ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

27.06.2019.

MYSTERIES OF THE SACRED UNIVERSE – MISTERIJE NAŠEG UNIVERZUMA [PART 2]


TRANSFORMATION OF TIME ON DIFFERENT PLANETARY SYSTEMS – TRANSFORMACIJA VREMENA NA RAZLIČITIM PLANETARNIM SISTEMIMA. DILATACIJA VREMENA NA BRAHMALOKI.

 

PODVODNO KRALJEVSTVO KUŚASTHALĪ.

 

KAO ŠTO ĆEMO VIDJETI IZ OPISA DOGAĐANJA, KRALJ KAKUDMĪ, KOJI JE BIO POTOMAK SŪRYA-VAḾŚA DINASTIJE, JE OTPUTOVAO SVE DO BRAHMALOKE, GDJE JE I PRAKTIČNO MOGAO DA OSJETI OGROMNU VREMENSKU RAZLIKU DO KOJE DOLAZI KADA PUTUJEMO UNIVERZUMOM, U OVOM SLUČAJU OD SREDIŠNJEG KA VIŠIM PLANETARNIM SISTEMIMA.

 

KOMENTAR: Da se podsjetimo, prilikom svakog dubljeg razmatranja naše dvojne stvarnosti, koja nas okružuje i koja je i u nama samima, te proučavanja strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, mnogobrojnih kontraverzi koje ih prate, kao i mogućih putovanja na druge planetarne sisteme, etc., ili nesavršenim zapadnim riječnikom rečeno – istraživanja paralelnih svjetova, te antimaterije i antimaterijalnih svjetova, etc., svo bona fide transcendentalno znanje nam dolazi preko His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda i njegevog bogatog literarnog opusa, koji nam je milostivo ostavio u naslijeđe. Bez učenja i knjiga [śāstri] Śrīla Prabhupāda, specijalno bez dodatnih pojašnjanja vedskih stihova, ništa ne možemo shvatiti kako treba, pa sve i da dođemo u priliku proučavati golemo vedsko znanje direktnim pristupom učenjima Śrī Vyasadeva. Mora se naglasiti, mi samo kupimo mrvice znanja iz Božanskog uma Śrī Vyāsadeva, ali u ovom dobu Kali yugi i to je moguće jedino uz dodatna pojašnjenja Śrīla Prabhupāda. Dakle, kada god želimo da istražujemo ovakve teme, neophodno je uvijek se prvo dohvatiti knjiga Śrīla Prabhupāda, a zatim po milosti i blagoslovima eventualno i izvornih učenja Śrī Vyāsadeva. Inače, možemo vrlo brzo zalutati u svojim istraživanjima u mnogobrojne māyāvadi koncepcije, svjetovne dogme i brojne umne špekulacije, onih koji neovlašteno pokušavaju predstaviti golemo vedsko znanje. Radi poređenja i mogućnosti naše percepcije transcendentalnih znanja višeg ranga, izvorne Purane za ljudsku rasu sadrže 400.000 stihova, dok one za Deve [polubogove] sadrže čak 10.000 stihova.

 

Danas se u svijetu neproduktivno troše ogromna finansijska sredstva na istraživanja i izradu pogonskih sistema raketa, te različitih letjelica [space shuttles], svemirskih sondi, satelita i stanica za istraživanja bližih nebeskih tijela u našem univerzumu, opremljenih moćnim teleskopima i drugim sofisticiranim tehnologijama i opremom, često i za izviđanje aktivnosti konkurencije, kao i oružjima za uništavanje njihove tehnike. Da ovom prilikom  detaljnije ne ulazimo i u goleme troškove i izdvajanja za potrebe armija u svijetu, te sva izdvajanja za vojnu industriju, kao i prateće grane u suštini u destruktivne svrhe i izazivanje stalnih sukoba u svijetu, te rušenja infrastrukture i industrija pojedinih zemalja od posebnog interesa, specijalno onih bogatih prirodnim resursima -- naftom, plinom, dragocjenim rudama, dijamantima, prirodnim podvodnim rezervoarima pitke vode etc., rušenje određenih političkih sistema, ubijanje i pljačkanje njihovog stanovništva, etc.

 

Međutim, još u drevno vedsko doba postojale su sofisticirane tehnologije za međuplanetarna putovanja, koje su i sada u opticaju na višim planetarnim sistemima, kao i rajskim planetama iznad i ispod Zemlje. Do tih tehnika bi mogli doći i mi sa planete Zemlje i bez enormnih ulaganja finansija, tada bi ostajalo mnogo više sredstava za osnovne životne potrebe stanovništva, ali tek nakon podizanja svjesnosti kompletne ljudske rase. Niko nam neće dati u posjed neke moćne tehnologije za međuplanetarne letove, čiji su sastavni dijelovi obično i sofisticirana oružja za odbranu i ratovanje, dok god su prisutna lažna, prolazna tjelesna imenovanja o pripadnosti određenoj državi, kulturi, naciji, religioznosti, etc., koja dolaze od našeg fols ega [lažnog ja] i pogrešnih materijalističkih koncepcija “Ja” i “Moje”, te česti međusobni sukobi i dugi ratovi, koji se vode zbog kontrole nad resursima, kao i dokazivanja političke, ekonomske i tehnološke nadmoći. Kada su stalni ratovi u pitanju, uvijek su u pitanju mis koncepcije zbog velikog neznanja, iluzije, pogrešnih želja za enormnim bogaćenjem, te kontroliranjem i dominacijom nad drugima, etc.

