — by the less intellectual; dhāryante — can assimilate; puruṣaiḥ — by the man; yathā — as much as; evam — thus; cakāra — edited; bhagavān — the powerful; vyāsaḥ — the great sage of Vyāsa; kṛpaṇa-vatsalaḥ — very kind to the ignorant mass.

 

Tako je veliki mudrac Vyāsadeva, koji je vrlo Ijubazan prema neukim masama, preuredio Vede kako bi ih prilagodio manje razboritim Ijudima.

 

SMISAO: Veda je jedna, no ovdje su objašnjeni razlozi njezine podjele. Veda, sjeme sveg znanja, nije sadržaj koji lako može razumjeti bilo koji običan čovjek. Postoji strogo pravilo prema kojem samo kvalificirani brāhmaṇe smiju učiti Vede. To se pravilo pogrešno tumačilo na razne načine. Klasa ljudi koja proglašava sebe kvalificiranim brāhmaṇama na temelju rođenja u obitelji brāhmaṇa tvrdi da proučavanje Veda pripada isključivo brāhmaṇskoj kasti. Drugi sloj ljudi smatra to nepravdom prema pripadnicima ostalih kasta, koji se nisu rodili u obiteljima brāhmaṇa. Međutim, i jedni i drugi su u zabludi. Vede su sadržaj kojeg je Svevišnji Gospodin morao objasniti čak i Brahmājīyu. Stoga ih mogu razumjeti samo oni koji posjeduju izuzetne vrline. Osobe pod uticajem guna strasti i neznanja ne mogu ih shvatiti. Krajnji je cilj vedskoga znanja Śrī Kṛṣṇa, Božanska Osoba, koga veoma rijetko mogu shvatiti osobe pod uticajem strasti i neznanja.

 

U Satya-yugi svako je bio utemeljen u vrlini. Tokom Tretā i Dvāpara-yuge, vrlina je postepeno nestajala, a ljudi su postajali potkupljivi. U sadašnjem je dobu vrlina gotovo potpuno nestala. Zato je za široke slojeve ljudi ljubazni, moćni mudrac Śrīla Vyāsadeva podijelio Vede kako bi ih mogle shvatiti manje inteligentne osobe u gunama strasti i neznanja. To je objašnjeno u slijedećoj śloki.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.20-24

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

27.06.2019.

MYSTERIES OF THE SACRED UNIVERSE – MISTERIJE NAŠEG UNIVERZUMA [PART 2]


TRANSFORMATION OF TIME ON DIFFERENT PLANETARY SYSTEMS – TRANSFORMACIJA VREMENA NA RAZLIČITIM PLANETARNIM SISTEMIMA. DILATACIJA VREMENA NA BRAHMALOKI.

 

PODVODNO KRALJEVSTVO KUŚASTHALĪ.

 

KAO ŠTO ĆEMO VIDJETI IZ OPISA DOGAĐANJA, KRALJ KAKUDMĪ, KOJI JE BIO POTOMAK SŪRYA-VAḾŚA DINASTIJE, JE OTPUTOVAO SVE DO BRAHMALOKE, GDJE JE I PRAKTIČNO MOGAO DA OSJETI OGROMNU VREMENSKU RAZLIKU DO KOJE DOLAZI KADA PUTUJEMO UNIVERZUMOM, U OVOM SLUČAJU OD SREDIŠNJEG KA VIŠIM PLANETARNIM SISTEMIMA.

 

KOMENTAR: Da se podsjetimo, prilikom svakog dubljeg razmatranja naše dvojne stvarnosti, koja nas okružuje i koja je i u nama samima, te proučavanja strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, mnogobrojnih kontraverzi koje ih prate, kao i mogućih putovanja na druge planetarne sisteme, etc., ili nesavršenim zapadnim riječnikom rečeno – istraživanja paralelnih svjetova, te antimaterije i antimaterijalnih svjetova, etc., svo bona fide transcendentalno znanje nam dolazi preko His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda i njegevog bogatog literarnog opusa, koji nam je milostivo ostavio u naslijeđe. Bez učenja i knjiga [śāstri] Śrīla Prabhupāda, specijalno bez dodatnih pojašnjanja vedskih stihova, ništa ne možemo shvatiti kako treba, pa sve i da dođemo u priliku proučavati golemo vedsko znanje direktnim pristupom učenjima Śrī Vyasadeva. Mora se naglasiti, mi samo kupimo mrvice znanja iz Božanskog uma Śrī Vyāsadeva, ali u ovom dobu Kali yugi i to je moguće jedino uz dodatna pojašnjenja Śrīla Prabhupāda. Dakle, kada god želimo da istražujemo ovakve teme, neophodno je uvijek se prvo dohvatiti knjiga Śrīla Prabhupāda, a zatim po milosti i blagoslovima eventualno i izvornih učenja Śrī Vyāsadeva. Inače, možemo vrlo brzo zalutati u svojim istraživanjima u mnogobrojne māyāvadi koncepcije, svjetovne dogme i brojne umne špekulacije, onih koji neovlašteno pokušavaju predstaviti golemo vedsko znanje. Radi poređenja i mogućnosti naše percepcije transcendentalnih znanja višeg ranga, izvorne Purane za ljudsku rasu sadrže 400.000 stihova, dok one za Deve [polubogove] sadrže čak 10.000 stihova.

 

Danas se u svijetu neproduktivno troše ogromna finansijska sredstva na istraživanja i izradu pogonskih sistema raketa, te različitih letjelica [space shuttles], svemirskih sondi, satelita i stanica za istraživanja bližih nebeskih tijela u našem univerzumu, opremljenih moćnim teleskopima i drugim sofisticiranim tehnologijama i opremom, često i za izviđanje aktivnosti konkurencije, kao i oružjima za uništavanje njihove tehnike. Da ovom prilikom  detaljnije ne ulazimo i u goleme troškove i izdvajanja za potrebe armija u svijetu, te sva izdvajanja za vojnu industriju, kao i prateće grane u suštini u destruktivne svrhe i izazivanje stalnih sukoba u svijetu, te rušenja infrastrukture i industrija pojedinih zemalja od posebnog interesa, specijalno onih bogatih prirodnim resursima -- naftom, plinom, dragocjenim rudama, dijamantima, prirodnim podvodnim rezervoarima pitke vode etc., rušenje određenih političkih sistema, ubijanje i pljačkanje njihovog stanovništva, etc.

 

Međutim, još u drevno vedsko doba postojale su sofisticirane tehnologije za međuplanetarna putovanja, koje su i sada u opticaju na višim planetarnim sistemima, kao i rajskim planetama iznad i ispod Zemlje. Do tih tehnika bi mogli doći i mi sa planete Zemlje i bez enormnih ulaganja finansija, tada bi ostajalo mnogo više sredstava za osnovne životne potrebe stanovništva, ali tek nakon podizanja svjesnosti kompletne ljudske rase. Niko nam neće dati u posjed neke moćne tehnologije za međuplanetarne letove, čiji su sastavni dijelovi obično i sofisticirana oružja za odbranu i ratovanje, dok god su prisutna lažna, prolazna tjelesna imenovanja o pripadnosti određenoj državi, kulturi, naciji, religioznosti, etc., koja dolaze od našeg fols ega [lažnog ja] i pogrešnih materijalističkih koncepcija “Ja” i “Moje”, te česti međusobni sukobi i dugi ratovi, koji se vode zbog kontrole nad resursima, kao i dokazivanja političke, ekonomske i tehnološke nadmoći. Kada su stalni ratovi u pitanju, uvijek su u pitanju mis koncepcije zbog velikog neznanja, iluzije, pogrešnih želja za enormnim bogaćenjem, te kontroliranjem i dominacijom nad drugima, etc.

 

Možemo biti potpuno sigurni da nijedna napredna civilizacija s viših planetarnih sistema u univerzumu neće ni pomisliti na neke bliže kontakte sa sadašnjim pripadnicima ljudske rase, kakvi su nekada davno već postojali u vrijeme moćnih vedskih kraljeva [Mahārāja, careva] čitavog svijeta, a pogotovo ne na ustupanje različitih visoko razvijenih tehnologija, dok eventualno ponovo na scenu ne stupe moćni, pobožni vedski kraljevi svijeta, dakle, dok ponovo mnogobrojne danas sitne države, državice i njihovi narodi ne budu ujedinjeni na neki način i dok ne budu imali odgovarajuća vedska društvena uređenja i efikasne sisteme nadziranja i kontrole svih događanja. A, za isto je potrebna sistematska i dugotrajna duhovna edukacija komplet stanovništva, specijalno edukatora i onih koji imaju tendenciju da vode pojedina ljudska društva. Dakle, neophodna je duhovna edukacija prvenstveno edukatora, te onih koji vode pojedine države, a u slijedećim fazama i svih slojeva stanovništva.  

 

Pored istraživanja tajni univerzuma, ljudska rasa od davnina želi da pomno istraži i dubine okeana na našoj planeti, te drevne potopljene gradove i civilizacije, od kojih su većina još uvijek velika nepoznanica za modernu nauku. Nekada su postojala čitava kraljevstva ispod mora, kao što  je kraljevstvo Kuśasthalī.   O kraljevstvu Kuśasthalī, kao i području  Ānarta, može se naći više detalja u vedskom povijesnom djelu Mahābhārata [„Dvārakā and Kuśasthalī“,  “Ānarta”, etc.].  Zavisno od okolnosti, biće postepeno date još šire informacije.