 

Možemo biti potpuno sigurni da nijedna napredna civilizacija s viših planetarnih sistema u univerzumu neće ni pomisliti na neke bliže kontakte sa sadašnjim pripadnicima ljudske rase, kakvi su nekada davno već postojali u vrijeme moćnih vedskih kraljeva [Mahārāja, careva] čitavog svijeta, a pogotovo ne na ustupanje različitih visoko razvijenih tehnologija, dok eventualno ponovo na scenu ne stupe moćni, pobožni vedski kraljevi svijeta, dakle, dok ponovo mnogobrojne danas sitne države, državice i njihovi narodi ne budu ujedinjeni na neki način i dok ne budu imali odgovarajuća vedska društvena uređenja i efikasne sisteme nadziranja i kontrole svih događanja. A, za isto je potrebna sistematska i dugotrajna duhovna edukacija komplet stanovništva, specijalno edukatora i onih koji imaju tendenciju da vode pojedina ljudska društva. Dakle, neophodna je duhovna edukacija prvenstveno edukatora, te onih koji vode pojedine države, a u slijedećim fazama i svih slojeva stanovništva.  

 

Pored istraživanja tajni univerzuma, ljudska rasa od davnina želi da pomno istraži i dubine okeana na našoj planeti, te drevne potopljene gradove i civilizacije, od kojih su većina još uvijek velika nepoznanica za modernu nauku. Nekada su postojala čitava kraljevstva ispod mora, kao što  je kraljevstvo Kuśasthalī.   O kraljevstvu Kuśasthalī, kao i području  Ānarta, može se naći više detalja u vedskom povijesnom djelu Mahābhārata [„Dvārakā and Kuśasthalī“,  “Ānarta”, etc.].  Zavisno od okolnosti, biće postepeno date još šire informacije.

 

Postepeno, u ovim tekstovima biće govora i o bližem i daljem okruženju naše planete, te paralelnim, nevidljivim svjetovima, koji su tu oko nas -- samo u nekim drugim, višim dimenzijama postojanja, kao i o dalekim destinacijama u našem univerzumu i različitim pojavnim kontraverzama, koje ih prate. Biće postepeno obrađena i transformacija vremena na različitim planetarnim sistemima, do koje dolazi kako se krećemo prema gore – prema višim planetarnim sistemima i Brahmaloki. Ljudska bića, koja su junaci današnje istinite priče i koja posjeduju tajne mistične [yogičke] moći – siddhiye, su bili potomci Sūrya-Vaḿśa dinastije – dinastije boga Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Mi danas uglavnom ne posjedujemo takve tajne mistične moći, ali je način njihovog sticanja detaljno objašnjen u  Śrīmad Bhāgavatamu.

 

Kao što ćemo vidjeti iz opisa događanja, kralj Kakudmī, koji je bio potomak Sūrya-Vaḿśa dinastije, je otputovao sve do Brahmaloke, gdje je i praktično mogao da osjeti ogromnu vremensku razliku do koje dolazi kada putujemo univerzumom, u ovom slučaju od središnjeg ka višim planetarnim sistemima.

 

Iz različitih vedskih spisa, koji obrađuju teme iz vedske kosmologije postaje shvatljivo, kako se približavamo omotaču univerzuma s unutrašnje strane, izgleda da dolazi do svojevrsne transformacije vremena. Slično je potvrđeno i u istraživanjima savremenih naučnika, te je tako i iz zapadne teorije relativiteta poznato da s transformacijom vremena dolazi i do svojevrsne transformacije prostora, ali i obratno.

 

Inače, funkcioniranje vremena je još uvijek velika nepoznanica za savremenu nauku, iako toga mnogi nisu svjesni. Kako to? Primjera radi, možemo razmisliti kako shvatamo protok vremena – linearno ili ciklično? Ta dva pogleda se bitno razlikuju. Svaki predstavlja pogled kroz drugu vrstu kulturnih naočala, kroz koje mi inače posmatramo svijet oko sebe. Ispravno je shvatanje da vrijeme teče ciklično i da se događanja ponavljaju kroz duge vremenske periode – yuge. Ali, pri tome je potrebno znati da za različite planetarne sisteme i njihove stanovnike -- postoji i različito proticanje vremena.

 

Tako iz Śrīmad Bhāgavatama [1.10.27] i drugih vedskih spisa saznajemo da je životni vijek na nekim od viših planetarnih sistema, kao na primjer na rajskim planetama – 10.000 godina prema našem računanju. Šest mjeseci na planeti Zemlji jednako je jednom danu na rajskim planetama. Pogodnosti za uživanje su srazmjerno veće, a ljepota njihovih stanovnika čudesna. Obično ljudi  na Zemlji žarko žele dostići rajske planete, jer su čuli da su životne okolnosti tamo povoljnije i veće, ali, generalno, manje je poznato da se nakon uživanja na rajskim planetama opet moramo vratiti na planetu Zemlju i ponovo proći ciklus rođenja, mladosti, starosti, bolesti i smrti. Na još višim planetarnim sistemima dužina života se dalje srazmjerno povećava. Međutim, za duhovno naprednije mudre osobe, koje žele da se zauvijek oslobode stalne tjeskobe u ovom materijalnom svijetu, cilj postaje vječno Božje carstvo i duhovni svijet.

 

DILATACIJA VREMENA NA BRAHMALOKI -- PODVODNO KRALJEVSTVO KUŚASTHALĪ.

 

STIH 27

 

Kralj Śaryāti je začeo tri sina po imenu Uttānabarhi, Ānarta i Bhūriṣeṇa. Ānartin sin se zvao Revata.

 

STIH 28

 

Taj Revata je u dubini okeana sagradio kraljevstvo poznato kao Kuśasthalī. Tamo je živio i vladao područjima, kao što je Ānarta. Revata je imao stotinu lijepih sinova, a najstariji među njima se zvao Kakudmī.

 

STIH 29

 

Želeći da nađe muža za svoju kćer, Kakudmī je sa svojom kćerkom Revati otišao na Brahmaloku, koja je transcendetalna prema tri gune materijalne prirode [apāvṛtam], da posjeti Brahmu.

 

SMISAO: Izgleda da je Brahmaloka, Brahmino prebivalište, također transcendentalno, iznad tri gune materijalne prirode [apāvṛtam].