 

Postepeno, u ovim tekstovima biće govora i o bližem i daljem okruženju naše planete, te paralelnim, nevidljivim svjetovima, koji su tu oko nas -- samo u nekim drugim, višim dimenzijama postojanja, kao i o dalekim destinacijama u našem univerzumu i različitim pojavnim kontraverzama, koje ih prate. Biće postepeno obrađena i transformacija vremena na različitim planetarnim sistemima, do koje dolazi kako se krećemo prema gore – prema višim planetarnim sistemima i Brahmaloki. Ljudska bića, koja su junaci današnje istinite priče i koja posjeduju tajne mistične [yogičke] moći – siddhiye, su bili potomci Sūrya-Vaḿśa dinastije – dinastije boga Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Mi danas uglavnom ne posjedujemo takve tajne mistične moći, ali je način njihovog sticanja detaljno objašnjen u  Śrīmad Bhāgavatamu.

 

Kao što ćemo vidjeti iz opisa događanja, kralj Kakudmī, koji je bio potomak Sūrya-Vaḿśa dinastije, je otputovao sve do Brahmaloke, gdje je i praktično mogao da osjeti ogromnu vremensku razliku do koje dolazi kada putujemo univerzumom, u ovom slučaju od središnjeg ka višim planetarnim sistemima.

 

Iz različitih vedskih spisa, koji obrađuju teme iz vedske kosmologije postaje shvatljivo, kako se približavamo omotaču univerzuma s unutrašnje strane, izgleda da dolazi do svojevrsne transformacije vremena. Slično je potvrđeno i u istraživanjima savremenih naučnika, te je tako i iz zapadne teorije relativiteta poznato da s transformacijom vremena dolazi i do svojevrsne transformacije prostora, ali i obratno.

 

Inače, funkcioniranje vremena je još uvijek velika nepoznanica za savremenu nauku, iako toga mnogi nisu svjesni. Kako to? Primjera radi, možemo razmisliti kako shvatamo protok vremena – linearno ili ciklično? Ta dva pogleda se bitno razlikuju. Svaki predstavlja pogled kroz drugu vrstu kulturnih naočala, kroz koje mi inače posmatramo svijet oko sebe. Ispravno je shvatanje da vrijeme teče ciklično i da se događanja ponavljaju kroz duge vremenske periode – yuge. Ali, pri tome je potrebno znati da za različite planetarne sisteme i njihove stanovnike -- postoji i različito proticanje vremena.

 

Tako iz Śrīmad Bhāgavatama [1.10.27] i drugih vedskih spisa saznajemo da je životni vijek na nekim od viših planetarnih sistema, kao na primjer na rajskim planetama – 10.000 godina prema našem računanju. Šest mjeseci na planeti Zemlji jednako je jednom danu na rajskim planetama. Pogodnosti za uživanje su srazmjerno veće, a ljepota njihovih stanovnika čudesna. Obično ljudi  na Zemlji žarko žele dostići rajske planete, jer su čuli da su životne okolnosti tamo povoljnije i veće, ali, generalno, manje je poznato da se nakon uživanja na rajskim planetama opet moramo vratiti na planetu Zemlju i ponovo proći ciklus rođenja, mladosti, starosti, bolesti i smrti. Na još višim planetarnim sistemima dužina života se dalje srazmjerno povećava. Međutim, za duhovno naprednije mudre osobe, koje žele da se zauvijek oslobode stalne tjeskobe u ovom materijalnom svijetu, cilj postaje vječno Božje carstvo i duhovni svijet.

 

DILATACIJA VREMENA NA BRAHMALOKI -- PODVODNO KRALJEVSTVO KUŚASTHALĪ.

 

STIH 27

 

Kralj Śaryāti je začeo tri sina po imenu Uttānabarhi, Ānarta i Bhūriṣeṇa. Ānartin sin se zvao Revata.

 

STIH 28

 

Taj Revata je u dubini okeana sagradio kraljevstvo poznato kao Kuśasthalī. Tamo je živio i vladao područjima, kao što je Ānarta. Revata je imao stotinu lijepih sinova, a najstariji među njima se zvao Kakudmī.

 

STIH 29

 

Želeći da nađe muža za svoju kćer, Kakudmī je sa svojom kćerkom Revati otišao na Brahmaloku, koja je transcendetalna prema tri gune materijalne prirode [apāvṛtam], da posjeti Brahmu.

 

SMISAO: Izgleda da je Brahmaloka, Brahmino prebivalište, također transcendentalno, iznad tri gune materijalne prirode [apāvṛtam].

 

STIH 30

       

Kada je Kakudmī tamo stigao, Brahmā je slušao pjevanje Gandharvi [prelijepih rajskih pjevačica i plesačica] i nije imao vremena za razgovor. Kakudmī ja zato sačekao i po završetku koncerta odao poštovanje Brahmi, iznoseći svoju dugo gajenu želju.

 

STIH 31

 

Čuvši ove riječi, najmoćniji Brahmā se glasno nasmijao i rekao Kakudmīyu: „O kralju, svi oni koje si ti u srcu izabrao za svog zeta nestali su tokom vremena.

 

STIH 32

 

Već je prošlo dvadeset sedam catur-yuga. Onih za koje si se možda odlučio sada više nema, a nema ni njihovih sinova, unuka i drugih potomaka. Ne možeš čak ni čuti za njihova imena“.

 

SMISAO: U jednom Brahminom danu se smjeni četrnaest Manua ili hiljadu mahā-yuga. Brahmā je obavijestio kralja Kakudmīya da je već prošlo dvadeset sedam mahā-yuga. Svaka mahā-yuga se sastoji od četiri razdoblja: Satya [1.728.000 godina], Tretā [1.296.000 godina], Dvāpara [864.000 godina] i Kali yuga [432.000 godina]. Svi veliki kraljevi i velike osobe rođeni u tim yugama su sada utonuli u zaborav. To je učinak vremena, koje se kreće kroz prošlost, sadašnjost i budućnost. 

 

KOMENTAR:  Jedna Mahā-yuga = 4.320 000 zemaljskih godina.

 

STIH 33

 

„O kralju, idi i ponudi svoju kćer Gospodinu Baladevi, koji je još uvijek prisutan. On je najmoćniji, On je Svevišnja Božanska Osoba, a Gospodin Viṣṇu je Njegova potpuna ekspanzija. Tvoja kćer je dostojna da Mu bude ponuđena u milostinju“.

 

STIH 34

 

„Gospodin Baladeva je Svevišnja Božanska Osoba. Onaj ko sluša i pjeva o Njemu biva pročišćen. Pošto je vječni prijatelj svih živih bića, sišao je sa Svojom pratnjom da bi pročistio čitav svijet i smanjio njegov teret“.

 

STIH 35

 

Kada je čuo Brahminu naredbu, Kakudmī  mu je odao poštovanje i vratio se u svoje prebivalište. Tamo je sve bilo pusto, jer su se njegova braća i rođaci razbježali na sve strane u strahu od viših živih bića kao što su Yakṣe.

 

STIH 36

     

Kralj je potom dao svoju prekrasnu kćer u milostinju najmoćnijem Baladevi i zatim se povukao iz porodičnog života, otišavši u Badarikāśramu da bi zadovoljio Nara-Nārāyaṇa.

 

KOMENTAR: Radi potpunijeg razumijevanja ovakvih tema i materije koja se izlaže biće postepeno data detaljnija pojašnjenja o tome kako se mogu nadvladati strogi zakoni materijalne prirode, što je u uobičajenim okolnostima nemoguće, a što je na posredan način  jako povezano s istraživanjima različitih nebeskih tijela i civilizacija u okviru viših planetarnih sistema u našem univerzumu i međuplanetarnih letova do istih.

 

Stay Tuned. To be continued.

 

Canto 1:  Creation            Chapter 10:  Departure of Lord Kṛṣṇa for Dvārakā

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.10.27

 

Canto 9: Liberation         Chapter 3: The Marriage of Sukanyā and Cyavana Muni

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.3.27-36

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

16.06.2019.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 9]

 

 

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA ŚRĪ VYĀSADEVA.

 

TAKO JE JEDAN OD NAJVEĆIH UČITELJA I SVETACA INDIJE -- MADHVĀCĀRYA  ZA VRIJEME HODOČAŠĆA PO HIMALAYIMA POSTAO UČENIK ŚRĪ VYĀSADEVA, DAKLE SKORO 4.000 GODINA POSLIJE ZAPISIVANJA VEDSKIH SPISA.  MOŽEMO I NA OVOM PRIMJERU VIDJETI DA ZAPADNA NAUKA, KOJA POKUŠAVA ISTRAŽITI INDIJSKI MISTICIZAM I SKRIVENE MOGUĆNOSTI UMA I SVIJESTI PRAKTIČKI ZAOSTAJE HILJADAMA GODINA ZA  SPIRITUALNOM TEHNOLOGIJOM VELIKIH YOGĪYA.

 

NAČIN UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI RAZOTKRIVENIH SPISA.

 

KOMENTAR: Bez sumnje, mistične moći omogućavaju Śrī Vyāsadevu, da se hiljadama godina odupire uticajima vremena i prostora, što je rijetkost čak i za Božanska bića rođena na Zemlji. Sastavljanje Veda je trajalo više stoljeća. Smatra se da je u zapisivanju pomagao Gaṇeśa [klasa polubogova], te mu nije bilo potrebno da spava i da jede. Izgleda su živjeli na dva udaljena mjesta visoko na Himalayima u pećinama mjesta Śamyāprāsa u Badarikāśramu, gdje protiče rijeka Sarasvatī, a diktat tekstova dijelova Veda išao je suptilnim putem od Śrī Vyāsadeva  do Gaṇeśa. U tim predjelima Himalaya,  još uvijek živi Śrī Vyāsadeva  zajedno sa svojim učenicima i nebeskim mudracima, u dimenzijama, koje mi obični smrtnici i ne opažamo.