 

STIH 30

       

Kada je Kakudmī tamo stigao, Brahmā je slušao pjevanje Gandharvi [prelijepih rajskih pjevačica i plesačica] i nije imao vremena za razgovor. Kakudmī ja zato sačekao i po završetku koncerta odao poštovanje Brahmi, iznoseći svoju dugo gajenu želju.

 

STIH 31

 

Čuvši ove riječi, najmoćniji Brahmā se glasno nasmijao i rekao Kakudmīyu: „O kralju, svi oni koje si ti u srcu izabrao za svog zeta nestali su tokom vremena.

 

STIH 32

 

Već je prošlo dvadeset sedam catur-yuga. Onih za koje si se možda odlučio sada više nema, a nema ni njihovih sinova, unuka i drugih potomaka. Ne možeš čak ni čuti za njihova imena“.

 

SMISAO: U jednom Brahminom danu se smjeni četrnaest Manua ili hiljadu mahā-yuga. Brahmā je obavijestio kralja Kakudmīya da je već prošlo dvadeset sedam mahā-yuga. Svaka mahā-yuga se sastoji od četiri razdoblja: Satya [1.728.000 godina], Tretā [1.296.000 godina], Dvāpara [864.000 godina] i Kali yuga [432.000 godina]. Svi veliki kraljevi i velike osobe rođeni u tim yugama su sada utonuli u zaborav. To je učinak vremena, koje se kreće kroz prošlost, sadašnjost i budućnost. 

 

KOMENTAR:  Jedna Mahā-yuga = 4.320 000 zemaljskih godina.

 

STIH 33

 

„O kralju, idi i ponudi svoju kćer Gospodinu Baladevi, koji je još uvijek prisutan. On je najmoćniji, On je Svevišnja Božanska Osoba, a Gospodin Viṣṇu je Njegova potpuna ekspanzija. Tvoja kćer je dostojna da Mu bude ponuđena u milostinju“.

 

STIH 34

 

„Gospodin Baladeva je Svevišnja Božanska Osoba. Onaj ko sluša i pjeva o Njemu biva pročišćen. Pošto je vječni prijatelj svih živih bića, sišao je sa Svojom pratnjom da bi pročistio čitav svijet i smanjio njegov teret“.

 

STIH 35

 

Kada je čuo Brahminu naredbu, Kakudmī  mu je odao poštovanje i vratio se u svoje prebivalište. Tamo je sve bilo pusto, jer su se njegova braća i rođaci razbježali na sve strane u strahu od viših živih bića kao što su Yakṣe.

 

STIH 36

     

Kralj je potom dao svoju prekrasnu kćer u milostinju najmoćnijem Baladevi i zatim se povukao iz porodičnog života, otišavši u Badarikāśramu da bi zadovoljio Nara-Nārāyaṇa.

 

KOMENTAR: Radi potpunijeg razumijevanja ovakvih tema i materije koja se izlaže biće postepeno data detaljnija pojašnjenja o tome kako se mogu nadvladati strogi zakoni materijalne prirode, što je u uobičajenim okolnostima nemoguće, a što je na posredan način  jako povezano s istraživanjima različitih nebeskih tijela i civilizacija u okviru viših planetarnih sistema u našem univerzumu i međuplanetarnih letova do istih.

 

Stay Tuned. To be continued.

 

Canto 1:  Creation            Chapter 10:  Departure of Lord Kṛṣṇa for Dvārakā

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.10.27

 

Canto 9: Liberation         Chapter 3: The Marriage of Sukanyā and Cyavana Muni

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.3.27-36

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

16.06.2019.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 9]

 

 

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA ŚRĪ VYĀSADEVA.

 

TAKO JE JEDAN OD NAJVEĆIH UČITELJA I SVETACA INDIJE -- MADHVĀCĀRYA  ZA VRIJEME HODOČAŠĆA PO HIMALAYIMA POSTAO UČENIK ŚRĪ VYĀSADEVA, DAKLE SKORO 4.000 GODINA POSLIJE ZAPISIVANJA VEDSKIH SPISA.  MOŽEMO I NA OVOM PRIMJERU VIDJETI DA ZAPADNA NAUKA, KOJA POKUŠAVA ISTRAŽITI INDIJSKI MISTICIZAM I SKRIVENE MOGUĆNOSTI UMA I SVIJESTI PRAKTIČKI ZAOSTAJE HILJADAMA GODINA ZA  SPIRITUALNOM TEHNOLOGIJOM VELIKIH YOGĪYA.

 

NAČIN UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI RAZOTKRIVENIH SPISA.

 

KOMENTAR: Bez sumnje, mistične moći omogućavaju Śrī Vyāsadevu, da se hiljadama godina odupire uticajima vremena i prostora, što je rijetkost čak i za Božanska bića rođena na Zemlji. Sastavljanje Veda je trajalo više stoljeća. Smatra se da je u zapisivanju pomagao Gaṇeśa [klasa polubogova], te mu nije bilo potrebno da spava i da jede. Izgleda su živjeli na dva udaljena mjesta visoko na Himalayima u pećinama mjesta Śamyāprāsa u Badarikāśramu, gdje protiče rijeka Sarasvatī, a diktat tekstova dijelova Veda išao je suptilnim putem od Śrī Vyāsadeva  do Gaṇeśa. U tim predjelima Himalaya,  još uvijek živi Śrī Vyāsadeva  zajedno sa svojim učenicima i nebeskim mudracima, u dimenzijama, koje mi obični smrtnici i ne opažamo.

 

Śrī Vyāsadeva  je tokom hiljada godina posjetio različite kraljeve i svece, uvijek u prisustvu brojnih svjedoka, koji su spremni da za svoje svjdočenje daju glavu. Susret sa Śrī Vyāsadevom je veoma rijedak, ali je dostižan prema njegovoj volji.

 

Tako je jedan od najvećih učitelja i svetaca Indije -- Madhvācārya  za vrijeme hodočašća po Himalayima postao učenik Śrī Vyāsadeva, dakle skoro 4.000 godina poslije zapisivanja vedskih spisa.  Možemo i na ovom primjeru vidjeti da zapadna nauka, koja pokušava istražiti Indijski misticizam i skrivene mogućnosti uma i svijesti praktički zaostaje hiljadama godina za  spiritualnom tehnologijom velikih yogīya.

 

STIHOVI 17 – 18

 

bhautikānāḿ ca bhāvānāḿ    śakti-hrāsaḿ ca tat-kṛtam

aśraddadhānān niḥsattvān    durmedhān hrasitāyuṣaḥ

durbhagāḿś ca janān vīkṣya    munir divyena cakṣuṣā

sarva-varṇāśramāṇāḿ yad    dadhyau hitam amogha-dṛk

 

SYNONYMS: bhautikānām ca — also of everything that is made of matter; bhāvānām — actions; śakti-hrāsam ca — and deterioration of natural power; tat-kṛtam — rendered by that; aśraddadhānān — of the faithless; niḥsattvān — impatient due to want of the mode of goodness; durmedhān — dull-witted; hrasita — reduced; āyuṣaḥ — of duration of life; durbhagān ca — also the unlucky; janān — people in general; vīkṣya — by seeing; muniḥ — the muni; divyena — by transcendental; cakṣuṣā — vision; sarva — all; varṇa-āśramāṇām — of all the statuses and orders of life; yat — what; dadhyau — contemplated; hitam — welfare; amogha-dṛk — one who is fully equipped in knowledge.

 

Veliki mudrac koji je posjedovao potpuno znanje mogao je, zahvaljujući svojoj transcendentalnoj viziji, shvatiti kako će zbog uticaja doba Kali doći do propadanja svega materijalnog. Također je vidio da će se nevjernim Ijudima skratiti životni vijek i da će zbog nedostatka vrline biti nestrpljivi. Tako je razmišljao o dobru Ijudi u svim kastama i redovima života.

 

SMISAO: Nemanifestirane sile vremena toliko su moćne da razaraju sve što je materijalno. U Kali-yugi, posljednjem u ciklusu od četiri milenija, moć svih materijalnih predmeta opada pod uticajem vremena. Ljudski vijek traje znatno kraće, a oslabljeno je i pamćenje ljudi. Ni sama materija nije osobito produktivna. Zemlja ne proizvodi žitarice kao u drugim dobima. Krave ne daju mlijeka kao nekada. Proizvodnja povrća i voća manja je nego ranije i zato sva živa bića, i ljudi i životinje, nemaju dovoljno okrepljujuće hrane. Zbog nestašice mnogih životnih potrepština životni se vijek prirodno smanjuje, pamćenje i inteligencija slabe, a međusobni su odnosi puni licemjerja.

 

Veliki je mudrac Vyāsadeva to vidio zahvaljujući svojoj transcendentalnoj viziji. Kao što astrolog može vidjeti nečiju sudbinu. ili kao što astronom može predskazati pomrčinu Sunca i Mjeseca, tako i oslobođene duše koje gledaju kroz prizmu svetih spisa, mogu predskazati budućnost čitavoga čovječanstva. Mogu je vidjeti zahvaljujući svojoj jasnoj duhovnoj viziji.

 

Svi takvi transcendentalisti, koji su prirodno Gospodinovi bhakte, uvijek žele služiti dobrobiti svih ljudi. Oni su pravi prijatelji ljudi, za razliku od takozvanih vođa naroda nesposobnih da vide što će se dogoditi za pet minuta. Zbog uticaja doba Kali ljudi su, kao i njihovi vođe, nesretni i bez vjere u duhovno znanje. Uvijek su uznemireni raznim bolestima. Primjerice, u sadašnjem dobu ima toliko ljudi oboljelih od tuberkuloze i toliko bolnica za tuberkulozu, dok ranije nije bilo tako jer vrijeme nije bilo tako nepovoljno. Nesretni ljudi ovoga doba uvijek nerado primaju transcendentaliste koji su predstavnici Śrīla Vyāsadeva  i nesebični radnici, neprestano zaokupljeni pravljenjem planova koji mogu pomoći svakome, u svim kastama [staležima] i redovima života. Najveći su filantropi-humanisti oni transcendentalisti, koji predstavljaju misiju Vyāse, Nārade, Madhve, Caitanye, Rūpe, Sarasvatīya, itd. Među njima nema razlike. Osobe mogu biti različite, ali cilj je misije isti, vratiti pale duše kući, Bogu.

 

STIH 19

 

cātur-hotraḿ karma śuddhaḿ    prajānāḿ vīkṣya vaidikam

vyadadhād yajña-santatyai    vedam ekaḿ catur-vidham

 

SYNONYMS: cātuḥ — four; hotram — sacrificial fires; karma śuddham — purification of work; prajānām — of the people in general; vīkṣya — after seeing; vaidikam — according to Vedic rites; vyadadhāt — made into; yajña — sacrifice; santatyai — to expand; vedam ekam — only one Veda; catuḥ-vidham — in four divisions.

 

Vidio je da su žrtvovanja opisana u Vedama sredstvo kojim se mogu pročistiti Ijudski postupci. Da bi pojednostavio proces, podijelio je jednu Vedu na četiri dijela, kako bi vedske spise raširio među Ijudima.

 

SMISAO: Ranije je postojala samo jedna Veda po imenu Yajur. U njoj su pojedinačno bile opisane četiri vrste žrtvovanja. Međutim, radi njihove lakše primjene, Veda je bila podijeljena na četiri dijela. To je učinjeno s ciljem kako bi se pročistile dužnosti četiri staleža, Osim četiri Vede, tj. Ṛg, Yajur, Sāma, i Atharva Veda, postoje Purāṇe, Mahābhārata, Saḿhite i druga djela, poznata kao peta Veda. Śrī Vyāsadeva i njegovi brojni učenici su svi povijesne osobe, veoma ljubazne i samilosne prema palim dušama ovoga doba Kali. Sastavili su Purāṇe i Mahābhāratu sastavivši ih od prepričanih povijesnih činjenica, koje objašnjavaju naučavanje četiri Vede. Ne postoji osnova za sumnju u autoritet Purāṇa i Mahābhārate, kao dijelova Veda. U Chāndogya Upaniṣadi [7.1.4],  Purāṇe i Mahābhārata poznate kao povjesnice, spominju se kao peta Veda. Prema Śrīla Jīva Gosvāmīyu, to je način utvrđivanja vrijednosti razotkrivenih spisa.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 4: The Appearance of Śrī Nārada

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.4.17 -18, 19

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

07.06.2019.