 

Śrī Vyāsadeva  je tokom hiljada godina posjetio različite kraljeve i svece, uvijek u prisustvu brojnih svjedoka, koji su spremni da za svoje svjdočenje daju glavu. Susret sa Śrī Vyāsadevom je veoma rijedak, ali je dostižan prema njegovoj volji.

 

Tako je jedan od najvećih učitelja i svetaca Indije -- Madhvācārya  za vrijeme hodočašća po Himalayima postao učenik Śrī Vyāsadeva, dakle skoro 4.000 godina poslije zapisivanja vedskih spisa.  Možemo i na ovom primjeru vidjeti da zapadna nauka, koja pokušava istražiti Indijski misticizam i skrivene mogućnosti uma i svijesti praktički zaostaje hiljadama godina za  spiritualnom tehnologijom velikih yogīya.

 

STIHOVI 17 – 18

 

bhautikānāḿ ca bhāvānāḿ    śakti-hrāsaḿ ca tat-kṛtam

aśraddadhānān niḥsattvān    durmedhān hrasitāyuṣaḥ

durbhagāḿś ca janān vīkṣya    munir divyena cakṣuṣā

sarva-varṇāśramāṇāḿ yad    dadhyau hitam amogha-dṛk

 

SYNONYMS: bhautikānām ca — also of everything that is made of matter; bhāvānām — actions; śakti-hrāsam ca — and deterioration of natural power; tat-kṛtam — rendered by that; aśraddadhānān — of the faithless; niḥsattvān — impatient due to want of the mode of goodness; durmedhān — dull-witted; hrasita — reduced; āyuṣaḥ — of duration of life; durbhagān ca — also the unlucky; janān — people in general; vīkṣya — by seeing; muniḥ — the muni; divyena — by transcendental; cakṣuṣā — vision; sarva — all; varṇa-āśramāṇām — of all the statuses and orders of life; yat — what; dadhyau — contemplated; hitam — welfare; amogha-dṛk — one who is fully equipped in knowledge.

 

Veliki mudrac koji je posjedovao potpuno znanje mogao je, zahvaljujući svojoj transcendentalnoj viziji, shvatiti kako će zbog uticaja doba Kali doći do propadanja svega materijalnog. Također je vidio da će se nevjernim Ijudima skratiti životni vijek i da će zbog nedostatka vrline biti nestrpljivi. Tako je razmišljao o dobru Ijudi u svim kastama i redovima života.

 

SMISAO: Nemanifestirane sile vremena toliko su moćne da razaraju sve što je materijalno. U Kali-yugi, posljednjem u ciklusu od četiri milenija, moć svih materijalnih predmeta opada pod uticajem vremena. Ljudski vijek traje znatno kraće, a oslabljeno je i pamćenje ljudi. Ni sama materija nije osobito produktivna. Zemlja ne proizvodi žitarice kao u drugim dobima. Krave ne daju mlijeka kao nekada. Proizvodnja povrća i voća manja je nego ranije i zato sva živa bića, i ljudi i životinje, nemaju dovoljno okrepljujuće hrane. Zbog nestašice mnogih životnih potrepština životni se vijek prirodno smanjuje, pamćenje i inteligencija slabe, a međusobni su odnosi puni licemjerja.

 

Veliki je mudrac Vyāsadeva to vidio zahvaljujući svojoj transcendentalnoj viziji. Kao što astrolog može vidjeti nečiju sudbinu. ili kao što astronom može predskazati pomrčinu Sunca i Mjeseca, tako i oslobođene duše koje gledaju kroz prizmu svetih spisa, mogu predskazati budućnost čitavoga čovječanstva. Mogu je vidjeti zahvaljujući svojoj jasnoj duhovnoj viziji.

 

Svi takvi transcendentalisti, koji su prirodno Gospodinovi bhakte, uvijek žele služiti dobrobiti svih ljudi. Oni su pravi prijatelji ljudi, za razliku od takozvanih vođa naroda nesposobnih da vide što će se dogoditi za pet minuta. Zbog uticaja doba Kali ljudi su, kao i njihovi vođe, nesretni i bez vjere u duhovno znanje. Uvijek su uznemireni raznim bolestima. Primjerice, u sadašnjem dobu ima toliko ljudi oboljelih od tuberkuloze i toliko bolnica za tuberkulozu, dok ranije nije bilo tako jer vrijeme nije bilo tako nepovoljno. Nesretni ljudi ovoga doba uvijek nerado primaju transcendentaliste koji su predstavnici Śrīla Vyāsadeva  i nesebični radnici, neprestano zaokupljeni pravljenjem planova koji mogu pomoći svakome, u svim kastama [staležima] i redovima života. Najveći su filantropi-humanisti oni transcendentalisti, koji predstavljaju misiju Vyāse, Nārade, Madhve, Caitanye, Rūpe, Sarasvatīya, itd. Među njima nema razlike. Osobe mogu biti različite, ali cilj je misije isti, vratiti pale duše kući, Bogu.

 

STIH 19

 

cātur-hotraḿ karma śuddhaḿ    prajānāḿ vīkṣya vaidikam

vyadadhād yajña-santatyai    vedam ekaḿ catur-vidham

 

SYNONYMS: cātuḥ — four; hotram — sacrificial fires; karma śuddham — purification of work; prajānām — of the people in general; vīkṣya — after seeing; vaidikam — according to Vedic rites; vyadadhāt — made into; yajña — sacrifice; santatyai — to expand; vedam ekam — only one Veda; catuḥ-vidham — in four divisions.

 

Vidio je da su žrtvovanja opisana u Vedama sredstvo kojim se mogu pročistiti Ijudski postupci. Da bi pojednostavio proces, podijelio je jednu Vedu na četiri dijela, kako bi vedske spise raširio među Ijudima.

 

SMISAO: Ranije je postojala samo jedna Veda po imenu Yajur. U njoj su pojedinačno bile opisane četiri vrste žrtvovanja. Međutim, radi njihove lakše primjene, Veda je bila podijeljena na četiri dijela. To je učinjeno s ciljem kako bi se pročistile dužnosti četiri staleža, Osim četiri Vede, tj. Ṛg, Yajur, Sāma, i Atharva Veda, postoje Purāṇe, Mahābhārata, Saḿhite i druga djela, poznata kao peta Veda. Śrī Vyāsadeva i njegovi brojni učenici su svi povijesne osobe, veoma ljubazne i samilosne prema palim dušama ovoga doba Kali. Sastavili su Purāṇe i Mahābhāratu sastavivši ih od prepričanih povijesnih činjenica, koje objašnjavaju naučavanje četiri Vede. Ne postoji osnova za sumnju u autoritet Purāṇa i Mahābhārate, kao dijelova Veda. U Chāndogya Upaniṣadi [7.1.4],  Purāṇe i Mahābhārata poznate kao povjesnice, spominju se kao peta Veda. Prema Śrīla Jīva Gosvāmīyu, to je način utvrđivanja vrijednosti razotkrivenih spisa.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.17 -18, 19

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

07.06.2019.

MYSTERIES OF THE SACRED UNIVERSE [PART 1]


MYSTERIES OF TIME AND REALITY.

 

VRIJEME NE TEČE LINEARNO, VEĆ SE YUGE CIKLIČNO IZMJENJUJU.

 

NAUKA O ZVUČNIM VIBRACIJAMA -- ŚABDA-BRAHMA [ŚABDA-PRAMĀNA].

 

Kao što je poznato i dan-danas egzistiraju mnogobrojne velike obmane čovječanstva, obično producirane od onih u velikom neznanju, željnih moći, novaca, slave i prekomjernih uživanja svih vrsta. Dobro je da se toga barem povremeno prisjetimo, argumentirano analiziramo pojedine zablude i potrudimo da to prenesemo i drugim ljudima svako u svom okruženju na jedan prikladan način. Nerijetko su u pitanju poznati, te manje poznati svjetski špekulatori i ludaci, koji inspiraciju za svoje pogrešne hipoteze obično pronalaze u dimu opojnih droga. Čak se i neke velike svjetske naučne institucije i zaklade, da ih sada ne nabrajamo, željne velikih finansijskih sredstava moćnih sponzora, povremeno ulove na špekulativne hipoteze, umjesto da ciljeve istraživanja pronalaze u sofisticiranim vedskim spisima i fokusiraju se na iste. Vede su pravi i autoritativni izvor sveg znanja, ali to i ne zna baš svako. Ko želi da bude prevaren i biva prevaren. Prilikom ovakvih analiza, neophodno je analizirati više područja golemog vedskog znanja. 

 

Pored postepenog planskog uvođenja sistematskog obrazovanja na svim razinama i dodatne edukacije u sofisticirana vedska znanja višeg ranga za sve slojeve svakog ljudskog društva, neophodno je potrebno stalno iznalaziti nove prikladne načine i prema okolnostima koristiti sve raspoložive medije, te obrađivati ovakve teme. Drevno vedsko znanje se u prošlim yugama, specijalno u Satya yugi, kada su ljudi mogli dobro da upamte sve što jednom čuju,  prenosilo s učitelja na učenika, dakle silaznim putem, a ne kao u današnje doba na osnovu različitih špekulativnih i pogrešnih hipoteza svojeglavih, neovladanih umova. Tek kasnije s nailaskom Kali yuge, te gubitkom sposobnosti pamćenja pripadnika ljudske rase, javlja se potreba za zapisivanjem obimnog vedskog znanja i za štampanjem knjiga. Kali-yuga je započela u februaru 3.102 godine prije naše ere, tako da je do sada prošlo nešto više od pet hiljada godina [3.102 + 2.018 = 5.120 godina]. 