MYSTERIES OF THE SACRED UNIVERSE [PART 1]


MYSTERIES OF TIME AND REALITY.

 

VRIJEME NE TEČE LINEARNO, VEĆ SE YUGE CIKLIČNO IZMJENJUJU.

 

NAUKA O ZVUČNIM VIBRACIJAMA -- ŚABDA-BRAHMA [ŚABDA-PRAMĀNA].

 

Kao što je poznato i dan-danas egzistiraju mnogobrojne velike obmane čovječanstva, obično producirane od onih u velikom neznanju, željnih moći, novaca, slave i prekomjernih uživanja svih vrsta. Dobro je da se toga barem povremeno prisjetimo, argumentirano analiziramo pojedine zablude i potrudimo da to prenesemo i drugim ljudima svako u svom okruženju na jedan prikladan način. Nerijetko su u pitanju poznati, te manje poznati svjetski špekulatori i ludaci, koji inspiraciju za svoje pogrešne hipoteze obično pronalaze u dimu opojnih droga. Čak se i neke velike svjetske naučne institucije i zaklade, da ih sada ne nabrajamo, željne velikih finansijskih sredstava moćnih sponzora, povremeno ulove na špekulativne hipoteze, umjesto da ciljeve istraživanja pronalaze u sofisticiranim vedskim spisima i fokusiraju se na iste. Vede su pravi i autoritativni izvor sveg znanja, ali to i ne zna baš svako. Ko želi da bude prevaren i biva prevaren. Prilikom ovakvih analiza, neophodno je analizirati više područja golemog vedskog znanja. 

 

Pored postepenog planskog uvođenja sistematskog obrazovanja na svim razinama i dodatne edukacije u sofisticirana vedska znanja višeg ranga za sve slojeve svakog ljudskog društva, neophodno je potrebno stalno iznalaziti nove prikladne načine i prema okolnostima koristiti sve raspoložive medije, te obrađivati ovakve teme. Drevno vedsko znanje se u prošlim yugama, specijalno u Satya yugi, kada su ljudi mogli dobro da upamte sve što jednom čuju,  prenosilo s učitelja na učenika, dakle silaznim putem, a ne kao u današnje doba na osnovu različitih špekulativnih i pogrešnih hipoteza svojeglavih, neovladanih umova. Tek kasnije s nailaskom Kali yuge, te gubitkom sposobnosti pamćenja pripadnika ljudske rase, javlja se potreba za zapisivanjem obimnog vedskog znanja i za štampanjem knjiga. Kali-yuga je započela u februaru 3.102 godine prije naše ere, tako da je do sada prošlo nešto više od pet hiljada godina [3.102 + 2.018 = 5.120 godina]. 

 

Kada se pominju yuge [duge epohe vremena] i prava starost vedskih spisa, neophodno je iznijeti i dodatne argumente za naše zapadnjačke umove. Primjera radi, samo dio vedskog znanja znan kao Bhagavad-Gītā As It Is, saopštena je prvi put bogu Sunca Sūrya Nārāyaṇu [Vivasvānu] prema gruboj procjeni prije najmanje 120.400.000 godina [Bhagavad-Gītā 4.1]. Inače, kralj ili bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] se u ovoj našoj vremenskoj epohi naziva Vivasvān, a ima još puno drugih imena kao Sūryadev, Mārtaṇḍa, Hiraṇyagarbha, Mitra, etc.

 

U ljudskom društvu Bhagavad-Gītā postoji od prije 2.005.000 godina, kada ju ju Manu saopštio  svom učeniku i sinu Mahārāji Ikṣvāku, kralju planete Zemlje. To je gruba procjena istorije Gite, prema riječima same Gite i njenog govornika, Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe. Gītā je bila saopštena bogu Sunca Vivasvānu [Sūrya Nārāyaṇu], jer je kṣatriya  i otac svih Sūrya-vaḿśa kṣatriya, potomaka boga Sunca. Pošto ju je izgovorila Svevišnja Božanska Osoba, Bhagavad-gītā je jednako dobra kao Vede. Stoga je znanje koje je u njoj izneseno apauruṣeya – nadljudsko. Kao što se vedska uputstva prihvataju takva kakva jesu, bez svjetovnog tumačenja, Gītā se mora prihvatiti bez svjetovnog tumačenja. Svjetovni mudrijaši mogu na svoj način špekulirati o Gīti, ali to nije Bhagavad-gītā kakva jeste. Bhagavad-gītā se mora prihvatiti takva kakva jeste od učeničkog naslijeđa i ovdje je opisano da ju je Gospodin objasnio bogu Sunca, koji ju je objasnio svom sinu Manuu, a Manu svom sinu Mahārāji Ikṣvāku. [Bhagavad-gītā As It Is 4.1]

 

Tako, možemo vidjeti da je od Sūrya Nārāyaṇa ovo drevno znanje, kao i poruke Svevišnjeg Gospodina, dalje prenošeno silaznim putem sve do pripadnika ljudske rase. Zadnji put je Svevišnji Gospodin prenio znanje iz Bhagavad-Gīte Svom prijatelju i velikom ratniku Arjuni prije povijesne bitke na bojnom polju Kurukṣetre na samom početku Kali yuge, prije nekih 5.120 godina, kada je započela Kali-yuga, kako je već rečeno. Da bi barem dijelom realno sagledali protok vremena u našem univerzumu potrebno je poznavati vrijeme trajanja pojedinih yuga, koje se ciklično izmjenjuju. Dakle, vrijeme ne teče linearno, kako obično pogrešno misle brojni materijalistički naučnici na zapadu uz malobrojne časne izuzetke i kako su nas pogrešno učili u školama i na univerzitetima.

 

YUGA

PREMA LJUDSKIM PRORAČUNIMA

PREMA PRORAČUNIMA DEVA

Satya yuga

432.000 godina x 4 = 1.728.000 godina

  4.800 godina Deva x 360 = 1.728.000  

Tretā yuga

432.000 godina x 3 = 1.296.000 godina

  3.600 godina Deva x 360 = 1.296.000

Dvāpara yuga

432.000 godina x 2 =    864.000 godina

  2.400 godina Deva x 360 =    864.000

Kali yuga

432.000 godina x 1 =    432.000 godina

  1.200 godina Deva x 360 =    432.000

Ukupno 4 yuge:

                                     4.320.000  godina

12.000 godina Deva x 360 = 4.320.000

 

 

Jedna godina Deva [polubogova] traje 360 godina prema ljudskim proračunima. Opet, hiljadu ovakvih ciklusa po četiri yuge sačinjava tek jedan dan Brahme, drugostepenog kreatora univerzuma. Isto toliko traje i jedna noć Brahme. Godina Brahme se sastoji od 360 ovakvih dana i noći. Brahmā živi 100 ovakvih godina, što je za naše moći percepcije već nezamislivo. Kako se približavamo višim planetarnim sistemima i obodu univerzuma, koji je prečnika 500.000 yojana [4 milijarde milja], računanje vremena prema našim mjerilima doživljava svojevrsnu transformaciju, decidnije dilataciju [istezanje]. Vrijeme usporava proticanje. Tako da i računanje vremena prema ljudskim mjerilima, pa čak i prema mjerilima Deva [polubogova] doživljava svojevrsnu transformaciju. Tako da se i dužina života na višm planetarnim sistemima uvećava kako idemo na gore. Izgleda da se paralelno s transformacijom vremena događa i svojevrsna transformacija dimenzionalnih razina prostora. No, to je već druga i jako opširna tema.

 

A šta tek reći o trajanju vremena u duhovnom carstvu, na vrhovnoj duhovnoj planeti Goloka Vndavani, gdje je samo jedan trenutak vremena Svevišnjeg Gospodina nepojmljivo dug. U Śrīmad Bhāgavatamu 3.11.38 između ostaloga je rečeno: Računa se da je dužina dva dijela Brahminog života jednaka jednoj nimei, manje od jedne sekunde Svevišnjeg Gospodina. I iz ove vedske izjave možemo vidjeti da i u duhovnom svijetu vrijeme ipak protiče, ali jako sporo.

 

Manui, praočevi  čovječanstva žive 71 ciklus od po 4 yuge [71 x 4.320.000 godina]. Četrnaest Manua se pojavi i nestane za vrijeme trajanja jednog dana Brahme, prepuštajući mjesto slijedećem. Sada protiče 28 ciklus, 7 Manvantare [od 14], prvi dan drugih 50 godina Brahminog života.

 

VELIKE OBMANE ČOVJEČANSTVA

 

Pored drugih velikih obmana čovječanstva, kao skroz pogrešne teorije evolucije i tobože postanka čovjeka od majmuna, teorije o velikom prasku bing-bengu i stvaranju svijeta na taj način, traganju za Božijom česticom [Higsovim bozonom], pogrešno poimanje svojstava antimaterije i materije, etc. -- povremeno neki portali i štampa u svijetu prenesu kao senzacionalnu vijest o ‘pronalasku’ neke ‘nove’ planete, kao u junu 2014, kada je ‘pronađeno’ novo nebesko tijelo udaljeno oko 570 svjetlosnih godina od Zemlje, te i vijest o mogućnosti života na istom. Šta je u stvari s brojnim objavama ovakve vrste?

 

Još uvijek neki zapadni umovi pokušavaju napraviti senzaciju od tvrdnje da još negdje postoji nekakav oblik života, možda i alieni kako ih oni zovu, ili vanzemaljci. Naša stvarnost je upravo suprotna, jako je dobro poznato iz razotkrivenih vedskih spisa da egzistiraju nebrojeni svjetovi kako u ovom, tako i u drugim univerzumima, gusto naseljeni bezbrojnim živim bićima. Bilo bi puko traćenje vremena za Vrhovnog Kreatora Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu da stvara neplodne i nenaseljenje svjetove. Dakle, nije nikakva senzacija pronaći neku novu planetu naseljenu živim bićima, jer je svaka planeta naseljena bezbrojnim živim bićima, samo što ih mi nekada ne moramo obavezno vidjeti, ili percepirati na drugi način. U stvari, prava senzacija bi bila pronaći neku planetu koja nije naseljena.

 

Ko god želi da i dalje privlači i troši enormna finansijska sredstva poreskih obveznika u svojim zemljama na potrage za životom na drugim planetama i svjetovima, moguću komunikaciju s njima, putovanja na druge planete, etc., u stvari samo traći ogromna sredstva i vrijeme, koji bi se mogli upotrebiti mnogo produktivnije – primjera radi za proizvodnju hrane za sve gladne u svijetu i poboljšanje kvaliteta života općenito. Radi toga je potrebno češće istaknuti da je sadašnje obrazovanje u svijetu općenito lažno i da samo producira lažne liste nezaposlenih, ali i prave duhovne invalide, te da stvara i lažne potrebe za enormno visokim finansijskim sredstvima za takozvana naučna istraživanja i doktorate. Od toga nema nikave praktične koristi, a o duhovnim da i ne govorimo.

 

Dovoljno je samo ovlaš proučiti vedske spise, koji obrađuju putovanja na druge planete, pa vidjeti da je u ovim tijelima i s ovakvom razinom svjesnosti praktički nemoguće ići na neka duža međuplanetarna putovanja, kao primjera radi na Mjesec [Candru], ili neke još dalje planete. Naime postoje određene dimenzionalne razine prostora dohvatljive za različite razine svjesnosti, dakle samo za opunomoćene osobe za te razine.