 

Kada se pominju yuge [duge epohe vremena] i prava starost vedskih spisa, neophodno je iznijeti i dodatne argumente za naše zapadnjačke umove. Primjera radi, samo dio vedskog znanja znan kao Bhagavad-Gītā As It Is, saopštena je prvi put bogu Sunca Sūrya Nārāyaṇu [Vivasvānu] prema gruboj procjeni prije najmanje 120.400.000 godina [Bhagavad-Gītā 4.1]. Inače, kralj ili bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] se u ovoj našoj vremenskoj epohi naziva Vivasvān, a ima još puno drugih imena kao Sūryadev, Mārtaṇḍa, Hiraṇyagarbha, Mitra, etc.

 

U ljudskom društvu Bhagavad-Gītā postoji od prije 2.005.000 godina, kada ju ju Manu saopštio  svom učeniku i sinu Mahārāji Ikṣvāku, kralju planete Zemlje. To je gruba procjena istorije Gite, prema riječima same Gite i njenog govornika, Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe. Gītā je bila saopštena bogu Sunca Vivasvānu [Sūrya Nārāyaṇu], jer je kṣatriya  i otac svih Sūrya-vaḿśa kṣatriya, potomaka boga Sunca. Pošto ju je izgovorila Svevišnja Božanska Osoba, Bhagavad-gītā je jednako dobra kao Vede. Stoga je znanje koje je u njoj izneseno apauruṣeya – nadljudsko. Kao što se vedska uputstva prihvataju takva kakva jesu, bez svjetovnog tumačenja, Gītā se mora prihvatiti bez svjetovnog tumačenja. Svjetovni mudrijaši mogu na svoj način špekulirati o Gīti, ali to nije Bhagavad-gītā kakva jeste. Bhagavad-gītā se mora prihvatiti takva kakva jeste od učeničkog naslijeđa i ovdje je opisano da ju je Gospodin objasnio bogu Sunca, koji ju je objasnio svom sinu Manuu, a Manu svom sinu Mahārāji Ikṣvāku. [Bhagavad-gītā As It Is 4.1]

 

Tako, možemo vidjeti da je od Sūrya Nārāyaṇa ovo drevno znanje, kao i poruke Svevišnjeg Gospodina, dalje prenošeno silaznim putem sve do pripadnika ljudske rase. Zadnji put je Svevišnji Gospodin prenio znanje iz Bhagavad-Gīte Svom prijatelju i velikom ratniku Arjuni prije povijesne bitke na bojnom polju Kurukṣetre na samom početku Kali yuge, prije nekih 5.120 godina, kada je započela Kali-yuga, kako je već rečeno. Da bi barem dijelom realno sagledali protok vremena u našem univerzumu potrebno je poznavati vrijeme trajanja pojedinih yuga, koje se ciklično izmjenjuju. Dakle, vrijeme ne teče linearno, kako obično pogrešno misle brojni materijalistički naučnici na zapadu uz malobrojne časne izuzetke i kako su nas pogrešno učili u školama i na univerzitetima.

 

YUGA

PREMA LJUDSKIM PRORAČUNIMA

PREMA PRORAČUNIMA DEVA

Satya yuga

432.000 godina x 4 = 1.728.000 godina

  4.800 godina Deva x 360 = 1.728.000  

Tretā yuga

432.000 godina x 3 = 1.296.000 godina

  3.600 godina Deva x 360 = 1.296.000

Dvāpara yuga

432.000 godina x 2 =    864.000 godina

  2.400 godina Deva x 360 =    864.000

Kali yuga

432.000 godina x 1 =    432.000 godina

  1.200 godina Deva x 360 =    432.000

Ukupno 4 yuge:

                                     4.320.000  godina

12.000 godina Deva x 360 = 4.320.000

 

 

Jedna godina Deva [polubogova] traje 360 godina prema ljudskim proračunima. Opet, hiljadu ovakvih ciklusa po četiri yuge sačinjava tek jedan dan Brahme, drugostepenog kreatora univerzuma. Isto toliko traje i jedna noć Brahme. Godina Brahme se sastoji od 360 ovakvih dana i noći. Brahmā živi 100 ovakvih godina, što je za naše moći percepcije već nezamislivo. Kako se približavamo višim planetarnim sistemima i obodu univerzuma, koji je prečnika 500.000 yojana [4 milijarde milja], računanje vremena prema našim mjerilima doživljava svojevrsnu transformaciju, decidnije dilataciju [istezanje]. Vrijeme usporava proticanje. Tako da i računanje vremena prema ljudskim mjerilima, pa čak i prema mjerilima Deva [polubogova] doživljava svojevrsnu transformaciju. Tako da se i dužina života na višm planetarnim sistemima uvećava kako idemo na gore. Izgleda da se paralelno s transformacijom vremena događa i svojevrsna transformacija dimenzionalnih razina prostora. No, to je već druga i jako opširna tema.

 

A šta tek reći o trajanju vremena u duhovnom carstvu, na vrhovnoj duhovnoj planeti Goloka Vndavani, gdje je samo jedan trenutak vremena Svevišnjeg Gospodina nepojmljivo dug. U Śrīmad Bhāgavatamu 3.11.38 između ostaloga je rečeno: Računa se da je dužina dva dijela Brahminog života jednaka jednoj nimei, manje od jedne sekunde Svevišnjeg Gospodina. I iz ove vedske izjave možemo vidjeti da i u duhovnom svijetu vrijeme ipak protiče, ali jako sporo.

 

Manui, praočevi  čovječanstva žive 71 ciklus od po 4 yuge [71 x 4.320.000 godina]. Četrnaest Manua se pojavi i nestane za vrijeme trajanja jednog dana Brahme, prepuštajući mjesto slijedećem. Sada protiče 28 ciklus, 7 Manvantare [od 14], prvi dan drugih 50 godina Brahminog života.

 

VELIKE OBMANE ČOVJEČANSTVA

 

Pored drugih velikih obmana čovječanstva, kao skroz pogrešne teorije evolucije i tobože postanka čovjeka od majmuna, teorije o velikom prasku bing-bengu i stvaranju svijeta na taj način, traganju za Božijom česticom [Higsovim bozonom], pogrešno poimanje svojstava antimaterije i materije, etc. -- povremeno neki portali i štampa u svijetu prenesu kao senzacionalnu vijest o ‘pronalasku’ neke ‘nove’ planete, kao u junu 2014, kada je ‘pronađeno’ novo nebesko tijelo udaljeno oko 570 svjetlosnih godina od Zemlje, te i vijest o mogućnosti života na istom. Šta je u stvari s brojnim objavama ovakve vrste?

 

Još uvijek neki zapadni umovi pokušavaju napraviti senzaciju od tvrdnje da još negdje postoji nekakav oblik života, možda i alieni kako ih oni zovu, ili vanzemaljci. Naša stvarnost je upravo suprotna, jako je dobro poznato iz razotkrivenih vedskih spisa da egzistiraju nebrojeni svjetovi kako u ovom, tako i u drugim univerzumima, gusto naseljeni bezbrojnim živim bićima. Bilo bi puko traćenje vremena za Vrhovnog Kreatora Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu da stvara neplodne i nenaseljenje svjetove. Dakle, nije nikakva senzacija pronaći neku novu planetu naseljenu živim bićima, jer je svaka planeta naseljena bezbrojnim živim bićima, samo što ih mi nekada ne moramo obavezno vidjeti, ili percepirati na drugi način. U stvari, prava senzacija bi bila pronaći neku planetu koja nije naseljena.

 

Ko god želi da i dalje privlači i troši enormna finansijska sredstva poreskih obveznika u svojim zemljama na potrage za životom na drugim planetama i svjetovima, moguću komunikaciju s njima, putovanja na druge planete, etc., u stvari samo traći ogromna sredstva i vrijeme, koji bi se mogli upotrebiti mnogo produktivnije – primjera radi za proizvodnju hrane za sve gladne u svijetu i poboljšanje kvaliteta života općenito. Radi toga je potrebno češće istaknuti da je sadašnje obrazovanje u svijetu općenito lažno i da samo producira lažne liste nezaposlenih, ali i prave duhovne invalide, te da stvara i lažne potrebe za enormno visokim finansijskim sredstvima za takozvana naučna istraživanja i doktorate. Od toga nema nikave praktične koristi, a o duhovnim da i ne govorimo.

 

Dovoljno je samo ovlaš proučiti vedske spise, koji obrađuju putovanja na druge planete, pa vidjeti da je u ovim tijelima i s ovakvom razinom svjesnosti praktički nemoguće ići na neka duža međuplanetarna putovanja, kao primjera radi na Mjesec [Candru], ili neke još dalje planete. Naime postoje određene dimenzionalne razine prostora dohvatljive za različite razine svjesnosti, dakle samo za opunomoćene osobe za te razine.