 

Na mnogim planetama postoje oblici života o kojima možda i ne sanjamo. Postoji 8.400.000 vrsta živih bića, od čega samo na humanoidne rase otpada 400.000 vrsta. Također, mnoga od živih bića na tim svjetovima imaju mistične sposobnosti pomoću kojih mogu trenutno postati nevidljivi, ili se pojaviti gdje god to žele i dohvatiti što god da požele i od kuda požele, ili putovati bilo gdje našim univerzumom, a neka specijalno opunomoćena bića mogu putovati u svojim tijelima čak do duhovnog svijeta i natrag. Tako, od stanovnika na tim svjetovima ovisi hoće li nam se pokazati ili ne, kao u primjeru putovanja na neke nama bliže planete.

 

ZAKONI UNIVERZUMA

 

Da se ovom prilikom kratko zadržimo na nekim od bazičnih zakona našeg univerzuma, ali biće potrebna daleko šire elaboriranje na ovu temu, čak i njenih pojedinih segmenata. Tako, prema vedskom shvaćanju, čitav univerzum pulsira [vibrira], kao srce ogromnog živog organizma i to se prenosi na svaki djelić. Pa čak i naizgled čvrsta materija permanentno vibrira na određenim frekfencijama. Sva ta pulsiranja [titraji] na različitim frekfencijama temelje se na istim zakonima. To su do u detalje proučili drevni mudraci. Međutim, još i danas na zapadu, ali i na istoku, u zemljama u kojima izvorno vedsko znanje još nije zavladalo masovnije, ta znanja višeg ranga ostaju velika nepoznanica. Obimna vedska nauka o zvuku naziva se śabda-brahma [śabda-pramāna]. Mnogobrojni su aspekti primjene ove nauke i njenih zakona u brojnim naučnim disciplinama, ali i u umjetnosti, kao u instrumentalnoj muzici, etc.

 

Kada pominjemo nauku o zvuku i njenu praktičnu primjenu u raznim područjima, kao u muzici, da navedemo da je negdje od doba pojave baroka u zapadnoj Evropi i šire, prisutno komponiranje i slušanje muzike, najčešće veoma bučne, a koja počiva na nečistim tonovima i intervalima, te ostalim brojnim nesavršenostima. Takva vrsta muzike prekriva sposobnost prepoznavanja finih nijansi, kao što se dešava primjera radi, kod izvedbe i slušanja vedskih kompozicija [rāga], komponiranih za određena doba dana. A, poznato je i u široj javnosti da zvučne vibracije i muzika itekako utiču na raspoloženje svih živih bića, ljudi, biljaka, ptica i životinja. Disonantni tonovi bučne zapadne muzike proizvode samo nepotrebna uznemirenja, a često izazivaju i disharmoniju u funkcioniranju komplet organizma, te pogoduju i razvoju ovisnosti i drugih bolesti modernog doba. Vedska muzika se sastoji od visoko složenih taktnih nizova, koji su dugi između 10 i 100 udaraca. Moderni muzičari bi jedva bili u stanju izvesti te taktove, specijalno  kompliciranije ritmove, koji se pri tome izvode na instrumentima. Ali, sada već zalazimo u još jedno ogromno neistraženo područje, kada je u pitanju moderna zapadna nauka o zvučnim vibracijama i njena primjena u umjetnosti, muzici, etc.  To je već tema za sebe i biće također detaljnije obrađena u nekom od slijedećih nastavaka.

 

Image: Model našeg univerzuma: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.1

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11:  Calculation of Time, from the Atom.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.38

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

Image: Model našeg univerzuma: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
01.06.2019.

WHAT DO WE NEED TO DO IN LIFE -- WHAT SHOULD BE THE SOURCE OF OUR INCOME, SO THAT WE CAN KEEP THE SOUL AND THE BODY TOGETHER -- ŠTA TREBA DA RADIMO U ŽIVOTU – NA KOJI NAČIN TREBA DA ZARAĐUJEMO NOVAC DA BISMO ODRŽALI DUŠU I TIJELO SKUPA [PART 2]


WHAT IS OUR MISSION IN THIS LIFE?

 

KAKO SVA LJUDSKA BIĆA MOGU DOSTIĆI PREDANO SLUŽENJE PUNO LJUBAVI PREMA KṚṢṆI, IZVRŠAVAJUĆI SVOJU PROPISANU DUŽNOST?

 

NAJLAKŠI NAČIN DA DOSTIGNEMO ČISTO PREDANO SLUŽENJE JE DA BUDEMO U DRUŠTVU ČISTIH BHAKTA. AKO SMO PONIZNI I PUNI VJERE U DRUŠTVU ČISTIH BHAKTA, ODMAH MOŽEMO DOSTIĆI SAVRŠENSTVO ŽIVOTA.

 

ZA OSOBU SVJESNU KṚṢṆE NIJE NEOPHODNO DA IZVŠAVA SVE FORMALNOSTI VARṆĀŚRAMA SISTEMA, JER OSOBA SVJESNA KṚṢṆE, KOJA JE UTEMELJENA U LJUBAVI PREMA BOGU, AUTOMATSKI NAPUŠTA SVO ČULNO UŽIVANJE I UMNE ŠPEKULACIJE

 

ONA LJUDSKA BIĆA KOJA NE SLIJEDE VARṆĀŚRAMA SISTEM SU OVDJE OSUĐENA KAO DVI-PADĀM ILI DVONOŽNI. DRUGIM RIJEČIMA, ONAJ KO NE SLIJEDI RELIGIOZNI PUT ŽIVOTA JE POZNAT KAO ČOVJEK, SAMO ZATO ŠTO POSJEDUJE DVIJE NOGE.

 

ČAK SU I OBIČNE ŽIVOTINJE I INSEKTI ZAUZETI JEDENJEM, SPAVANJEM, SEKSUALNIM ŽIVOTOM I BRANJENJEM -- LJUDSKO BIĆE, MEĐUTIM, RAZLIKUJE SE OD TAKO NISKOG OBLIKA ŽIVOTA ZBOG SVOJE MOGUĆNOSTI DA POSTANE RELIGIOZNO I NA KRAJU, DA VOLI BOGA U ČISTOJ SVJESNOSTI KṚṢṆE.

 

KOMENTAR: Kada u ljudskom društvu cijeli društveni poredak ispravno funkcionira u skladu s vedskim standardima, svako je srećan i zadovoljan. Međutim, u modernim vremenima, pored mnogih drugih velikih obmana ljudske rase na zapadu, ali i na istoku, od kojih većina istrajava i više stoljeća, tu su i brojne pogrešne dogme, principi i upute za život, najčešće u suštini skroz pogrešnog karaktera. Između ostaloga, generalno gledano, obično niko ne zna šta mu je propisana dužnost, a još manje šta mu je misija u ovom životu. Iznad materijalističkog obrazovanja, te čitavog niza pogrešnih tradicionalnih i porodičnih  koncepcija, mnogobrojnih sektaških dogmi prevarnih religioznosti [dharmaḥ kaitavaḥ], nesavršenih ljudskih principa, normi i zakona -- postoje viši karmički zakonici prema kojima se praktički sve odvija, znali mi za isto ili ne. Što se prije uputimo u mnogobrojne karmičke odrednice, to bolje za nas. Drugačije rečeno, postoje pravila igre u ovom svijetu, te i vrlo oštre karmičke konsekvence za nepoštivanje istih, ali pravedne za sve bez obzira na privremena, lažna tjelesna imenovanja i poziciju koje neko zauzima u ovom materijalnom svijetu. Pa i pored toga, Svevišnji Gospodin nam milostivo dozvoljava izvjesnu slobodu izbora, ali znajmo snosićemo i karmičku odgovornost za sve posljedice u slučaju pogrešnog izbora i protivno uputama izloženim u vedskim spisima.

 

Radi kontinuiteta praćenja ove aktuelne teme, predhodni post mini serije možete naći direktnim pristupom preko perma linka:

 

PART 1: http://unlimited.blogger.ba/arhiva/2019/01/15/4131655

 

STIHOVI 1-2

 

śrī-uddhava uvāca

yas tvayābhihitaḥ pūrvaḿ   dharmas tvad-bhakti-lakṣaṇaḥ

varṇāśamācāravatāḿ   sarveṣāḿ dvi-padām api

yathānuṣṭhīyamānena   tvayi bhaktir nṛṇāḿ bhavet

sva-dharmeṇāravindākṣa   tan mamākhyātum arhasi

 

SYNONYMS: śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava said; yaḥ — which; tvayā — by You; abhihitaḥ — described; pūrvam — previously; dharmaḥ — religious principles; tvat-bhakti-lakṣaṇaḥ — characterized by devotional service to Your Lordship; varṇa-āśrama — of the varṇāśrama system; ācāravatām — of the faithful followers; sarveṣām — of all; dvi-padām — of ordinary human beings (who do not follow the varṇāśrama system); api — even; yathā — according to; anuṣṭhīyamānena — the process being executed; tvayi — in You; bhaktiḥ — loving service; nṛṇām — of human beings; bhavet — may be; sva-dharmeṇa — by one's own occupational duty; aravinda-akṣa — O lotus-eyed one; tat — that; mama — to me; ākhyātum — to explain; arhasi — You ought.

 

Śrī Uddhava je rekao: Dragi moj Gospodine, predhodno si mi opisao principe predanog služenja, koje treba da prakticiraju sljedbenici varṇāśrama sistema, pa čak i obična ljudska bića. Dragi moj lotosoliki Gospodine, sada Te molim da mi objasniš, kako sva ljudska bića mogu dostići predano služenje puno ljubavi prema Tebi, izvršavajući svoju propisanu dužnost?

 

SMISAO: Gospodin Kṛṣṇa je već detaljno objasnio proces jñāna-yoge, bhakti-yoge i aṣṭāńga-yoge. Sada se Uddhava raspitivao kako oni koji su naklonjeni karma-yogi mogu dostići savršenstvo života, svjesnost Kṛṣṇe. U Bhagavad-gīti [4.13] Gospodin Kṛṣṇa govori da je On lično kreirao varṇāśrama sistem. Cātur-varṇyaḿ mayā sṛṣṭaḿ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Dakle glavni cilj varṇāśrama sistema je da se zadovolji Svevišnja Božanska Osoba. Drugim riječima trebamo postati Gospodinov bhakta i naučiti proces čistog predanog služenja. Najlakši način da dostignemo čisto predano služenje je da budemo u društvu čistih bhakta. Ako smo ponizni i puni vjere u društvu čistih bhakta, odmah možemo dostići savršenstvo života. Za osobu svjesnu Kṛṣṇe nije neophodno da izvšava sve formalnosti varṇāśrama sistema, jer osoba svjesna Kṛṣṇe, koja je utemeljena u ljubavi prema Bogu, automatski napušta svo čulno uživanje i umne špekulacije. Ona ljudska bića koja ne slijede varṇāśrama sistem su ovdje osuđena kao dvi-padām ili dvonožni. Drugim riječima, onaj ko ne slijedi religiozni put života je poznat kao čovjek, samo zato što posjeduje dvije noge. Čak su i obične životinje i insekti zauzeti jedenjem, spavanjem, seksualnim životom i branjenjem -- ljudsko biće, međutim, razlikuje se od tako niskog oblika života zbog svoje mogućnosti da postane religiozno i na kraju, da voli Boga u čistoj svjesnosti Kṛṣṇe.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 11: General History       Chapter 17: Lord Kṛṣṇa's Description of the Varṇāśrama System

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.17.1-2

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
<< 06/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
43666

Powered by Blogger.ba