 

Na mnogim planetama postoje oblici života o kojima možda i ne sanjamo. Postoji 8.400.000 vrsta živih bića, od čega samo na humanoidne rase otpada 400.000 vrsta. Također, mnoga od živih bića na tim svjetovima imaju mistične sposobnosti pomoću kojih mogu trenutno postati nevidljivi, ili se pojaviti gdje god to žele i dohvatiti što god da požele i od kuda požele, ili putovati bilo gdje našim univerzumom, a neka specijalno opunomoćena bića mogu putovati u svojim tijelima čak do duhovnog svijeta i natrag. Tako, od stanovnika na tim svjetovima ovisi hoće li nam se pokazati ili ne, kao u primjeru putovanja na neke nama bliže planete.

 

ZAKONI UNIVERZUMA

 

Da se ovom prilikom kratko zadržimo na nekim od bazičnih zakona našeg univerzuma, ali biće potrebna daleko šire elaboriranje na ovu temu, čak i njenih pojedinih segmenata. Tako, prema vedskom shvaćanju, čitav univerzum pulsira [vibrira], kao srce ogromnog živog organizma i to se prenosi na svaki djelić. Pa čak i naizgled čvrsta materija permanentno vibrira na određenim frekfencijama. Sva ta pulsiranja [titraji] na različitim frekfencijama temelje se na istim zakonima. To su do u detalje proučili drevni mudraci. Međutim, još i danas na zapadu, ali i na istoku, u zemljama u kojima izvorno vedsko znanje još nije zavladalo masovnije, ta znanja višeg ranga ostaju velika nepoznanica. Obimna vedska nauka o zvuku naziva se śabda-brahma [śabda-pramāna]. Mnogobrojni su aspekti primjene ove nauke i njenih zakona u brojnim naučnim disciplinama, ali i u umjetnosti, kao u instrumentalnoj muzici, etc.

 

Kada pominjemo nauku o zvuku i njenu praktičnu primjenu u raznim područjima, kao u muzici, da navedemo da je negdje od doba pojave baroka u zapadnoj Evropi i šire, prisutno komponiranje i slušanje muzike, najčešće veoma bučne, a koja počiva na nečistim tonovima i intervalima, te ostalim brojnim nesavršenostima. Takva vrsta muzike prekriva sposobnost prepoznavanja finih nijansi, kao što se dešava primjera radi, kod izvedbe i slušanja vedskih kompozicija [rāga], komponiranih za određena doba dana. A, poznato je i u široj javnosti da zvučne vibracije i muzika itekako utiču na raspoloženje svih živih bića, ljudi, biljaka, ptica i životinja. Disonantni tonovi bučne zapadne muzike proizvode samo nepotrebna uznemirenja, a često izazivaju i disharmoniju u funkcioniranju komplet organizma, te pogoduju i razvoju ovisnosti i drugih bolesti modernog doba. Vedska muzika se sastoji od visoko složenih taktnih nizova, koji su dugi između 10 i 100 udaraca. Moderni muzičari bi jedva bili u stanju izvesti te taktove, specijalno  kompliciranije ritmove, koji se pri tome izvode na instrumentima. Ali, sada već zalazimo u još jedno ogromno neistraženo područje, kada je u pitanju moderna zapadna nauka o zvučnim vibracijama i njena primjena u umjetnosti, muzici, etc.  To je već tema za sebe i biće također detaljnije obrađena u nekom od slijedećih nastavaka.

 

Image: Model našeg univerzuma: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.1

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11:  Calculation of Time, from the Atom.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.38

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

Image: Model našeg univerzuma: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
01.06.2019.

WHAT DO WE NEED TO DO IN LIFE -- WHAT SHOULD BE THE SOURCE OF OUR INCOME, SO THAT WE CAN KEEP THE SOUL AND THE BODY TOGETHER -- ŠTA TREBA DA RADIMO U ŽIVOTU – NA KOJI NAČIN TREBA DA ZARAĐUJEMO NOVAC DA BISMO ODRŽALI DUŠU I TIJELO SKUPA [PART 2]


WHAT IS OUR MISSION IN THIS LIFE?

 

KAKO SVA LJUDSKA BIĆA MOGU DOSTIĆI PREDANO SLUŽENJE PUNO LJUBAVI PREMA KṚṢṆI, IZVRŠAVAJUĆI SVOJU PROPISANU DUŽNOST?

 

NAJLAKŠI NAČIN DA DOSTIGNEMO ČISTO PREDANO SLUŽENJE JE DA BUDEMO U DRUŠTVU ČISTIH BHAKTA. AKO SMO PONIZNI I PUNI VJERE U DRUŠTVU ČISTIH BHAKTA, ODMAH MOŽEMO DOSTIĆI SAVRŠENSTVO ŽIVOTA.

 

ZA OSOBU SVJESNU KṚṢṆE NIJE NEOPHODNO DA IZVŠAVA SVE FORMALNOSTI VARṆĀŚRAMA SISTEMA, JER OSOBA SVJESNA KṚṢṆE, KOJA JE UTEMELJENA U LJUBAVI PREMA BOGU, AUTOMATSKI NAPUŠTA SVO ČULNO UŽIVANJE I UMNE ŠPEKULACIJE

 

ONA LJUDSKA BIĆA KOJA NE SLIJEDE VARṆĀŚRAMA SISTEM SU OVDJE OSUĐENA KAO DVI-PADĀM ILI DVONOŽNI. DRUGIM RIJEČIMA, ONAJ KO NE SLIJEDI RELIGIOZNI PUT ŽIVOTA JE POZNAT KAO ČOVJEK, SAMO ZATO ŠTO POSJEDUJE DVIJE NOGE.

 

ČAK SU I OBIČNE ŽIVOTINJE I INSEKTI ZAUZETI JEDENJEM, SPAVANJEM, SEKSUALNIM ŽIVOTOM I BRANJENJEM -- LJUDSKO BIĆE, MEĐUTIM, RAZLIKUJE SE OD TAKO NISKOG OBLIKA ŽIVOTA ZBOG SVOJE MOGUĆNOSTI DA POSTANE RELIGIOZNO I NA KRAJU, DA VOLI BOGA U ČISTOJ SVJESNOSTI KṚṢṆE.

 

KOMENTAR: Kada u ljudskom društvu cijeli društveni poredak ispravno funkcionira u skladu s vedskim standardima, svako je srećan i zadovoljan. Međutim, u modernim vremenima, pored mnogih drugih velikih obmana ljudske rase na zapadu, ali i na istoku, od kojih većina istrajava i više stoljeća, tu su i brojne pogrešne dogme, principi i upute za život, najčešće u suštini skroz pogrešnog karaktera. Između ostaloga, generalno gledano, obično niko ne zna šta mu je propisana dužnost, a još manje šta mu je misija u ovom životu. Iznad materijalističkog obrazovanja, te čitavog niza pogrešnih tradicionalnih i porodičnih  koncepcija, mnogobrojnih sektaških dogmi prevarnih religioznosti [dharmaḥ kaitavaḥ], nesavršenih ljudskih principa, normi i zakona -- postoje viši karmički zakonici prema kojima se praktički sve odvija, znali mi za isto ili ne. Što se prije uputimo u mnogobrojne karmičke odrednice, to bolje za nas. Drugačije rečeno, postoje pravila igre u ovom svijetu, te i vrlo oštre karmičke konsekvence za nepoštivanje istih, ali pravedne za sve bez obzira na privremena, lažna tjelesna imenovanja i poziciju koje neko zauzima u ovom materijalnom svijetu. Pa i pored toga, Svevišnji Gospodin nam milostivo dozvoljava izvjesnu slobodu izbora, ali znajmo snosićemo i karmičku odgovornost za sve posljedice u slučaju pogrešnog izbora i protivno uputama izloženim u vedskim spisima.

 

Radi kontinuiteta praćenja ove aktuelne teme, predhodni post mini serije možete naći direktnim pristupom preko perma linka:

 

PART 1: http://unlimited.blogger.ba/arhiva/2019/01/15/4131655

 

STIHOVI 1-2

 

śrī-uddhava uvāca

yas tvayābhihitaḥ pūrvaḿ   dharmas tvad-bhakti-lakṣaṇaḥ

varṇāśamācāravatāḿ   sarveṣāḿ dvi-padām api

yathānuṣṭhīyamānena   tvayi bhaktir nṛṇāḿ bhavet

sva-dharmeṇāravindākṣa   tan mamākhyātum arhasi

 

SYNONYMS: śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava said; yaḥ — which; tvayā — by You; abhihitaḥ — described; pūrvam — previously; dharmaḥ — religious principles; tvat-bhakti-lakṣaṇaḥ — characterized by devotional service to Your Lordship; varṇa-āśrama — of the varṇāśrama system; ācāravatām — of the faithful followers; sarveṣām — of all; dvi-padām — of ordinary human beings (who do not follow the varṇāśrama system); api — even; yathā — according to; anuṣṭhīyamānena — the process being executed; tvayi — in You; bhaktiḥ — loving service; nṛṇām — of human beings; bhavet — may be; sva-dharmeṇa — by one's own occupational duty; aravinda-akṣa — O lotus-eyed one; tat — that; mama — to me; ākhyātum — to explain; arhasi — You ought.

 

Śrī Uddhava je rekao: Dragi moj Gospodine, predhodno si mi opisao principe predanog služenja, koje treba da prakticiraju sljedbenici varṇāśrama sistema, pa čak i obična ljudska bića. Dragi moj lotosoliki Gospodine, sada Te molim da mi objasniš, kako sva ljudska bića mogu dostići predano služenje puno ljubavi prema Tebi, izvršavajući svoju propisanu dužnost?

 

SMISAO: Gospodin Kṛṣṇa je već detaljno objasnio proces jñāna-yoge, bhakti-yoge i aṣṭāńga-yoge. Sada se Uddhava raspitivao kako oni koji su naklonjeni karma-yogi mogu dostići savršenstvo života, svjesnost Kṛṣṇe. U Bhagavad-gīti [4.13] Gospodin Kṛṣṇa govori da je On lično kreirao varṇāśrama sistem. Cātur-varṇyaḿ mayā sṛṣṭaḿ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Dakle glavni cilj varṇāśrama sistema je da se zadovolji Svevišnja Božanska Osoba. Drugim riječima trebamo postati Gospodinov bhakta i naučiti proces čistog predanog služenja. Najlakši način da dostignemo čisto predano služenje je da budemo u društvu čistih bhakta. Ako smo ponizni i puni vjere u društvu čistih bhakta, odmah možemo dostići savršenstvo života. Za osobu svjesnu Kṛṣṇe nije neophodno da izvšava sve formalnosti varṇāśrama sistema, jer osoba svjesna Kṛṣṇe, koja je utemeljena u ljubavi prema Bogu, automatski napušta svo čulno uživanje i umne špekulacije. Ona ljudska bića koja ne slijede varṇāśrama sistem su ovdje osuđena kao dvi-padām ili dvonožni. Drugim riječima, onaj ko ne slijedi religiozni put života je poznat kao čovjek, samo zato što posjeduje dvije noge. Čak su i obične životinje i insekti zauzeti jedenjem, spavanjem, seksualnim životom i branjenjem -- ljudsko biće, međutim, razlikuje se od tako niskog oblika života zbog svoje mogućnosti da postane religiozno i na kraju, da voli Boga u čistoj svjesnosti Kṛṣṇe.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 11: General History       Chapter 17: Lord Kṛṣṇa's Description of the Varṇāśrama System

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.17.1-2

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
23.05.2019.

PARALLEL WORLDS --- PARALELNI SVJETOVI [PART 8]


MISTIČNA POJAVA I RAZMIŠLJANJE ŚRĪ VYĀSADEVA.

 

KOMENTAR: Mnogobrojni transcendentalisti, uz velike napore,  pokušavaju doći do mjesta Śamyāprāsa u Badarikāśramu na Himalayima u Indiji, da bi na licu mjesta možda iskusili na neki način prisustvo   Śrī Vyāsadeva, koji egzistira na tom mjestu već hiljadama godina, samo u nekim drugim dimenzijama postojanja. Ponekad neki rijetki od posjetioca misle da su vidjeli neke užarene oči u mraku njegove pećine, ali to je sve.

 

U novijoj povijesti, zadnji poznati primjer, da neko u svom fizičkom tijelu sretne Śrī Vyāsadeva je His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Taj se susret dogodio 70-tih godina za vrijeme njegovog predavanja u jednoj crkvi u USA. Prema riječima Śrīla Prabhupāda, osim Śrī Vyāsadeva je bio prisutan i nebeski mudrac i transcendentalni putnik Śrī Nārada. Tada je Śrīla Prabhupāda bio frapiran i skoro nije mogao da vjeruje da ih njegovi učenici nisu mogli vidjeti. Očito je posjeta i viđenje dvojice velikih svetaca i mudraca bilo namijenjeno  samo za oči Śrīla Prabhupāda.

 

MISTIČNA POJAVA I RAZMIŠLJANJE ŚRĪ VYĀSADEVA.

 

STIH 14

 

sūta uvāca

dvāpare samanuprāpte

tṛtīye yuga-paryaye

jātaḥ parāśarād yogī

vāsavyāḿ kalayā hareḥ

 

SYNONYMS: sūtaḥ — Sūta Gosvāmī; uvāca — said; dvāpare — in the second millennium; samanuprāpte — on the advent of; tṛtīye — third; yuga — millennium; paryaye — in the place of; jātaḥ — was begotten; parāśarāt — by Parāśara; yogī — the great sage; vāsavyām — in the womb of the daughter of Vasu; kalayā — in the plenary portion; hareḥ — of the Personality of Godhead.

 

Sūta Gosvāmī reče: U vrijeme kada se drugi milenijum preklapao sa trećim, veliki mudrac Vyāsadeva rodio se kao sin Parāśare i Satyavatī, kćeri Vasua.

 

SMISAO: Četiri milenijuma [yuge], Satya, Dvāpara, Tretā  i Kali, izmjenjuju se kronološkim redom, ali ponekad dolazi do preklapanja. Za vrijeme vladavine Vaivasvata Manua, došlo je do izmjene u dvadeset osmom ciklusu sastavljenom od četiri milenijuma, a treći se milenijum [yuga] pojavio dok je još trajao drugi. Baš u tom milenijumu silazi Śrī Kṛṣṇa i zbog toga je došlo do nekih promjena posebno.

 

Majka velikog mudraca bila je Satyavatl, kći Vasua [ribara], a otac veliki Parāśara Muni. To je povijest Vyāsadevinog rođenja. Svaki se milenijum dijeli na tri razdoblja, zvanih sandhye. Vyāsadeva se pojavio u trećoj sandhyi toga doba.

 

STIH 15

 

sa kadācit sarasvatyā

upaspṛśya jalaḿ śuciḥ

vivikta eka āsīna

udite ravi-maṇḍale

 

SYNONYMS: saḥ — he; kadācit — once; sarasvatyāḥ — on the bank of the Sarasvatī; upaspṛśya — after finishing morning ablutions; jalam — water; śuciḥ — being purified; vivikte — concentration; ekaḥ — alone; āsīnaḥ — being thus seated; udite — on the rise; ravi-maṇḍale — of the sun disc.

 

Jednom davno, u osvit dana, Vyāsadeva je obavio obredno jutarnje kupanje u vodama Sarasvatī  i sjeo u osamu kako bi meditirao.

 

SMISAO: Rijeka Sarasvatī teće dijelom Himalaya u kojem se nalazi Badarikāśrama. Mjesto opisano u ovom stihu je Śamyāprāsa u Badarikāśramu, gdje prebiva Śrī Vyāsadeva.

 

STIH 16

 

parāvara-jñaḥ sa ṛṣiḥ

kālenāvyakta-raḿhasā

yuga-dharma-vyatikaraḿ

prāptaḿ bhuvi yuge yuge

 

SYNONYMS: para-avara — past and future; jñaḥ — one who knows; saḥ — he; ṛṣiḥ — Vyāsadeva; kālena — in the course of time; avyakta — unmanifested; raḿhasā — by great force; yuga-dharma — acts in terms of the millennium; vyatikaram — anomalies; prāptam — having accrued; bhuvi — on the earth; yuge yuge — different ages.

 

Veliki mudrac Vyāsadeva vidio je nepravilnosti u obavljanju dužnosti propisanih za milenijum. To se zbiva na Zemlji u različitim dobima, zbog uticaja nevidljivih sila vremena.

 

SMISAO: Veliki mudraci poput Vyāsadeva oslobođene su duše i zato mogu jasno vidjeti prošlost i budućnost. Vyāsadeva je vidio buduće nepravilnosti u dobu Kali i stoga se pobrinuo za ljude kako bi mogli napredovati u tom dobu punom tame. U dobu Kali većina se ljudi zanima za prolaznu materiju. Zbog neznanja ne mogu procijeniti vrijednosti života i biti prosvijećeni duhovnim saznanjima.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.14 -16

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
19.05.2019.

PSYCHOLOGICAL THERAPY -- PSIHOLOŠKA TERAPIJA KOJU NAM U TEŠKIM, PROČIŠĆAVAJUĆIM VREMENIMA I OPASNIM SITUACIJAMA MILOSTIVO NUDI NAŠ PRAVI PRIJATELJ SVEVIŠNJI GOSPODIN KṚṢṆA [PART 1]

 

 


USELESS EMOTIONS DO NOT CHANGE THE SITUATION -- BESKORISNE  EMOCIJE  NE  MIJENJAJU  PRILIKE.

 
STIH 21

 

yo yo mayi pare dharmaḥ    kalpyate niṣphalāya cet

tad-āyāso nirarthaḥ syād    bhayāder iva sattama

 

SYNONYMS: yaḥ, yaḥ — whatever; mayi — unto Me; pare — the Supreme; dharmaḥ — is religion; kalpyate — tends; niṣphalāya — toward becoming free from the result of material work; cet — if; tat — of that; āyāsaḥ — the endeavor; nirarthaḥ — futile; syāt — may be; bhaya-ādeḥ — of fear and so on; iva — as; sat-tama — O best of saintly persons.

 

O Uddhava, greatest of saints, in a dangerous situation an ordinary person cries, becomes fearful and laments, although such useless emotions do not change the situation. But activities offered to Me without personal motivation, even if they are externally useless, amount to the actual process of religion.

 

PURPORT: Even the most insignificant activity, when offered to the Supreme Lord without personal desire, can elevate one to the perfection of spiritual life. Actually, Lord Kṛṣṇa always protects and maintains His devotee. But if a devotee cries to the Lord for protection or maintenance, desiring to continue his devotional service unimpeded, Lord Kṛṣṇa accepts such apparently unnecessary appeals to be the highest religious process.

 

O Uddhava,  najveći  od  svetaca,  u  opasnoj  situaciji  obična  osoba plače,  prestraši  se  i  jadikuje,  iako  takve  beskorisne  emocije  ne  mijenjaju  prilike. Ali,  aktivnosti  ponuđene  Meni  bez  lične  motivacije,  čak  i  ako  su  izvana gledano beskorisne, dovode do stvarnog procesa religije.

 

SMISAO: Čak i beznačajne aktivnosti, kada se ponude Svevišnjem Gospodinu bez ličnih želja, mogu da uzdignu do savršenstva duhovnog života. Zapravo, Gospodin Kṛṣṇa uvijek štiti i održava Njegovog bhaktu. Ali, ako bhakta plače Gospodinu za zaštitu, ili održavanje, želeći nastaviti predano služenje nesmetano, Gospodin Kṛṣṇa prihvaća naizgled nepotrebne apele kao najviši religiozni proces.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 11: General History            Chapter 29: Bhakti-yoga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.29.21

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

07.05.2019.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 7]


STANOVNICI VIDYĀDHARA-LOKE MOGU LETJETI NEBOM S JEDNE PLANETE NA DRUGU.

 

KOMENTAR: Vjerovatno da prezentacija tajnih yogičkih mističnih moći, može pomoći zainteresiranim osobama, koje su tek krenule putem traganja za spoznajama višeg ranga, da prošire vidike. Naime, tek nekada počnemo polagano shvaćati da ima stvari, koje praktički nisu vidljive u okviru uobičajenih dimenzija i vidljive stvarnosti, koja nas okružuje, te da postoje i neke druge, više dimenzije i čistije energije. Isto tako, možemo se brzo uvjeriti, da također postoje i naprednija živa bića od nas, od kojih neke vrste ne moraju imati baš izgled humanoida na koji smo inače navikli. Pored nama poznatih humanoidnih rasa postoje i druge vrste, koje posjeduju izuzetno visoku inteligenciju i čiji su svjetovi također super uređeni, kao što mi to mislimo za ovaj naš svijet. Postoji ukupno 8 400 000 vrsta živih bića, od toga na različite humanoidne rase otpada 400 000.

 

Danas su inače aktuelne teme o mnogobrojnim istraživanjima dalekih svjetova, pojavama izvanzemaljaca, njihovim super moćnim svemirskim brodovima, koji putuju nezamislivim brzinama, etc. Ulažu se i ogromna sredstva u istraživanja ovakvih vrsta, specijalno od strane moćnih ekonomija na zapadu, ali zadnjih decenija sve više i na istoku. Postoje i mnogobrojne tajne baze obično u pustinjama i daleko od pogleda zantiželjnika, da im sada ne navodimo imena, koje odavno izazivaju pozornost šire javnosti.

 

Uobičajeni je san današnjih naučnika da se postavljaju različite teorije o tome kako prebroditi ogromne udaljenosti, koje se mjere milionima milja. Spominje se i teorija o zakrivljenosti prostora/vremena, te poprečnom spajanju dviju tačaka na ogromnim udaljenostima kroz crvotočine. Zatim, tu su i različita istraživanja o hiper pogonima ogromnih svemirskih brodova, etc.

 

Nama najbliže zvijezde, prema zapadnoj terminologiji i podacima naučnika su tri zvijezde iz sistema Alfa Kentauri. Proksima Kentauri je prema podacima moderne nauke udaljena 4.22 svjetlosnih godina, dok su druge dvije zvijezde iz istog sistema – Alfa Kentauri A i Alfa Kentauri B udaljene od nas po 4.36 svjetlosnih godina. To znači da bi samo do tih zvijezda trebalo putovati skoro nezamislivim brzinama svjetlosti od 300 000 km u sekundi [tačnije 299.792.458 m/s] čitavih 4.22 i 4.36 godina.

 

Još od prije, a i danas se spominju brzine čak veće i od brzine svjetlosti. Tako se na zapadu smatra da se svemir širi brzinama većim od brzine svjetlosti i zapadni naučnici smatraju da što je galaksija udaljenija – da se kreće većom brzinom. Svakako, ovakve navode zapadne nauke potrebno je stalno provjeravati, upoređujući s podacima datim u vedskim kosmološkim spisima.

 

STANOVNICI VIDYĀDHARA-LOKE MOGU LETJETI NEBOM S JEDNE PLANETE NA DRUGU.

 

STIH 4.18.19

 

prakalpya vatsaḿ kapilaḿ

siddhāḥ sańkalpanāmayīm

siddhiḿ nabhasi vidyāḿ ca

ye ca vidyādharādayaḥ

 

SYNONYMS: prakalpya — appointing; vatsam — calf; kapilam — the great sage Kapila; siddhāḥ — the inhabitants of Siddhaloka; sańkalpanā-mayīm — proceeding from will; siddhim — yogic perfection; nabhasi — in the sky; vidyām — knowledge; ca — also; ye — those who; ca — also; vidyādhara-ādayaḥ — the inhabitants of Vidyādhara-loka, and so on.

 

Poslije toga, stanovnici Siddha-loke i Vidyādhara-loke su preobrazili u tele velikog mudraca Kapilu i načinivši posudu od cijelog neba, pomuzli su posebne mistične moći yoge, počevši sa animom. Zaista, stanovnici Vidyādhara-loke su stekli vještinu letenja nebom.

 

SMISAO: Stanovnici Siddha-loke i Vidyādhara-loke su prirodno obdareni mističnim moćima yoge pomoću kojih mogu ne samo letjeti prostorom bez prevoznog sredstva, već također mogu letjeti sa jedne planete na drugu, jednostavno snagom svoje volje. Kao što riba može plivati u vodi, stanovnici Vidyādhara-loke mogu plivati u okeanu vazduha. Što se tiče stanovnika Siddhaloke, obdareni su svim mističnim moćima. Yogīyi na tim planetama primjenjuju osmostruki yoga misticizam, naime --- yamu, niyamu, āsane, prāṇāyāmu, pratyāhāru, dhāraṇu, dhyānu i samādhi. Redovno primjenjujući yogičke procese, jedan za drugim, yogīyi stiču razna savršenstva; mogu postati manji od najmanjeg, teži od najtežeg, itd. Mogu čak stvoriti  pIanetu, steći sve što požele i upravljati kojim god čovjekom požele. Svi stanovnici Siddhaloke su prirodno obdareni tim mistčnim moćima yoge. Bilo bi nesumnjivo zadivljujuće kad bismo na ovoj planeti vidjeli osobu kako leti nebom bez letjelice, ali na Vidyādhara-loki takvo letenje je sasvim uobičajeno kao letenje ptice na nebu. Slično tome, na Siddhaloki su svi stanovnici veliki yogīyi, savršeni u mističnim moćima.

 

Ime Kapile Muniya je značajno u ovom stihu, jer je on izložio filozofski sistem sāńkhye, a njegov otac Kardama Muni je bio veliki yogī i mistik. Zaista, Kardama Muni je stvorio veliku letjelicu veličine malog grada s raznim vrtovima, dvorovima, slugama i sluškinjama. Sa svom tom parafernalijom, majka Kapiladeva Devahūti i njegov otac Kardama Muni su putovali po čitavom univerzumu i posjetili različite planete.

 

STIH 4.18.20

 

anye ca māyino māyām

antardhānādbhutātmanām

mayaḿ prakalpya vatsaḿ te

duduhur dhāraṇāmayīm

 

SYNONYMS: anye — others; ca — also; māyinaḥ — mystic magicians; māyām — mystic powers; antardhāna — disappearing; adbhuta — wonderful; ātmanām — of the body; mayam — the demon named Maya; prakalpya — making; vatsam — the calf; te — they; duduhuḥ — milked out; dhāraṇāmayīm — proceeding from will.

 

Stanovnici planete po imenu Kimpuruṣa-loka su pretvorili demona Mayu u tele i pomuzli mistične moći pomoću kojih osoba može smjesta nestati sa pogleda i ponovo se pojaviti u drugačijem obliku.

 

SMISAO: Kaže se da stanovnici Kimpuruṣa-loke mogu vršiti mnoge zadivljujuće mistične predstave. Drugim riječima, mogu pokazati onoliko zadivljujućih stvari, koliko možemo samo zamisliti. Stanovnici ove planete mogu učiniti što god požele ili pomisle. Takve moći su također mistične. Posjedovanje takve mistične moći se naziva īśitā. Demoni uglavnom stiču takve mistične moći primjenom yoge. U Daśama-skandhi, Desetom Pjevanju  Śrīmad-Bhāgavatama, živopisno je opisano, kako se demoni pojavljuju pred Kṛṣṇom u različitim zadivljujućim oblicima. Na primjer, Bakāsura se pojavio pred Kṛṣṇom i Njegovim prijateljima pastirima kao ogroman ždral.

 

Dok je bio prisutan na ovoj planeti, Gospodin Kṛṣṇa se morao boriti sa još mnogim demonima, koji su mogli pokazati zadivljujuće mistične moći Kimpuruṣa-loke. lako su stanovnici te planete prirodno obdareni takvim moćima, te moći se mogu steći i na ovoj planeti primjenom različitih yogičkih vježbi.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 4: Creation of the Fourth Order    Chapter 18: Pṛthu Mahārāja Milks the Earth Planet

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.18.19, 4.18.20

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
02.05.2019.

ŚRĪ NṚSIḾHA CATURDAŚĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ NṚSIMHADEVA [FASTING TILL DUSK] – FOR COORDINATE OF SARAJEVO 17 MAY 2019 FRIDAY [FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 18 MAY 2019 – SATURDAY] [PART 2.1]


LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA SLAYS THE KING OF THE DEMONS – GOSPODIN ŚRĪ NṚSIḾHADEVA UBIJA KRALJA DEMONA  

 

KOMENTAR: Po pitanjima naše zaštite u ovom materijalnom svijetu možemo govoriti posmatrano iz različitih aspekata i shodno vlastitim različitim karmičkim uslovljenostima i razinama svjesnosti, ali generalno, u ovom materijalnom svijetu, osim bhakta Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, danas rijetko ko da ima neku realnu zaštitu od svih nepovoljnih uticaja. Obično smo skoro svi kao glineni golubovi na strelištu i figurativno rečeno, može da nas ‘upuca’ skoro svako ko to poželi. Moguća su i razna druga jako nepovoljna karmička događanja, kao i novi izazovi, ratovi, zemljotresi, prirodne nepogode, neimaština, različite bijede i bolesti, te i svi drugi nepovoljni aranžmani po nas. Najčešće kod toga ne pomažu nikakva uobičajena privremena sredstva zaštite uobičajena u narodnim vjerovanjima, a pogotovo ne “crna umjetnost” [crna magija], kojoj pribjegavaju neuke i zlosretne osobe.  Specijalno zadnjih godina smo u baš specifičnim pročišćavajućim okolnostima. O nekim nepovoljnim događanjima, kao i o njihovom neutraliziranju i preventivnoj zaštiti od istih prvenstveno na vidljivoj – materijalnoj razini, te nekada povezano i sa višim, suptilnijim razinama bude povremeno ponešto dato u obliku kraćih najava na Facebook profilu, a detaljnije na blogu za vedsku astrologiju i Facebook page:

 

http://jyotisha.blogger.ba/

https://www.facebook.com/pages/Astrological-Consultations-Jyotisha/557256551078251

 

Opet, za istinsku zaštitu preporučene su transcendentalne zaštite višeg ranga. Kod toga svakako treba pomenuti svakodnevno upućivanje molitvi, obožavanje i mantranje protekcionih vedskih mantri Gospodina  Nṛsiḿhadeva, specifične  manifestacije Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe. Jedna od tih poznatijih mantri je nešto duža, ali je zato jako djelotvorna i zove se Śrī Nṛsiḿha-Kavaca-Stotra. Data je u sedmom Pjevanju Śrīmad Bhāgavatama. Sadrži tridesetak stihova.

 

Pored svetih vedskih mantri kojima se obožava Gospodin  Nṛsiḿhadeva, najbolja je zaštita svakodnevno pažljivo mantranje bez uvreda Hare Kṛṣṇa mahā mantre minimalno 16 krugova i služenje duhovnog učitelja, sādhua i śāstra. Nekada se ne može dovoljno naglasiti – zaštićeni smo onoliko koliko imamo devocije prema Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi i u zavisnosti od toga kakav odnos imamo s Njegovim bhaktama -- vaiṣṇavama, specijalno naprednim bhaktama, te s Njegovim predstavnicima u ovom svijetu – vjerodostojnim duhovnim učiteljima ISKCON duhovnim učiteljima, ali u nekoj konačnici i prema svim živim bićima.

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa

Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma

Rāma Rāma Hare Hare

 

Na početku naših duhovnih traganja i na početnim razinama duhovne svjesnosti, ali nerijetko i kasnije u nekim posebnim situacijama u životu, kada smo zaista izloženi velikom pritisku spolja, pa čak i u slučajevima kada već godinama mantramo i prakticiramo još neki od 64 procesa predanog služenja i imamo izvjesnu razinu zaštite zavisno od razine predavanja, može se govoriti i o tome da je naš dobar stav s kojim pristupamo svemu oko sebe, često veoma dobra zaštita za nas. Samo, potrebno je najprije da definiramo šta je to – imati dobar stav prema svima i svemu oko nas, posmatrano s duhovne razine. To je detaljno objašnjano u vedskim spisima. Kada su u pitanju opasnosti ovog materijalnog svijeta u Śrīmad Bhāgavatamu 6.3.18 u smislu stiha, između ostaloga je rečeno:

 

“Ponekada se članovi pokreta svjesnosti Kṛṣṇe plaše predstojeće opasnosti svjetskog rata i pitaju šta će im se desiti ako dođe do rata. U svim opasnostima trebaju imati vjeru da će ih Viṣṇudūte [sluge Gospodina Viṣṇua] ili Svevišnja Božanska Osoba zaštititi. Kao što je potvrđeno u Bhagavad-gīti: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyat. Materijalna opasnost nije namijenjena bhaktama. To je također potvrđeno u Śrīmad Bhāgavatamu. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām: u ovom materijalnom svijetu opasnost vreba na svakom koraku, ali nije namijenjena bhaktama koji su se potpuno predali Gospodinovim lotosovim stopalima. Čisti bhakte Gospodina Viṣṇua mogu biti sigurni u Gospodinovu zaštitu i sve dok su u ovom materijalnom svijetu trebaju neprestano predano služiti propovijedajući kult Śrī Caitanye Mahāprabhua i Gospodina  Kṛṣṇe, naime pokret svjesnosti Kṛṣṇe.”

 

Radi inspiracije i svakodnevnog proučavanja Śrīmad Bhāgavatama, na današnjem postu je prezentiran sadržaj Śrīmad Bhāgavatama 7.8 Summary. U ovom poglavlju se opisuje kako je Hiraṇyakaśipu  bio spreman čak da ubije svog sina Prahlāda Mahārāja i kako se Svevišnji Gospodin pojavio pred demonom kao Śrī Nṛkeśarī, polu-lav  polu-čovjek i ubio ga.

 

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA UBIJA KRALJA DEMONA.

 

Slijedeći uputstva Prahlāde Mahārāje, sinovi demona su postali privrženi Gospodinu Viṣṇu, Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Kada je ta privrženost postala očita, njihovi učitelji Ṣaṇḍa i Amarka su se jako uplašili da će njihova devocija prema Gospodinu sve više i više rasti. U bespomoćnom stanju su prišli Hiraṇyakaśipu i detaljno mu opisali posljedice  Prahlādinog propovijedanja. Kada je to čuo, Hiraṇyakaśipu je odlučio da ubije svog sina Prahlādu. Bio je toliko bijesan da je Prahlāda Mahārāja pao do njegovih stopala i rekao mnogo toga samo da bi ga umirio, ali nije mogao zadovoljiti svog demonskog oca. Kao tipični demon, Hiraṇyakaśipu  je počeo da proglašava sebe većim od Svevišnje Božanske Osobe, ali ga je Prahlāda Mahārāja izazvao rekavši da Hiraṇyakaśipu nije Bog. Počeo je slaviti Svevišnju Božansku Osobu, izjavljujući da je Bog sveprožimajući, da je sve pod Njegovom upravom i da niko nije jednak ili veći od Njega. Tako je zamolio svog oca da se preda svemoćnom Svevišnjem Gospodinu.

 

Što je više Prahlāda Mahārāja slavio Svevišnju Božansku Osobu, to više je u demonu rastao bijes. Hiraṇyakaśipu je upitao svog sina vaiṣṇavu da li je Bog prisutan u stubovima palate i Prahlāda Mahārāja je odmah prihvatio da je Gospodin, pošto je prisutan svuda, prisutan i u stubovima palate. Kada je Hiraṇyakaśipu čuo tu filozofiju od svog malog sina, ismijao je dječakovu izjavu kao govor djeteta i snažno udario pesnicom o stub.

 

Čim je udario o stub, začuo se zaglušujući zvuk. U početku, kralj demona Hiraṇyakaśipu  nije mogao vidjeti ništa osim stuba, ali da bi potkrepio Prahlādinu izjavu, Gospodin je izašao iz stuba u Svojoj čudesnoj inkarnaciji kao Nṛsiḿha, polu-lav polu-čovjek. Hiraṇyakaśipu je odmah mogao shvatiti da se Gospodinov čudesni oblik sigumo pojavio da bi ga ubio i tako se pripremio da se bori s oblikom polu-lava polu-čovjeka. Zabavljajući se, Gospodin se borio sa demonom neko vrijeme, a uvečer, na prelazu dana u noć, Gospodin je uhvatio demona, stavivši ga na Svoje krilo i ubio ga rastrgavši njegov trbuh Svojim noktima. Gospodin nije ubio samo Hiraṇyakaśipua, kralja demona, već i mnogo njegovih sljedbenika. Kada više nije bilo nikoga da se bori, Gospodin je ričući u gnjevu, sjeo na Hiraṇyakaśipuovo prijestolje.

 

Kada je Hiraṇyakaśipuovoj vladavini tako došao kraj, svi stanovnici univerzuma su osjetili olakšanje. Svako je bio preplavljen transcendentalnim blaženstvom. Potom su svi polubogovi, koje je predvodio Brahmā,  prišli Gospodinu. Među njima su se nalazile velike svete osobe iz reda naroda Pitā, Siddha, Vidyādhara, Nāgasa, te Manui, Prajāpatiyi, Gandharve, Cāraṇe, Yakṣe, Kimpuruṣe, Vaitālike, Kinnare i mnoga druga različita bića u ljudskom obliku. Svi su oni stajali nedaleko od Svevišnje Božanske Osobe i počeli upućivati molitve Gospodinu, koji je sjedio na prijestolju obasjan duhovnim sjajem.

 

REFERENCE:

 

Canto 7: The Science of God   Chapter 8: Lord Nṛsiḿhadeva Slays the King of the Demons

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 7.8 Summary

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 6.3.18

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.


Stariji postovi

<< 07/2019 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
37338

Powered by Blogger.ba